Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Program studija

I semestar - obvezni moduli

Modul

Nositelj(i)

P

S

V

ECTS

Biokemija u stočarstvu – odabrana poglavlja Doc.dr.sc.Nenad Jalšenjak 20 5 0 5
Biologija probave domaćih životinja Izv.prof.dr.sc.Krešimir Salajpal 15 0 10 5
Hranidba životinja Izv.prof.dr.sc.Jasna Pintar 15 0 10 5
Sigurnost stočarskih proizvoda Doc.dr.sc.Milna Tudor Kalit 16 4 10 6
Zaštita zdravlja životinja Izv.prof.dr.sc.Antun Kostelić 20 0 10 6
Izrada i prezentacija specijalističkog rada Doc.dr.sc.Branka Šakić Bobić 5 7 3 3
UKUPNO         30

Predavanja Seminari Vježbe

II Semestar - izborni moduli i završni specijalistički rad

Modul

ECTS

Obvezni izbor pet modula iz skupine A 15
Obvezni izbor tri modula iz skupine B 9
Završni specijalistički rad 6
UKUPNO 30

Izborni moduli

Modul

Nositelj(i)

P

S

V

ECTS

Skupina A

Govedarstvo Prof.dr.sc.Ante Ivanković 7 4 4 3
Kakvoća mesa Doc.dr.sc.Ivica Kos 8 2 5 3
Konjogojstvo Prof.dr.sc.Ante Ivanković 6 6 3 3
Uzgoj koza Prof.dr.sc.Boro Mioč 8 2 5 3
Uzgoj divljači Izv.prof.dr.sc.Nikica Šprem 4 6 5 3
Mlijeko - od farme do mljekare Prof.dr.sc.Neven Antunac 10 3 2 3
Uzgoj ovaca Prof.dr.sc.Boro Mioč 10 3 2 3
Biotehnologije u pčelarstvu Prof.dr.sc.Dragan Bubalo 8 2 5 3
Biotehnologije u peradarstvu Prof.dr.sc.Zlatko Janječić 8 2 5 3
Praktično sirarstvo Prof.dr.sc.Samir Kalit 8 2 5 3
Biotehnologije u svinjogojstvu Izv.prof.dr.sc.Zoran Luković 8 2 5 3
Ekonomika stočarstva Prof.dr.sc.Zoran Grgić 8 2 5 3

Skupina B

Proizvodnja krme na travnjacima Izv.prof.dr.sc.Krešimir Bošnjak 8 2 5 3
Suvremeni načini proizvodnje krme Prof.dr.sc.Dubravko Maćešić 8 2 5 3
Oplemenjivanje životinja i planovi selekcije Doc.dr.sc.Maja Ferenčaković 8 2 5 3
Osnove genetike u stočarstvu Prof.dr.sc.Marijana Barić 8 2 5 3
Bilo koji modul sa specijalističkog studija Ribarstvo          
Marketing u stočarstvu Prof.dr.sc.Damir Kovačić 8 2 5 3
Biološko tehnološki principi konzerviranja voluminozne krme Izv.prof.dr.sc.Marina Vranić 8 2 5 3
Ekološka stočarska proizvodnja Izv.prof.dr.sc.Miljenko Konjačić 8 2 5 3

Predavanja Seminari Vježbe

Svi nastavnici angažirani na ovom studiju mogu biti mentori, odnosno voditelji Završnog specijalističkog rada.

Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija "Stočarstvo" je prof. dr. sc. Boro Mioč.