Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Popis projekata Agronomskog fakulteta

Trenutno su glavne istraživačke aktivnosti usmjerene na sljedeća područja:

  • Molekularna karakterizacija, selekcija i uzgoj u mikrobiologiji, biljnim i animalnim znanostima
  • Održiva poljoprivreda i ekološka proizvodnja
  • Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetočinja
  • Zaštita tla i voda
  • Bioraznolikost i očuvanje divljih i domaćih vrsta, varijeteta i pasmina
  • Ruralni razvoj
  • Kakvoća i sigurnost hrane
  • Hrvatski krajobrazi i njihova implementacija u zakonodavni sustav
  • Introdukcija samoniklih ukrasnih vrsta u hortikulturu
  • Obnovljivi izvori energije iz poljoprivrede „Green energy“.

Znanstvena djelatnost nastavnika i istraživača Agronomskog fakulteta temelji se na razvojnim i primijenjenim nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima. U većinu istraživačkih projekata uključeni su i istraživači sa partner institucija iz Hrvatske i inozemstva.

U nastavku se nalazi popis projekata, a poveznica s nazivom pojedinog projekta vodi na stranicu gdje možete pronaći više detalja o odabranom projektu:

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Procjena genetske adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja prema tolerantnosti na sušu Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Genetska osnova insekticidnog potencijala dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.) Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
DNA kao dokaz o distribuciji i vitalnosti ugrožene Balkanske divokoze Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Innovative approaches in pork production with entire males COST u provedbi
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health COST u provedbi
Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap Horizon 2020 u provedbi
Nove biopolimerne mikrokapsule za kontrolirano otpuštanje tvari za zaštitu/ishranu bilja Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Inovativno oplemenjivanje pšenice - brza fenotipizacija i selekcija potpomognuta DNA biljezima Europski socijalni fond u provedbi
Unaprjeđenje ljudskog kapitala profesionalnim razvojem kroz istraživački program u fitomedicini Europski socijalni fond u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. u provedbi
Razvoj sintetskih kimera vinove loze (Vitis vinifera L.) Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Diversity of local big breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains Horizon 2020 u provedbi
Upotreba cijelog genoma mitohondrijske DNA u oplemenjivanju i konzervacijskoj genetici goveda Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Scaling preferential flow processes in agricultural soils due to tillage and trafficking at the field scale Bilateralni, Program Hubert Curien "Cogito" u provedbi
Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability Ostalo završen
Pretvorba ostataka poljoprivredne proizvodnje i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – proizvodnja bioulja i biougljena Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Očuvanje mikrobne raznolikosti povezane s proizvodnjom tradicionalnih hrvatskih kobasica od mesa divljači: biotehnološka i sigurnosna karakterizacija Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Očuvanje mikrobne raznolikosti povezane s proizvodnjom tradicionalnih hrvatskih kobasica od mesa divljači: biotehnološka i sigurnosna karakterizacija Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Upotreba cijelog genoma mitohondrijske DNA u oplemenjivanju i konzervacijskoj genetici goveda Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Genetska osnova količne bioaktivnih hranivih tvari hrvatskih populacija graha Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Genetska osnova količne bioaktivnih hranivih tvari hrvatskih populacija graha Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Innovative Real-time Monitoring and Pest control for Insects LIFE+ u provedbi
Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach COST u provedbi
Connecting European connectivity research COST u provedbi
Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Managing the effects of multiple stressors on aquatic ecosystems under water scarcity FP7-ENVIRONMENT u provedbi
Sustainable control of grapevine trunk diseases COST u provedbi
Organics-Metals-Salts Interactions in Food Safety and Environment Protection: Combined Experimental and Modelling Approach Ostalo završen
Enhancement of Collaboration between Science, Industry and Farmers: Technology Transfer for Integrated Pest Management (IPM) in Sugar Beet as the Way to Improve Farmer's Income and Reduce Pesticide Use IPA završen
Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production LIFE+ u provedbi
Utvrđivanje genskih skupova i divergentnost lokalnih populacija crvene djeteline u odnosu na komercijalne kultivare Hrvatska zaklada za znanost završen
Epigenetička vs. genetička raznolikost prirodnih biljnih populacija: Studija slučaja hrvatskih endemičnih kadulja Hrvatska zaklada za znanost završen
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe COST u provedbi
Unaprjeđenja u tehnologiji uzgoja šećerne repe sukladno načelima integrirane zaštite od štetnika Hrvatska zaklada za znanost završen
A collaborative European Network on Rabbit Genome Biology COST u provedbi
Advances in Farm Animal Genomic Resources (GENOMIC RESOURCES) Hrvatska zaklada za znanost završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
International University Cooperation on Land Protection In European-Asiatic Countries Erasmus+ u provedbi
Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede ESF u provedbi
Lifelong Learning for Sustainable Agriculture in Alps-Adriatic Region Ostalo u provedbi
Transferring Methods for Validation of Informal Learning to VET Institutions in the Field of Sustainable Agriculture Ostalo završen
An Examination of Barriers which Inhibit the Transition from School to Employment for Persons with Disabilities in Matters Relating to Vocational Education and Training Ostalo završen
Landscape Education: New Opportunities for Teaching and Research in Europe III Ostalo u provedbi
International joint Master degree in Plant Medicine EU programi završen