Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Projektiranje

Osnovni dokumenti za hrvatsku poljoprivredu

U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva i Vladom RH istraživači Zavoda radili na pripremi Zakona o poljoprivredi, Strategiji razvitka poljoprivrede (1995. i 2002. g.) i Nacionalnom programu za poljoprivredu i seoska područja, Strategiji ruralno razvitka RH i Zakonu o državnoj potpori poljoprivred i ruralnom razvoju (2008-2010). U suradnji s konzultantskom tvrtkom Landell Mill Limited istraživači Zavoda sudjelovali kao hrvatski stručnjaci na izradi projekta: "Konkurentnost hrvatske poljoprivrede i pristup Europskoj uniji".

Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj
prof. dr. sc. Ramona Franić i prof. dr. sc. Ivo Grgić

Projektiranje i unapređenje tehnoloških procesa u ratarstvu i travnjaštvu

Zavod se u svom istraživačkom radu opredijelio za istraživanje tehnoloških postupaka u provođenju ratarskog bilja (tzv. ratarsko, industrijsko, krmno bilje) i trava, te svoje spoznaje nudi tržištu u sklopu projektiranja proizvodnje sirovina za prerađivačku industriju, te krme za uzgoj stoke.

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
prof. dr. sc. Milan Pospišil, prof. dr. sc. Ana Pospišil, prof. dr. sc. Josip Leto, prof. dr. sc. Zlatko Svečnjak

Znanstveno stručna suradnja na unapređenju proizvodnje u stočarstvu

Zavod već više desetljeća surađuje s 30-tak poduzeća i savjetodavnim službama iz područja proizvodnje stočne hrane, uzgoja i tova stoke. U okviru te suradnje Zavod pruža usluge: kemijske analize stočne hrane, izrada receptura krmnih smjesa, izrada stručnih elaborata, konzultacije, stručna predavanja i seminari iz područja hranidbe domaćih životinja.

Zavod za hranidbu domaćih životinja
prof. dr. sc. Darko Grbeša i izv. prof. dr. sc. Jasna Pintar

Studije, strategije, investicijski programi, savjeti

Prema zahtjevu i potrebama proizvođača, potrošača i izvršne vlasti

Zavod za mljekarstvo
prof. dr. sc. Samir Kalit

Projektiranje, elaborati i studije na području krajobrazne arhitekture

Prema zahtjevu i potrebama ustanova za zaštitu prirodne i kulturne baštine, zavoda za prostorno i urbanističko planiranje, gradskih i županijskih ureda za komunalno uređenje i prostorno planiranje, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te komunalnih organizacija koje se bave planiranjem i oblikovanjem javnih otvorenih površina.

Zavod za krajobraznu arhitekturu, vrtnu umjetnost i ukrasno bilje
, doc. dr. sc. Sonja Butula, mr. sc. Vesnica Koščak Miočić Stošić, Mr.sc. Ines Avdić