Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Raspored nastave

Akademska godina 2019/2020

Vrijedi od: 21.10.2019.

BS-Agrarna ekonomika

Ponedjeljak 9 - 12 Agrikulturna kemija (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20) lab. kemija
  12 - 14 Uvod u poslovnu matematiku II/1
Utorak 8- 10 Osnove agrikulture IV/56
  12 - 14 Uvod u poslovnu matematiku II/2
  14 - 16 Uvod u opću mikrobiologiju (1. turnus: 41-49) lab. mikro.
Srijeda 8 - 12 Agrikulturna kemija VI/A
  12 - 14 Uvod u mikroekonomiju IV/56
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
Četvrtak 10 - 12 Osnove agrarne zoologije (1. skupina) IV/2
  14 - 16 Uvod u mikroekonomiju IV/3
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
  16 - 19 Agrikulturna kemija (1. turnus: 21-31; 2. turnus: 32-42 ) lab. kemija
Petak 8 - 10 Osnove agrikulture VI/A
  10 - 12 Osnove agrarne zoologije (2. skupina) Bijela vila
  12 - 14 Osnove agrarne zoologije (3. skupina) Bijela vila

BS-Agroekologija

Ponedjeljak 8 - 10 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 23-33) lab. mikro.
  8 - 10 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT (2. skupina) III/B
  8 - 10 Botanika (1-14) I/2
  10 - 11 Informatika (1-16) IV/1
  10 - 12 Botanika (31-49) I/2
  12 - 14 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  14 - 16 Biološke osnove plodnosti tla (1. skupina) IV/4
Utorak 8 - 12 Kemija s osnovama biokemije III/A
  12 - 14 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22) lab. mikro.
  16 - 18 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
Srijeda 8 - 10 Biološke osnove plodnosti tla (2. skupina) III/C
  10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  12 - 14 Botanika (15-30) I/2
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT IV/57
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/B
  11 - 12 Informatika IV/56
  12 - 16 Biološke osnove plodnosti tla III/A
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 9 - 10 Informatika (17-33) IV/1
  10 - 12 Matematika VI/A
  12 - 15 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22; 3. turnus: 23-33) lab. kemija

BS-Animalne znanosti

Ponedjeljak 8 - 10 Uvod u animalne znanosti II/1
  13 - 16 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20; 3. turnus: 21-30) lab. kemija
  14 - 16 Uvod u opću mikrobiologiju (1. turnus: 21-30; 2. turnus: 31-40) lab. mikro.
  16 - 19 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 31-40; 2. turnus 41-49) lab. kemija
Utorak 8 - 12 Agrarna zoologija VI/B
  12 - 14 Uvod u opću mikrobiologiju III/B
  14 - 16 Uvod u opću mikrobiologiju (1. turnus: 41-49) lab. mikro.
Srijeda 8 - 9 Informatika (1-16) IV/1
  10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  10 - 15 Agrarna zoologija (skupine) Bijela vila
  12 - 14 Uvod u opću mikrobiologiju (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20) lab. mikro.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Matematika VI/A
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
Četvrtak 8 - 9 Informatika (17-33) IV/1
  9 - 10 Informatika IV/56
  10 - 12 Osnove agrikulture VI/A
  10 - 12 Uvod u opću mikrobiologiju lab. mikro.
  12 - 16 Uvod u animalne znanosti IV/2
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 8 - 12 Kemija s osnovama biokemije III/A
  12 - 14 Osnove agrikulture VI/A
  14 - 15 Informatika (34-49) IV/1

BS-Biljne znanosti

Ponedjeljak 9 - 10 Informatika IV/1
  12 - 14 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
Utorak 10 - 13 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-7; 2. turnus: 8-15) lab. kemija
  14 - 16 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT (2. skupina) VI/B
  16 - 18 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
Srijeda 10 - 12 Botanika (1-18) I/2
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  14 - 16 Matematika VI/A
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/B
  10 - 11 Informatika IV/56
  12 - 16 Biološke osnove plodnosti tla III/A
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 8 - 12 Kemija s osnovama biokemije III/A
  12 - 14 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-7; 2. turnus: 8-15) lab. mikro.
  14 - 16 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT II/1

BS-Ekološka poljoprivreda

Ponedjeljak 8 - 10 Agroklimatologija - EP, FITO, H IV/57
  15 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
Utorak 8 - 12 Kemija s osnovama biokemije III/A
  12 - 14 Matematika VI/B
  14 - 16 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
Srijeda 9 - 12 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus; 1-6; 2. turnus: 7-12) lab. kemija
  12 - 14 Biološke osnove plodnosti tla I/A
  14 - 16 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/B
  10 - 11 Informatika IV/56
  12 - 16 Biološke osnove plodnosti tla III/A
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 10 - 12 Botanika (1-17) I/2
  13 - 14 Informatika IV/1
  14 - 16 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-6; 2. turnus: 7-12) lab. mikro.

BS-Fitomedicina

Ponedjeljak 8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini IV/3
  10 - 14 Kemija s osnovama biokemije III/A
  14 - 16 Botanika (27-44) I/2
Utorak 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla (1. turnus: 10-18; 2. turnus: 19-27; 3. turnus: 28-36; 4. turnus: 1-9) lab. mikro.
  10 - 12 Botanika (1-14) I/2
  13 - 16 Kemija s osnovama biokemije (3. turnus: 28-36) lab. kemija
  14 - 16 Botanika (15-26) I/2
Srijeda 8 - 10 Pedologija-ZS (3. skupina) lab. ped.
  8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini (1. skupina; od 11. prosinca) lab. ib.
  10 - 12 Botanika VI/B
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Pedologija-ZS (4. skupina) lab. ped.
  14 - 17 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-9; 2. turnus: 10-18; 3. turnus: 19-27) lab. kemija
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
Četvrtak 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla III/A
  10 - 12 Ishrana bilja u fitomedicini (2. skupina; od 11. prosinca) lab. ib.
  10 - 12 Pedologija-ZS (1. skupina) lab. ped.
  12 - 15 Agroekonomika u zaštiti bilja II/1
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 8 - 10 Pedologija-ZS (2. skupina) lab. ped.
  8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini (3. skupina; od 11. prosinca) lab. ib.
  10 - 12 Matematika VI/A
  12 - 16 Pedologija-ZS III/B

BS-Hortikultura

Ponedjeljak 10 - 14 Kemija s osnovama biokemije III/A
  15 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
Utorak 8 - 10 Botanika (15-32) I/2
  10 - 12 Uvod u mikrobiologiju tla (1. turnus: 1-9; 2. turnus: 10-18; 3. turnus: 19-27; 4. turnus: 28-36) lab. mikro.
  12 - 14 Matematika VI/B
  14 - 16 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
Srijeda 8 - 10 Osnove agroekonomike IV/2
  10 - 12 Botanika VI/B
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Botanika (33-49) I/2
  16 - 18 Osnove agroekonomike VI/A
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
Četvrtak 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla III/A
  10 - 12 Agroklimatologija - EP, FITO, H (1. skupina) III/A
  13 - 16 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 28-36) lab. kemija
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 8 - 11 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-9; 2. turnus: 10-18; 3. turnus: 19-27) lab. kemija
  12 - 14 Agroklimatologija - EP, FITO, H (2. skupina) II/2
  14 - 16 Botanika (1-14) I/2

BS-Krajobrazna arhitektura

Ponedjeljak 9 - 11 Osnove arhitektonskog projektiranja (1. skupina) krajobraz
  11 - 13 Osnove arhitektonskog projektiranja (2. skupina) krajobraz
  13 - 15 Osnove arhitektonskog projektiranja (3. skupina) krajobraz
Utorak 8 - 10 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (1. skupina) IV/C
  10 - 12 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 IV/C
  12 - 14 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (2. skupina) IV/C
Srijeda 8 - 10 Osnove arhitektonskog projektiranja IV/B
  11 - 13 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  15 - 19 Crtanje 1 ARH
Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/B
  10 - 12 Botanika (1-19) I/2
  10 - 12 Geomorfologija s osnovama geologije (3. skupina) Crtaonica
  12 - 14 Botanika (20-39) I/2
Petak 8 - 10 Geomorfologija s osnovama geologije (1. skupina) IV/2
  8 - 10 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (3. skupina) Crtaonica
  10 - 12 Geomorfologija s osnovama geologije (2. skupina) IV/2
  12 - 14 Geomorfologija s osnovama geologije IV/2

BS-Poljoprivredna tehnika

Ponedjeljak 9 - 10 Informatika IV/1
  10 - 12 Elementi i materijali poljoprivrednih strojeva i opreme lab. vin. i teh.
  12 - 13 Osnove biologije u agronomiji I/2
Utorak 8 - 11 Osnove biologije u agronomiji IV/4
  12 - 14 Pedologija-ZS lab. ped.
  14 - 16 Tehnička fizika u poljoprivredi-BS I/A
Srijeda 8 - 12 Agrikulturna kemija VI/A
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
Četvrtak 9 - 10 Informatika IV/56
  10 - 13 Agrikulturna kemija (1. turnus) lab. kemija
  13 - 16 Elementi i materijali poljoprivrednih strojeva i opreme I/1
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 10 - 12 Matematika 1 IV/50
  12 - 16 Pedologija-ZS III/B

BS-Agrarna ekonomika

Ponedjeljak 10 - 12 Tržište u agrobiznisu I/1
  13 - 15 Tržište u agrobiznisu (1. skupina) IV/1
  15 - 17 Tržište u agrobiznisu (2. skupina) IV/1
Utorak 8 - 10 Lovstvo Lovište
  10 - 12 Poslovna statistika 1 I/1
Srijeda 8 - 10 Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi II/2
  10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  14 - 18 Ekonomika prehrambene industrije IV/3
Četvrtak 8 - 12 Računovodstvo u poljoprivredi IV/50
  12 - 14 Poslovna statistika 1 IV/50
Petak 8 - 10 Zakonodavstvo u agrobiznisu (1. skupina) IV/50
  10 - 14 Zakonodavstvo u agrobiznisu V/2

BS-Agroekologija

Ponedjeljak 8 - 10 Osnove agroekonomike VI/B
  10 - 12 Genetika VI/A
  12 - 14 Osnove poljoprivredne tehnike IV/4
Utorak 8 - 10 Lovstvo Lovište
  8 - 12 Agrarna zoologija VI/B
  12 - 14 Genetika VI/A
  14 - 16 Genetika (1. skupina) II/2
Srijeda 8 - 10 Osnove poljoprivredne tehnike VI/B
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  12 - 14 Osnove agroekonomike VI/A
  14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
  16 - 18 Agrarna zoologija (skupine) Bijela vila
Četvrtak 8 - 10 Genetika (2. skupina) IV/B
  12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
Petak 8 - 10 Oplemenjivanje bilja IV/B
  10 - 12 Genetika (3. skupina) IV/56

BS-Animalne znanosti

Ponedjeljak 8 - 10 Sustavi gospodarenja travnjacima IV/50
  10 - 12 Hranidba životinja II/1
  14 - 16 Uzgoj i korištenje ovaca IV/50
Utorak 8 - 10 Lovstvo Lovište
  10 - 12 Uzgoj i korištenje ovaca IV/50
  12 - 18 Uzgoj i korištenje goveda IV/B
Srijeda 8 - 12 Uzgoj i korištenje peradi II/1
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  14 - 15 Sustavi gospodarenja travnjacima (3. skupina) prakt. spb.
  15 - 16 Sustavi gospodarenja travnjacima (4. skupina) prakt. spb.
Četvrtak 8 - 12 Uzgoj i korištenje ovaca III/B
  12 - 14 Hranidba životinja (1. skupina) IV/4
  12 - 14 Hranidba životinja (2. skupina) lab. hž.
  14 - 16 Hranidba životinja (3. skupina) lab. hž.
  14 - 16 Hranidba životinja (2. skupina) IV/4
Petak 8 - 9 Osnove proizvodnje krmnog bilja IV/3
  9 - 10 Osnove proizvodnje krmnog bilja (1. skupina) prakt. spb.
  10 - 11 Osnove proizvodnje krmnog bilja (2. skupina) prakt. spb.
  11 - 13 Hranidba životinja (1. skupina) lab. hž.
  11 - 12 Osnove proizvodnje krmnog bilja (3. skupina) prakt. spb.
  12 - 13 Osnove proizvodnje krmnog bilja (4. skupina) prakt. spb.
  13 - 14 Sustavi gospodarenja travnjacima (1. skupina) prakt. spb.
  14 - 15 Sustavi gospodarenja travnjacima (2. skupina) prakt. spb.

BS-Biljne znanosti

Ponedjeljak 8 - 10 Osnove agroekonomike VI/B
  10 - 12 Genetika VI/A
Utorak 8 - 10 Lovstvo Lovište
  10 - 12 Genetika (1. skupina) III/C
  12 - 14 Genetika VI/A
  14 - 16 Genetika (2. skupina) IV/50
Srijeda 8 - 10 Osnove poljoprivredne tehnike VI/B
  10 - 12 Oplemenjivanje bilja IV/57
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  12 - 14 Osnove agroekonomike VI/A
  14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
Četvrtak 8 - 11 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
  12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
Petak 8 - 10 Sjemenarstvo i rasadničarstvo I/1
  10 - 12 Osnove poljoprivredne tehnike IV/3
  14 - 16 Genetika (3. skupina) II/2

BS-Ekološka poljoprivreda

Ponedjeljak 8 - 10 Osnove agroekonomike VI/B
  10 - 12 Genetika VI/A
Utorak 8 - 10 Genetika (1. skupina) I/A
  12 - 14 Genetika VI/A
Srijeda 8 - 10 Osnove poljoprivredne tehnike VI/B
  10 - 12 Genetika (2. skupina) IV/B
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  12 - 14 Osnove agroekonomike VI/A
  14 - 16 Osnove poljoprivredne tehnike IV/4
Četvrtak 8 - 12 Sustavi suzbijanja štetnih organizama IV/C
  12 - 16 Uvod u ekološku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B

BS-Fitomedicina

Ponedjeljak 8 - 10 Genetika VI/A
  10 - 12 Opća entomologija III/B
  12 - 14 Opća entomologija (1. skupina) prakt. p. zool.
Utorak 8 - 10 Načela fitofarmacije III/B
  10 - 12 Genetika VI/A
  12 - 14 Načela fitofarmacije (1. skupina) III/C
  14 - 16 Načela fitofarmacije (2. skupina) III/C
Srijeda 8 - 10 Opća entomologija (3. skupina) prakt. p. zool.
  8 - 10 Osnove biljne patologije (5. skupina) prak. fp.
  10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  12 - 15 Osnove biljne patologije IV/B
Četvrtak 8 - 10 Opća entomologija (4. skupina) prakt. p. zool.
  8 - 10 Osnove biljne patologije (2. skupina) prak. fp.
  10 - 12 Osnove biljne patologije (1. skupina) prak. fp.
  12 - 14 Opća entomologija (5. skupina) prakt. p. zool.
  12 - 14 Osnove biljne patologije (4. skupina) prak. fp.
  14 - 16 Genetika (2. skupina) IV/C
Petak 8 - 10 Genetika (1. skupina) IV/57
  8 - 10 Osnove biljne patologije (3. skupina) prak. fp.
  9 - 11 Opća entomologija (2. skupina) prakt. p. zool.
  10 - 12 Genetika (3. skupina) IV/57
  11 - 13 Aplikacija pesticida (1. skupina) III/C
  13 - 15 Aplikacija pesticida III/C
  15 - 17 Aplikacija pesticida (2. skupina) III/C

BS-Hortikultura

Ponedjeljak 8 - 10 Opće povrćarstvo (1. skupina) Vrt
  8 - 10 Vinogradarstvo 1 (3. skupina) Jazbina
  10 - 12 Vinogradarstvo 1 (4. skupina) Jazbina
  10 - 12 Opće povrćarstvo (2. skupina) Vrt
  12 - 16 Vinogradarstvo 1 III/B
  12 - 14 Vinogradarstvo 1 (2. skupina) Jazbina
  14 - 16 Vinogradarstvo 1 (1. skupina) Jazbina
Utorak 8 - 10 Voćarstvo 1 VI/A
  10 - 12 Opće povrćarstvo (3. skupina) Vrt
  12 - 16 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina III/A
Srijeda 8 - 12 Opće povrćarstvo IV/56
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
Četvrtak 8 - 10 Parkovna dendrologija 1 IV/2
  10 - 12 Voćarstvo 1 I/A
  12 - 14 Parkovna dendrologija 1 knj. UB
  12 - 14 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (3. skupina) Jazbina
  14 - 16 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (1. skupina) Jazbina
Petak 8 - 10 Voćarstvo 1 IV/4
  10 - 12 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (2. skupina) Jazbina

BS-Krajobrazna arhitektura

Ponedjeljak 8 - 10 Parkovna dendrologija 1 knj. UB
  10 - 12 Osnove urbanističkog planiranja (1. skupina) Crtaonica
  12 - 14 Osnove urbanističkog planiranja Crtaonica
  14 - 16 Osnove urbanističkog planiranja (2. skupina) Crtaonica
Srijeda 8 - 10 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (1. skupina) IV/C
  10 - 12 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (2. skupina) IV/C
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  12 - 14 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (3. skupina) IV/C
  14 - 15 Oblikovanje otvorenog prostora 1 IV/C
Četvrtak 8 - 10 Parkovna dendrologija 1 IV/2
  10 - 14 Likovna analiza i plastično oblikovanje ARH
Petak 10 - 14 Geodezija i prostorne informacije Crtaonica

BS-Poljoprivredna tehnika

Ponedjeljak 8 - 12 Tehnika u stočarskoj proizvodnji IV/4
  12 - 14 Prerada voća i povrća (1. skupina) lab. vin. i teh.
  14 - 16 Prerada voća i povrća (2. skupina) lab. vin. i teh.
Utorak 8 - 10 Prerada voća i povrća I/1
Srijeda 8 - 12 Motori SUI i traktori IV/4
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
Četvrtak 8 - 12 Tehnika u ratarskoj proizvodnji IV/4
Petak 8 - 10 Posliježetvena tehnologija IV/56
  12 - 14 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3
  12 - 14 Posliježetvena tehnologija IV/50
  14 - 16 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3

BS-Agrarna ekonomika

Ponedjeljak 8 - 10 Lovstvo Lovište
  10 - 12 Laboratorijska tehnologija IV/3
  12 - 14 Melioracije u poljoprivredi Zavod
  12 - 14 Mlijeko i mliječni proizvodi (1. skupina) lab. mlijeko
  12 - 15 Mediteransko voćarstvo VI/B
  15 - 18 Mediteransko voćarstvo (skupine) lab. voć.
Utorak 10 - 12 Laboratorijska tehnologija (4. skupina) lab. mlijeko
  12 - 14 Uvod u opću mikrobiologiju III/B
  12 - 16 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina III/A
  12 - 15 Mediteransko voćarstvo (skupine) lab. voć.
  12 - 16 Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme IV/4
  14 - 16 Lovstvo IV/3
  14 - 17 Gljivarstvo II/1
Srijeda 8 - 10 Osnove poljoprivredne tehnike VI/B
  8 - 12 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka III/B
  8 - 10 Mediteransko voćarstvo (skupine) lab. voć.
  12 - 16 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (1. i 2. skupina) Lab. VV
  12 - 15 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja op. st.
  14 - 16 Osnove poljoprivredne tehnike IV/4
  14 - 16 Mediteransko voćarstvo II/1
  15 - 16 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja op. st.
Četvrtak 8 - 11 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
  8 - 10 Laboratorijska tehnologija (1. skupina) lab. mlijeko
  10 - 12 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina Jazbina
  11 - 12 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
  12 - 16 Uvod u ekološku poljoprivredu-AE, PT IV/56
  15 - 19 Agroturizam IV/57
Petak 8 - 10 Posliježetvena tehnologija IV/56
  8 - 10 Mlijeko i mliječni proizvodi II/1
  9 - 15 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  10 - 12 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (2. skupina) Jazbina
  12 - 14 Posliježetvena tehnologija I/1

BS-Agroekologija

Ponedjeljak 8 - 10 Ukrasno bilje IV/2
  10 - 12 Ukrasno bilje IV/2
  14 - 16 Obnovljivi izvori energije (1. skupina ) lab. teh.
  14 - 16 Voćarstvo I/1
Utorak 8 - 11 Voćarstvo II/1
  10 - 12 Ukrasno bilje knj. UB
  10 - 12 Repelentno i insekticidno bilje I/A
  14 - 16 Obnovljivi izvori energije (2. skupina ) lab. teh.
  14 - 16 Elektroničko poslovanje IV/1
Srijeda 10 - 12 Osnove vinogradarstva Jazbina
  12 - 15 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja op. st.
  12 - 14 Voćarstvo lab. voć.
  13 - 17 Obnovljivi izvori energije IV/2
  15 - 16 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja op. st.
Četvrtak 8 - 11 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
  8 - 10 Voćarstvo lab. voć.
  11 - 12 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
  12 - 16 Uvod u ekološku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B
  14 - 16 Elektroničko poslovanje IV/50
Petak 8 - 10 Posliježetvena tehnologija IV/56
  10 - 12 Posliježetvena tehnologija I/1
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  12 - 16 Osnove vinogradarstva VI/B

BS-Animalne znanosti

Ponedjeljak 8 - 10 Lovstvo Lovište
  10 - 12 Laboratorijska tehnologija IV/3
  12 - 14 Mlijeko i mliječni proizvodi (1. skupina) lab. mlijeko
  12 - 14 Lovstvo (2. skupina) Lovište
Utorak 8 - 12 Zaštita zdravlja domaćih životinja II/2
  12 - 14 Mlijeko i mliječni proizvodi (2. skupina) lab. mlijeko
  14 - 16 Lovstvo IV/3
Srijeda 10 - 12 Mlijeko i mliječni proizvodi (3. skupina) lab. mlijeko
  12 - 15 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja op. st.
  15 - 16 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja op. st.
Četvrtak 8 - 10 Laboratorijska tehnologija (1. skupina) lab. mlijeko
  8 - 12 Objekti i oprema u stočarstvu II/2
  10 - 12 Laboratorijska tehnologija (2. skupina) lab. mlijeko
  12 - 15 Sekundarni animalni proizvodi IV/57
  12 - 14 Laboratorijska tehnologija (3. skupina) lab. mlijeko
Petak 8 - 10 Mlijeko i mliječni proizvodi II/1
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  12 - 15 Agroekonomika u animalnoj proizvodnji IV/B

BS-Biljne znanosti

Ponedjeljak 8 - 10 Ukrasno bilje IV/2
  8 - 10 Lovstvo Lovište
  10 - 12 Ukrasno bilje IV/2
  10 - 12 Tržište u agrobiznisu I/1
  13 - 15 Tržište u agrobiznisu IV/1
Utorak 8 - 11 Voćarstvo II/1
  12 - 14 Ukrasno bilje knj. UB
  14 - 16 Elektroničko poslovanje IV/1
  14 - 16 Lovstvo IV/3
  14 - 17 Gljivarstvo II/1
Srijeda 8 - 12 Uzgoj i korištenje peradi II/1
  8 - 12 Opće povrćarstvo IV/56
  8 - 10 Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi II/2
  10 - 12 Opće povrćarstvo Vrt
  12 - 14 Voćarstvo III/C
  14 - 16 Voćarstvo lab. voć.
Četvrtak 8 - 12 Mlinske sirovine prakt. spb.
  12 - 16 Uvod u ekološku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B
  14 - 16 Elektroničko poslovanje IV/50
Petak 8 - 10 Posliježetvena tehnologija IV/56
  9 - 15 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
  10 - 12 Posliježetvena tehnologija I/1
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  12 - 16 Osnove vinogradarstva VI/B
  12 - 14 Osnove vinogradarstva Jazbina

BS-Ekološka poljoprivreda

Ponedjeljak 8 - 10 Obnovljivi izvori energije (1. skupina ) lab. teh.
  12 - 14 Voćarstvo lab. voć.
  12 - 14 Mlijeko i mliječni proizvodi (1. skupina) lab. mlijeko
  14 - 16 Voćarstvo I/1
Utorak 8 - 11 Voćarstvo II/1
  10 - 12 Obnovljivi izvori energije (2. skupina ) lab. teh.
  12 - 16 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina III/A
  14 - 17 Gljivarstvo II/1
Srijeda 12 - 14 Osnove vinogradarstva Jazbina
  13 - 17 Obnovljivi izvori energije IV/2
  14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
Četvrtak 8 - 11 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
  10 - 12 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina Jazbina
  11 - 12 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
  12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
  16 - 18 Oplemenjivanje bilja II/1
Petak 8 - 10 Mlijeko i mliječni proizvodi II/1
  8 - 10 Posliježetvena tehnologija IV/56
  9 - 15 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
  10 - 12 Posliježetvena tehnologija lab. teh.
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  12 - 16 Osnove vinogradarstva VI/B

BS-Fitomedicina

Ponedjeljak 8 - 10 Ukrasno bilje IV/2
  10 - 12 Ukrasno bilje IV/2
  12 - 14 Ukrasno bilje IV/57
  15 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
Utorak 8 - 11 Voćarstvo II/1
  10 - 12 Repelentno i insekticidno bilje I/A
  14 - 16 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
Srijeda 8 - 10 Invazivni člankonošci I/2
  12 - 14 Mediteransko voćarstvo II/1
  14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
Četvrtak 8 - 10 Voćarstvo lab. voć.
  8 - 10 Invazivni člankonošci I/2
  12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
  12 - 16 Uvod u ekološku poljoprivredu-AE, PT IV/56
  16 - 18 Oplemenjivanje bilja II/1
Petak 8 - 10 Osnove vinogradarstva Jazbina
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  10 - 12 Voćarstvo IV/4
  12 - 14 Voćarstvo lab. voć.
  12 - 16 Osnove vinogradarstva VI/B
  12 - 14 Agroklimatologija - EP, FITO, H II/2

BS-Hortikultura

Ponedjeljak 8 - 10 Prerada voća i povrća (3. skupina) lab. vin. i teh.
  8 - 10 Genetika VI/A
  10 - 12 Genetika (1. skupina) III/C
  10 - 12 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (3. skupina) Lab. VV
  12 - 15 Mediteransko voćarstvo VI/B
  15 - 17 Mediteransko voćarstvo VI/B
  15 - 18 Mediteransko voćarstvo (skupine) lab. voć.
Utorak 8 - 10 Prerada voća i povrća I/1
  10 - 12 Genetika VI/A
  12 - 15 Mediteransko voćarstvo (skupine) lab. voć.
  14 - 16 Elektroničko poslovanje IV/1
  14 - 17 Gljivarstvo II/1
Srijeda 8 - 10 Mediteransko voćarstvo (skupine) lab. voć.
  8 - 12 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka III/B
  12 - 15 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća I/1
  12 - 16 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (1. i 2. skupina) Lab. VV
  14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
Četvrtak 8 - 12 Predikatna, pjenušava i specijalna vina I/1
  8 - 14 Predikatna, pjenušava i specijalna vina (skupine) Jazbina
  8 - 11 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
  9 - 10 Informatika IV/56
  10 - 12 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (2. skupina) lab. voć.
  11 - 12 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
  12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
  12 - 14 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (3. skupina) lab. voć.
  14 - 16 Elektroničko poslovanje IV/50
  14 - 16 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (4. skupina) lab. voć.
  16 - 18 Oplemenjivanje bilja II/1
Petak 8 - 10 Posliježetvena tehnologija IV/56
  8 - 10 Prerada voća i povrća (1. skupina) lab. vin. i teh.
  8 - 12 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (4. skupina) Lab. VV
  9 - 15 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  10 - 14 Zakonodavstvo u agrobiznisu V/2
  10 - 12 Prerada voća i povrća (2. skupina) lab. vin. i teh.
  12 - 14 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3
  14 - 16 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3
  14 - 16 Posliježetvena tehnologija IV/50
  14 - 16 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (1. skupina) lab. voć.

BS-Krajobrazna arhitektura

Ponedjeljak 8 - 12 Ruralna i urbana sociologija IV/B
  8 - 10 Istraživačke metode u društvenim znanostima Crtaonica
  12 - 14 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  12 - 14 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju V/1
Utorak 9 - 11 Osnove krajobraznog planiranja Crtaonica
  11 - 14 Osnove crtanja AutoCAD programa (1. i 2. skupina) IV/1
  12 - 14 Matematika VI/B
  12 - 14 Principi fiziologije bilja I/2
  14 - 16 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/B
  16 - 18 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
Srijeda 9 - 12 Osnove krajobraznog planiranja (1. skupina) IV/1
  12 - 15 Osnove krajobraznog planiranja (2. skupina) IV/1
Četvrtak 8 - 10 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju Crtaonica
  10 - 12 Razvoj oblikovanja krajobraza (1. skupina) krajobraz
  12 - 14 Razvoj oblikovanja krajobraza IV/C
  14 - 16 Razvoj oblikovanja krajobraza (2. skupina) krajobraz
Petak 8 - 10 Uređenje gradskog krajobraza (1. skupina) IV/C
  10 - 12 Uređenje gradskog krajobraza IV/C
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  12 - 14 Uređenje gradskog krajobraza (2. skupina) IV/C

BS-Poljoprivredna tehnika

Ponedjeljak 8 - 10 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT III/B
  8 - 10 Ukrasno bilje IV/2
  10 - 12 Ukrasno bilje IV/2
  12 - 14 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  14 - 16 Osnove hidraulike i toplinske tehnike u poljoprivredi I/A
Utorak 8- 10 Osnove agrikulture IV/56
  10 - 12 Obnovljivi izvori energije (2. skupina ) lab. teh.
  10 - 12 Osnove hidraulike i toplinske tehnike u poljoprivredi lab. vin. i teh.
  12 - 16 Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme IV/4
  16 - 18 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
Srijeda 8 - 12 Biomasa poljoprivrednih kultura prakt. spb.
  13 - 17 Obnovljivi izvori energije IV/2
Četvrtak 8 - 12 Objekti i oprema u stočarstvu II/2
  12 - 16 Uvod u ekološku poljoprivredu-AE, PT IV/56
  12 - 14 Obnovljivi izvori energije (1. skupina ) lab. teh.
Petak 8 - 10 Osnove agrikulture VI/A
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B