Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Raspored nastave

Akademska godina 2019/2020

Vrijedi od: 16.3.2020.

BS-Agrarna ekonomika

Ponedjeljak 8 - 10 Osnove fitomedicine (21-40) IV/4
  12 - 14 Osnove botanike (29-42) I/2
  12 - 14 Osnove voćarstva i vinogradarstva (1-21) I/A
  14 - 16 Osnove botanike (1-14) I/2
  14 - 16 Osnove voćarstva i vinogradarstva (22-42) I/A
Utorak 8 - 10 Osnove fitomedicine (1-20) III/B
  10 - 12 Ratarstvo-AE III/C
  12 - 18 Uvod u makroekonomiku (1. i 2. skupina) I/1
Srijeda 8 - 11 Osnove fitomedicine III/A
  11 - 13 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 sp. obj.
  12 - 14 Osnove stočarstva-AE, PT (turnusi) IV/50
  12 - 14 Ratarstvo-AE (1-10) prakt. spb.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Ratarstvo-AE (31-40) prakt. spb.
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/A
  16 - 18 Osnove botanike (15-28) I/2
Četvrtak 10 - 12 Osnove botanike VI/B
  12 - 16 Osnove stočarstva-AE, PT VI/B
Petak 8 - 10 Ratarstvo-AE (21-30) prakt. spb.
  10 - 12 Ratarstvo-AE (11-20) prakt. spb.
  12 - 14 Osnove voćarstva i vinogradarstva III/A
  14 - 16 Osnove stočarstva-AE, PT (turnusi) II/1

BS-Agroekologija

Ponedjeljak 8 - 10 Fiziologija bilja (1-16) I/2
  10 - 11 Temelji uzgoja bilja (1. skupina) IV/56
  11 - 12 Temelji uzgoja bilja (2. skupina) IV/56
  12 - 14 Ishrana bilja (23-33) lab. ib.
  12 - 14 Poljoprivredne melioracije (1. skupina) IV/2
  14 - 16 Pedologija-LJS (23-33) lab. ped.
  14 - 16 Ishrana bilja (1-11) lab. ib.
Utorak 8 - 10 Fiziologija bilja VI/A
  10 - 13 Pedologija-LJS VI/A
  13 - 16 Temelji uzgoja bilja VI/A
Srijeda 8 - 11 Ishrana bilja VI/A
  11 - 13 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 sp. obj.
  13 - 15 Poljoprivredne melioracije (3 skupina) III/A
  13 - 15 Ishrana bilja (12-22) lab. ib.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Pedologija-LJS (1-12) lab. ped.
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/A
Četvrtak 8 - 10 Poljoprivredne melioracije (Ponavlja?i) IV/57
  10 - 12 Fiziologija bilja (17-33) I/2
  12 - 14 Pedologija-LJS (12-22) lab. ped.
Petak 8 - 10 Poljoprivredne melioracije (2. skupina) VI/B
  12 - 15 Poljoprivredne melioracije VI/A

BS-Animalne znanosti

Ponedjeljak 8 - 12 Animalna genetika II/1
  12 - 14 Opća reprodukcija (1. skupina) op. st.
  14 - 16 Opća reprodukcija (2. skupina) V/2
  14 - 16 Biometrika II/2
Utorak 8 - 10 Biometrika (1. skupina) I/1
  10 - 12 Biometrika (2. skupina) I/1
  12 - 14 Fiziologija i anatomija životinja II/1
  14 - 15 Animalna genetika (1. skupina) II/A
  15 - 16 Animalna genetika (2. skupina) II/A
Srijeda 8 - 10 Biometrika (3. skupina) I/1
  10 - 11 Animalna genetika (3. skupina) IV/57
  11 - 12 Animalna genetika (4. skupina) IV/57
  12 - 14 Osnove botanike (1-13) I/2
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/A
Četvrtak 8 - 10 Fiziologija i anatomija životinja (2. skupina) II/1
  10 - 12 Osnove botanike VI/B
  10 - 12 Hranidba životinja (ponavlja?i) II/1
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 sp. obj.
  14 - 16 Osnove botanike (26-37) IV/C
Petak 8 - 10 Osnove botanike (14-25) I/2
  10 - 12 Hranidba životinja (ponavlja?i) lab. hž.
  10 - 12 Hranidba životinja (ponavlja?i) II/1
  10 - 14 Opća reprodukcija II/2
  14 - 16 Osnove botanike (38-49) I/2
  14 - 16 Fiziologija i anatomija životinja (1. skupina) II/2

BS-Biljne znanosti

Ponedjeljak 8 - 10 Ishrana bilja (9-15) lab. ib.
  8 - 10 Pedologija-LJS (1-8) lab. ped.
  10 - 12 Fiziologija bilja I/2
  12 - 13 Temelji uzgoja bilja IV/56
  14 - 16 Poljoprivredne melioracije (Ponavlja?i) IV/2
Utorak 8 - 10 Fiziologija bilja VI/A
  10 - 13 Pedologija-LJS VI/A
Srijeda 8 - 11 Ishrana bilja VI/A
  11 - 13 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 sp. obj.
  13 - 16 Temelji uzgoja bilja VI/A
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/A
Četvrtak 8 - 10 Poljoprivredne melioracije IV/3
  10 - 12 Pedologija-LJS (9-15) lab. ped.
Petak 10 - 12 Ishrana bilja (1-8) lab. ib.
  12 - 15 Poljoprivredne melioracije VI/A

BS-Ekološka poljoprivreda

Ponedjeljak 10 - 12 Ishrana bilja lab. ib.
  13 - 14 Temelji uzgoja bilja IV/56
  14 - 16 Poljoprivredne melioracije (Ponavlja?i) IV/2
  16 - 18 Poljoprivredne melioracije IV/57
Utorak 8 - 10 Fiziologija bilja VI/A
  10 - 12 Fiziologija bilja I/2
  13 - 16 Temelji uzgoja bilja VI/A
Srijeda 8 - 11 Ishrana bilja VI/A
  11 - 13 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 sp. obj.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/A
Četvrtak 10 - 13 Poljoprivredne melioracije VI/A
  14 - 16 Pedologija-LJS lab. ped.
Petak 10 - 13 Pedologija-LJS VI/B

BS-Fitomedicina

Ponedjeljak 8 - 10 Osnove voćarstva i vinogradarstva (19-36) I/A
  10 - 12 Osnove proizvodnje ratarskih kultura (1-12) prakt. spb.
  10 - 12 Osnove voćarstva i vinogradarstva (1-18) I/A
  12 - 14 Osnove proizvodnje ratarskih kultura (25-36) prakt. spb.
Utorak 8 - 10 Osnove proizvodnje ratarskih kultura VI/B
  10 - 17 Specijalna zoologija (1. do 3. skupina) lab. zool.
  10 - 17 Specijalna zoologija (1. do 3. skupina) III/B
Srijeda 8 - 10 Fiziologija bilja (1-12) I/2
  10 - 12 Fiziologija bilja (13-24) I/2
  12 - 14 Fiziologija bilja VI/B
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  15 - 17 Specijalna zoologija (4. skupina) lab. zool.
  15 - 17 Specijalna zoologija (4. skupina) III/B
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/A
Četvrtak 8 - 12 Osnove povrćarstva IV/56
  12 - 14 Osnove povrćarstva (1. skupina) IV/2
  14 - 16 Fiziologija bilja (25-36) I/2
Petak 10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 sp. obj.
  12 - 14 Osnove voćarstva i vinogradarstva III/A
  14 - 16 Osnove proizvodnje ratarskih kultura (13-24) prakt. spb.

BS-Foreign students

Utorak 8 - 12 Management and Entrepreneurship in Agriculture Dep
Srijeda 8 - 12 Invertebrates breeding Dep
  12 - 16 Cattle using and breeding Dep

BS-Hortikultura

Ponedjeljak 8 - 10 Poljoprivredne melioracije (1. skupina) II/2
  10 - 12 Pedologija-LJS (1-12) lab. ped.
  10 - 12 Osnove fitomedicine (2. skupina) III/B
  12 - 15 Smjernice ishrane bilja u hortikulturi VI/B
Utorak 8 - 10 Poljoprivredne melioracije (2. skupina) IV/57
  8 - 10 Smjernice ishrane bilja u hortikulturi (1-12; od 15.4.) lab. ib.
  10 - 12 Smjernice ishrane bilja u hortikulturi (25-36; od 15.4.) lab. ib.
  10 - 12 Poljoprivredne melioracije (3. skupina) IV/57
  12 - 14 Pedologija-LJS (13-24) lab. ped.
  12 - 14 Smjernice ishrane bilja u hortikulturi (13-24; od 15.4.) lab. ib.
  14 - 16 Fiziologija bilja (13-24) I/2
Srijeda 8 - 11 Osnove fitomedicine III/A
  12 - 14 Fiziologija bilja VI/B
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Fiziologija bilja (25-36) I/2
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/A
Četvrtak 8 - 10 Poljoprivredne melioracije (Ponavlja?i) IV/57
  8 - 10 Pedologija-LJS (25-36) lab. ped.
  8 - 10 Fiziologija bilja (1-12) I/2
  10 - 13 Poljoprivredne melioracije VI/A
Petak 8 - 10 Osnove fitomedicine (1. skupina) IV/56
  10 - 13 Pedologija-LJS VI/B
  13 - 15 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 sp. obj.

BS-Krajobrazna arhitektura

Ponedjeljak 8 - 11 Pedologija krajobraza III/C
  12 - 14 Pedologija krajobraza (1-10) lab. ped.
Utorak 8 - 10 Pedologija krajobraza (11-20) lab. ped.
  10 - 12 Pedologija krajobraza (21-30) lab. ped.
  10 - 12 Uvod u krajobrazno oblikovanje 2 (1. skupina) krajobraz
  12 - 14 Uvod u krajobrazno oblikovanje 2 IV/C
  14 - 16 Uvod u krajobrazno oblikovanje 2 (2. skupina) krajobraz
Srijeda 8 - 10 Krajobrazna ekologija IV/C
  10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 sp. obj.
  14 - 18 Povijest umjetnosti IV/C
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 12 - 14 Uvod u krajobrazno oblikovanje 2 (3. skupina) Crtaonica
  15 - 19 Crtanje 2 ARH
Petak 10 - 11 Fitocenologija (1. skupina) I/1
  11 - 12 Fitocenologija (2. skupina) I/1
  12 - 13 Fitocenologija I/1
  13 - 14 Fitocenologija (3. skupina) I/1

BS-Poljoprivredna tehnika

Ponedjeljak 10 - 12 Osnove voćarstva i vinogradarstva (1-18) I/A
  12 - 14 Uređivanje proizvodnih površina III/C
Utorak 10 - 12 Uređivanje proizvodnih površina IV/3
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 sp. obj.
Srijeda 8 - 12 Osnove fitofarmacije IV/50
  12 - 14 Osnove stočarstva-AE, PT (turnusi) IV/50
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/A
Četvrtak 8 - 10 Ratarstvo-PT, EP I/1
  10 - 12 Ratarstvo-PT, EP prakt. spb.
  12 - 16 Osnove stočarstva-AE, PT VI/B
Petak 8 - 12 Osnove proizvodnje povrća IV/B
  12 - 14 Osnove voćarstva i vinogradarstva III/A
  14 - 16 Osnove stočarstva-AE, PT (turnusi) II/1

BS-Agrarna ekonomika

Ponedjeljak 8 - 12 Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi IV/3
Utorak 10 - 12 Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu VI/B
  12 - 16 Marketing u poljoprivredi IV/50
Srijeda 8 - 12 Agrarna i ruralna politika 1 IV/3
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 sp. obj.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Agrarna i ruralna politika 1 IV/50
Četvrtak 10 - 12 Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu V/2
  12 - 18 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi IV/56

BS-Agroekologija

Ponedjeljak 8 - 12 Osnove stočarstva-EP, A VI/B
  12 - 16 Poljoprivreda i okoliš VI/A
  16 - 18 Osnove fitomedicine (1. skupina) III/B
Utorak 8 - 10 Mikrobiologija i biokemija tla (4. skupina) lab. mikro.
  10 - 12 Osnove stočarstva-EP, A (turnusi) II/2
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 sp. obj.
  14 - 16 Mikrobiologija i biokemija tla (1. skupina) lab. mikro.
Srijeda 8 - 11 Osnove fitomedicine III/A
  11 - 13 Metode i dijagnostika u ishrani bilja (4. skupina) lab. ib.
  13 - 15 Osnove fitomedicine (2. skupina) III/B
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Mikrobiologija i biokemija tla (2. skupina) lab. mikro.
  10 - 13 Mikrobiologija i biokemija tla II/2
  14 - 16 Osnove stočarstva-EP, A (turnusi) II/2
  15 - 17 Mikrobiologija i biokemija tla (3. skupina) lab. mikro.
Petak 8 - 10 Metode i dijagnostika u ishrani bilja (1. skupina) lab. ib.
  8 - 10 Mikrobiologija i biokemija tla (5. skupina) lab. mikro.
  10 - 12 Metode i dijagnostika u ishrani bilja VI/A
  12 - 14 Metode i dijagnostika u ishrani bilja (2. skupina) lab. ib.
  14 - 16 Metode i dijagnostika u ishrani bilja (3. skupina) lab. ib.

BS-Animalne znanosti

Ponedjeljak 8 - 10 Uzgoj i korištenje svinja (1. skupina) IV/1
  10 - 12 Uzgoj i korištenje svinja (4. skupina) IV/1
  12 - 16 Pčelarstvo II/1
  14 - 18 Pčelarstvo (1. i 2. skupina) pčelinjak
Utorak 8 - 10 Uzgoj i korištenje svinja II/2
  10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 sp. obj.
  12 - 16 Uzgoj i korištenje koza II/2
Srijeda 8 - 12 Kakvoća i prerada mesa II/2
  12 - 14 Uzgoj i korištenje konja (1. skupina) KK
  14 - 16 Uzgoj i korištenje konja (2. skupina) KK
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  16 - 18 Uzgoj i korištenje konja (3. skupina) KK
Četvrtak 8 - 12 Ribarstvo (2. skupina) IV/50
  12 - 16 Uzgoj i korištenje konja II/1
Petak 8 - 10 Kakvoća i prerada mesa (1. skupina) II/A
  8 - 10 Uzgoj i korištenje svinja (2. skupina) V/2
  10 - 12 Uzgoj i korištenje svinja (5. skupina) V/2
  10 - 12 Kakvoća i prerada mesa (2. skupina) II/A
  10 - 12 Uzgoj i korištenje konja (4. skupina) KK
  12 - 16 Uzgoj i korištenje koza IV/2
  12 - 14 Uzgoj i korištenje konja (5. skupina) KK
  14 - 16 Ribarstvo (1. skupina) Bijela vila
  14 - 16 Uzgoj i korištenje svinja (3. skupina) IV/1
  14 - 16 Uzgoj i korištenje konja (6. skupina) KK

BS-Biljne znanosti

Ponedjeljak 8 - 10 Ratarske kulture (2. skupina) prakt. spb.
  8 - 10 Krmno bilje na oranicama (3. skupina) III/A
  10 - 12 Industrijsko bilje (1. skupina) IV/4
  11 - 12 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja (2. skupina) III/C
  12 - 14 Industrijsko bilje IV/B
  14 - 16 Industrijsko bilje (2. skupina) IV/B
  14 - 16 Ratarske kulture (1. skupina) prakt. spb.
Utorak 8 - 12 Gospodarenje travnjacima III/A
  8 - 12 Gospodarenje travnjacima Sljeme
  12 - 14 Gospodarenje travnjacima (2. skupina) III/A
  16 - 18 Gospodarenje travnjacima (4. skupina) III/A
Srijeda 8 - 9 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja (1. skupina) IV/4
  9 - 10 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja (3. skupina) IV/4
  10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 sp. obj.
  12 - 14 Krmno bilje na oranicama IV/2
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 8 - 12 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja III/B
  12 - 14 Ratarske kulture IV/50
  14 - 16 Ratarske kulture (3. skupina) prakt. spb.
  14 - 16 Ratarske kulture VI/A
Petak 8 - 10 Industrijsko bilje (3. skupina) IV/50
  8 - 10 Krmno bilje na oranicama (1. skupina) V/1
  10 - 11 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja III/C
  10 - 12 Krmno bilje na oranicama (2. skupina) V/1
  12 - 13 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja (4. skupina) IV/3
  12 - 14 Industrijsko bilje (4. skupina) prakt. spb.
  14 - 16 Krmno bilje na oranicama (4. skupina) I/1

BS-Ekološka poljoprivreda

Ponedjeljak 8 - 12 Osnove stočarstva-EP, A VI/B
  12 - 16 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu III/A
  14 - 18 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu IV/3
Utorak 8 - 10 Hranidba životinja (4. skupina) lab. hž.
  10 - 12 Osnove stočarstva-EP, A (turnusi) II/2
  12 - 17 Ekološko stočarstvo IV/2
Srijeda 8 - 12 Organsko-biološki uzgoj voća I/A
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 sp. obj.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Hranidba životinja (1. skupina) lab. hž.
  10 - 12 Hranidba životinja II/1
  12 - 14 Hranidba životinja (3. skupina) lab. hž.
  14 - 16 Osnove stočarstva-EP, A (turnusi) II/2
  14 - 16 Hranidba životinja (2. skupina) lab. hž.
Petak 8 - 10 Hranidba životinja (5. skupina) lab. hž.
  10 - 12 Hranidba životinja (1. skupina) II/1
  12 - 14 Hranidba životinja (2. skupina) II/1

BS-Fitomedicina

Ponedjeljak 8 - 12 Osnove herbologije IV/2
  12 - 14 Herbicidi III/B
  14 - 16 Biljni patogeni (3 skupina) prak. fp.
  14 - 16 Osnove herbologije (2. skupina) prakt. herb.
  16 - 18 Biljni patogeni (5. skupina) prak. fp.
Utorak 9 - 12 Biljni patogeni II/1
  12 - 14 Biljni patogeni (1. skupina) prak. fp.
  14 - 16 Primijenjena herbologija IV/B
Srijeda 8 - 10 Poljoprivredna entomologija III/B
  10 - 11 Herbicidi (3. skupina) prakt. herb.
  10 - 12 Poljoprivredna entomologija (1. skupina) prakt. p. zool.
  11 - 12 Herbicidi (4. skupina) prakt. herb.
  12 - 14 Poljoprivredna entomologija (5. skupina) prakt. p. zool.
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 sp. obj.
  14 - 16 Biljni patogeni (4. skupina) prak. fp.
  14 - 15 Herbicidi (1. skupina) prakt. herb.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  15 - 16 Herbicidi (2. skupina) prakt. herb.
Četvrtak 8 - 10 Sredstva za suzbijanje biljnih patogena (3. turnus) prak. fp.
  8 - 10 Poljoprivredna entomologija (4. skupina) prakt. p. zool.
  8 - 10 Sredstva za suzbijanje biljnih patogena (1. i 2. turnus) prak. fp.
  10 - 12 Sredstva za suzbijanje biljnih patogena IV/3
  10 - 12 Sredstva za suzbijanje biljnih patogena (1. i 2. turnus) prak. fp.
  12 - 14 Poljoprivredna entomologija (2. skupina) prakt. p. zool.
  14 - 16 Zoocidi (5. skupina) IV/2
Petak 8 - 10 Poljoprivredna entomologija (3. skupina) prakt. p. zool.
  8 - 10 Osnove herbologije (4. skupina) prakt. herb.
  8 - 10 Biljni patogeni (2. skupina) prak. fp.
  10 - 11 Zoocidi (1. i 2. skupina) III/A
  11 - 12 Zoocidi (3. i 4. skupina) III/A
  12 - 14 Osnove herbologije (3. skupina) prakt. herb.

BS-Hortikultura

Ponedjeljak 8 - 10 Proizvodnja povrća (1. skupina) Vrt
  10 - 12 Vinogradarstvo 2 VI/A
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 sp. obj.
Utorak 8 - 12 Proizvodnja povrća IV/56
  10 - 12 Proizvodnja povrća (3. skupina) Vrt
  12 - 19 Voćarstvo 2 VI/B
Srijeda 8 - 11 Vinarstvo II/1
  12 - 16 Voćarstvo 2 (skupine) IV/56
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Vinarstvo (1. skupina) lab. vin. i teh.
  8 - 10 Proizvodnja povrća (2. skupina) Vrt
  8 - 10 Vinogradarstvo 2 Jazbina
  10 - 12 Vinarstvo (2. skupina) lab. vin. i teh.
  10 - 12 Vinogradarstvo 2 Jazbina
  12 - 14 Vinarstvo (3. skupina) lab. vin. i teh.
  14 - 16 Vinarstvo (4. skupina) lab. vin. i teh.
  16 - 18 Vinarstvo (5. skupina) lab. vin. i teh.
Petak 8 - 10 Vinogradarstvo 2 Jazbina
  10 - 12 Cvjećarstvo 1 (1. skupina) IV/56
  12 - 14 Cvjećarstvo 1 IV/56
  14 - 16 Cvjećarstvo 1 (2. skupina) IV/56

BS-Krajobrazna arhitektura

Ponedjeljak 8 - 10 Oblikovanje otvorenog prostora 2 (1. skupina) IV/C
  10 - 12 Oblikovanje otvorenog prostora 2 IV/C
  12 - 14 Oblikovanje otvorenog prostora 2 (2. skupina) IV/C
  14 - 16 Oblikovanje otvorenog prostora 2 (3. skupina) IV/C
Utorak 8 - 12 Osnove prostornog planiranja Crtaonica
  12 - 16 Daljinska istraživanja u proučavanju krajobraza IV/1
Srijeda 8 - 10 Krajobrazna tehnika (3. skupina) Crtaonica
  10 - 12 Krajobrazna tehnika (1. skupina) Crtaonica
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 sp. obj.
  14 - 16 Krajobrazna tehnika (2. skupina) Crtaonica
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Krajobrazna tehnika IV/C
  10 - 12 Parkovna dendrologija 2 knj. UB
  12 - 16 Parkovna dendrologija 2 IV/B
Petak 8 - 10 Analize krajobraza IV/1
  10 - 12 Analize krajobraza IV/1

BS-Poljoprivredna tehnika

Ponedjeljak 8 - 12 Transport u poljoprivredi I/1
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 sp. obj.
Utorak 8 - 12 Ergonomija i zaštita na radu IV/4
  12 - 16 Neinvazivne metode u preradi poljoprivrednih proizvoda V/1
Srijeda 10 - 12 Navodnjavanje V/1
  12 - 14 Navodnjavanje V/1
  14 - 16 Navodnjavanje V/1
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Izvođenje melioracijskih sustava II/2
  10 - 12 Racionalno iskorištavanje poljoprivrednih strojeva IV/1
Petak 8 - 10 Izvođenje melioracijskih sustava II/2
  10 - 12 Racionalno iskorištavanje poljoprivrednih strojeva IV/4
  12 - 14 Transport u poljoprivredi (2. skupina) lab. vin. i teh.

BS-Agrarna ekonomika

Ponedjeljak 8 - 12 Primjena ukrasnog bilja knj. UB
  10 - 12 Vinogradarstvo 2 VI/A
  12 - 16 Poljoprivreda i okoliš VI/A
  12 - 16 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu III/A
  14 - 18 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu IV/3
Utorak 8 - 12 Gospodarenje travnjacima III/A
  8 - 12 Gospodarenje travnjacima Sljeme
  8 - 12 Linearno programiranje u ekonomskim analizama IV/1
  8 - 10 Uzgoj i korištenje svinja II/2
  10 - 12 Gospodarenje travnjacima III/A
  12 - 16 Voćarstvo 2 VI/B
  12 - 14 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/56
  14 - 16 Primijenjena herbologija IV/B
  16 - 18 Uzgoj i korištenje svinja IV/1
Srijeda 8 - 12 Sigurnost hrane IV/56
  8 - 12 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu VI/B
  10 - 12 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja Vrt
  10 - 12 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/2
  10 - 14 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (1.-5. skupina) pčelinjak
  12 - 16 Upravljanje farmom II/1
  12 - 16 E-marketing u agrobiznisu IV/1
  13 - 15 Plivanje Bazen
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 8 - 12 Govorničke vještine Crtaonica
  8 - 10 Vinogradarstvo 2 Jazbina
  8 - 12 Ribarstvo IV/50
  8 - 12 Osnove povrćarstva IV/56
  12 - 16 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (6.-9. skupina) pčelinjak
Petak 10 - 14 Povijest poljoprivrede IV/50
  10 - 12 Ribarstvo Bijela vila

BS-Agroekologija

Ponedjeljak 10 - 12 Vinogradarstvo 2 VI/A
  10 - 12 Etika korištenja životinja II/2
Utorak 8 - 10 Ekologija staništa i biljnih zajednica Zavod
  8 - 12 Gospodarenje travnjacima Sljeme
  8 - 12 Gospodarenje travnjacima III/A
  10 - 12 Gospodarenje travnjacima III/A
  12 - 14 Ekologija staništa i biljnih zajednica Zavod
  12 - 14 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/56
  14 - 16 Ratarske kulture prakt. spb.
  16 - 18 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda Bijela vila
Srijeda 8 - 10 Krmno bilje na oranicama (5. skupina) V/2
  8 - 12 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu VI/B
  8 - 12 Sigurnost hrane IV/56
  10 - 12 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/2
  10 - 12 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja Vrt
  10 - 14 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (1.-5. skupina) pčelinjak
  12 - 16 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda Bijela vila
  12 - 14 Krmno bilje na oranicama IV/2
  13 - 15 Plivanje Bazen
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 8 - 12 Osnove povrćarstva IV/56
  8 - 12 Govorničke vještine Crtaonica
  10 - 12 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda Bijela vila
  12 - 14 Ratarske kulture IV/50
  12 - 16 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi IV/56
  12 - 16 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (6.-9. skupina) pčelinjak
  14 - 16 Ratarske kulture VI/A
  14 - 16 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje III/A
Petak 10 - 14 Povijest poljoprivrede IV/50
  12 - 16 Izvorne pasmine i njihova zaštita spec. st.
  12 - 14 Vinogradarstvo 2 Jazbina
  12 - 16 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje III/B

BS-Animalne znanosti

Ponedjeljak 10 - 12 Etika korištenja životinja II/2
  12 - 16 Uzgoj i korištenje kunića IV/50
  14 - 16 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda Bijela vila
Utorak 8 - 12 Kinologija IV/2
  8 - 10 Prerada mesa na OPG-u Ured
  8 - 12 Sportski i rekreacijski ribolov Zavod
  12 - 16 Animalna higijena s etologijom i DDD-om Ured
Srijeda 8 - 12 Sigurnost hrane IV/56
  12 - 16 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda Bijela vila
  12 - 16 Upravljanje farmom II/1
  13 - 15 Plivanje Bazen
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  16 - 18 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda Bijela vila
Četvrtak 8 - 12 Uzgoj Avertebrata I/A
  8 - 12 Prerada mlijeka na OPG II/A
  8 - 10 Struktura i analiza animalnog genoma V/2
Petak 8 - 10 Kinologija (1. skupina) Bijela vila
  8 - 10 Osnove laktacije i strojne mužnje op. st.
  10 - 14 Povijest poljoprivrede IV/50
  10 - 14 Opća reprodukcija II/2
  10 - 12 Struktura i analiza animalnog genoma op. st.
  10 - 12 Konzerviranje krme Ured
  12 - 14 Kinologija (2. skupina) Bijela vila
  12 - 16 Mikrobiologija u animalnoj proizvodnji V/2
  12 - 16 Izvorne pasmine i njihova zaštita spec. st.

BS-Biljne znanosti

Ponedjeljak 8 - 12 Osnove herbologije IV/2
  10 - 12 Osnove fitomedicine III/B
Utorak 8 - 12 Proizvodnja povrća IV/56
  8 - 10 Uzgoj i korištenje svinja II/2
  10 - 12 Proizvodnja povrća Vrt
  10 - 12 Gospodarenje travnjacima (1. skupina) III/A
  10 - 12 Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu VI/B
  12 - 14 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/56
  14 - 16 Gospodarenje travnjacima (3. skupina) III/A
  16 - 18 Uzgoj i korištenje svinja IV/1
Srijeda 8 - 12 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu VI/B
  8 - 11 Osnove fitomedicine III/A
  10 - 14 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (1.-5. skupina) pčelinjak
  10 - 12 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/2
  12 - 14 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/B
  13 - 15 Plivanje Bazen
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 10 - 12 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja Vrt
  12 - 16 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi IV/56
  12 - 16 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (6.-9. skupina) pčelinjak
  14 - 16 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje III/A
Petak 10 - 14 Povijest poljoprivrede IV/50
  12 - 16 Izvorne pasmine i njihova zaštita spec. st.
  12 - 16 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje III/B
  12 - 14 Osnove herbologije prakt. herb.

BS-Ekološka poljoprivreda

Ponedjeljak 8 - 12 Osnove herbologije IV/2
  8 - 12 Ekološko travnjaštvo V/1
  12 - 14 Osnove fitomedicine II/2
Utorak 8 - 12 Gospodarenje travnjacima III/A
  8 - 12 Gospodarenje travnjacima Sljeme
  10 - 12 Gospodarenje travnjacima III/A
  12 - 14 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/56
  16 - 18 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda Bijela vila
Srijeda 8 - 12 Agrarna i ruralna politika 1 IV/3
  8 - 11 Osnove fitomedicine III/A
  8 - 10 Krmno bilje na oranicama (5. skupina) V/2
  8 - 12 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu VI/B
  10 - 12 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/2
  10 - 12 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja Vrt
  10 - 14 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (1.-5. skupina) pčelinjak
  12 - 16 Upravljanje farmom II/1
  12 - 14 Krmno bilje na oranicama IV/2
  12 - 16 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda Bijela vila
  13 - 15 Plivanje Bazen
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 8 - 12 Uzgoj Avertebrata I/A
  8 - 12 Govorničke vještine Crtaonica
  8 - 12 Osnove povrćarstva IV/56
  12 - 16 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi IV/56
  12 - 16 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (6.-9. skupina) pčelinjak
  14 - 16 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje III/A
Petak 10 - 14 Povijest poljoprivrede IV/50
  12 - 14 Osnove herbologije prakt. herb.
  12 - 16 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje III/B

BS-Fitomedicina

Ponedjeljak 9 - 10 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja (2. skupina) V/2
  14 - 15 Temelji uzgoja bilja IV/56
Utorak 8 - 12 Zaštićeni prostori IV/B
  12 - 14 Zaštićeni prostori IV/B
  14 - 18 Specijalna fitopatologija IV/56
Srijeda 8 - 12 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu VI/B
  10 - 14 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (1.-5. skupina) pčelinjak
  12 - 13 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja (1. skupina) III/B
  13 - 16 Temelji uzgoja bilja VI/A
  13 - 15 Plivanje Bazen
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 8 - 12 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja III/B
  12 - 16 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (6.-9. skupina) pčelinjak
  12 - 15 Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja III/B
  15 - 18 Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja (1. i 2. skupina) III/B
Petak 10 - 14 Povijest poljoprivrede IV/50
  11 - 12 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja (3. skupina) III/C

BS-Hortikultura

Ponedjeljak 8 - 12 Primjena ukrasnog bilja knj. UB
  8 - 12 Osnove herbologije IV/2
  14 - 15 Temelji uzgoja bilja IV/56
Utorak 8 - 12 Zaštićeni prostori IV/B
  12 - 14 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/56
  14 - 16 Zaštićeni prostori Vrt
Srijeda 8 - 10 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja Vrt
  8 - 12 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu VI/B
  8 - 10 Osnove ukrasnih i sportskih travnjaka V/1
  10 - 12 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/2
  10 - 14 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (1.-5. skupina) pčelinjak
  12 - 14 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/B
  13 - 16 Temelji uzgoja bilja VI/A
  13 - 15 Plivanje Bazen
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Oprašivanje bilja pomoću insekata Bijela vila
  12 - 16 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (6.-9. skupina) pčelinjak
  12 - 15 Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja III/B
  14 - 16 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje III/A
  15 - 18 Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja (1. i 2. skupina) III/B
Petak 8 - 11 Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja III/B
  10 - 14 Povijest poljoprivrede IV/50
  11 - 12 Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja (1. skupina) prak. fp.
  12 - 13 Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja (2. skupina) prak. fp.
  12 - 14 Osnove herbologije prakt. herb.
  12 - 16 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje III/B

BS-Krajobrazna arhitektura

Ponedjeljak 12 - 16 Poljoprivreda i okoliš VI/A
  12 - 16 Tipologija krajobraza IV/1
Srijeda 8 - 10 Osnove ukrasnih i sportskih travnjaka V/1
  8 - 10 Značaj ishrane bilja u krajobraznoj arhitekturi lab. ib.
  10 - 13 Značaj ishrane bilja u krajobraznoj arhitekturi Zavod
  10 - 14 Održavanje i njega zelenih površina knj. UB
  13 - 15 Plivanje Bazen
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 8 - 12 Govorničke vještine Crtaonica
  12 - 16 Zaštita okoliša i krajobraza knj. UB
Petak 9 - 11 Konstrukcije i materijali u krajobraznoj arhitekturi (1. skupina) krajobraz
  11 - 13 Konstrukcije i materijali u krajobraznoj arhitekturi krajobraz
  13 - 15 Konstrukcije i materijali u krajobraznoj arhitekturi (2. skupina) krajobraz

BS-Poljoprivredna tehnika

Ponedjeljak 8 - 12 Strojevi i metode za aplikaciju pesticida Zavod
  12 - 16 Poljoprivreda i okoliš VI/A
Utorak 10 - 12 Ekonomika nabave i korištenja poljoprivredne tehnike Zavod
  12 - 17 Ekološko stočarstvo IV/2
Srijeda 8 - 12 Agrarna i ruralna politika 1 IV/3
  8 - 12 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu VI/B
  8 - 10 Krmno bilje na oranicama (5. skupina) V/2
  10 - 14 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (1.-5. skupina) pčelinjak
  12 - 16 Razvoj strojeva i opreme u poljoprivredi I/A
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
Četvrtak 12 - 16 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (6.-9. skupina) pčelinjak
  12 - 16 Tehnike u održivim agroekosustavima IV/3
Petak 10 - 12 Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina (1. skupina) lab. vin. i teh.
  12 - 16 Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina IV/B