Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Raspored nastave

Akademska godina 2019/2020

Vrijedi od: 21.10.2019.

Foreign Students

Ponedjeljak 8 - 12 Modern postharvest technology of fruit crops Dep
  10 - 12 Applied entomology knj. zool.
  12 - 14 Urban landscape design Dep
Utorak 8 - 10 Wine technology VII/1
  8 - 12 Pomology 1 Dep
  10 - 12 Sensory properties and evaluation of wine VII/1
  11 - 15 Evolution of landscape design Dep
  12 - 14 Weed Ecology Dep
  12 - 16 Strategic Management in Agribusiness Dep
  12 - 14 Project Management and Projects in Agribusiness Dep
  12 - 14 Grassland management systems Dep
Srijeda 8 - 10 Regional Marketing Dep
  9 - 13 Business Statistics 1 Dep
  10 - 12 Financial management in agribusiness Dep
  10 - 12 Regulation of water Dep
  12 - 16 Risk Management in Agriculture Dep
  13 - 17 Agricultural chemistry Dep
Četvrtak 10 - 14 General entomology  
Petak 8 - 10 Applied entomology Dep
  10 - 14 Global Ecology Dep

MS-AE:Agroekologija

Ponedjeljak 8 - 10 Postanak tla I/1
  10 - 14 Gnojiva i gnojidba IV/50
  14 - 16 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
Utorak 8 - 10 Ekofiziologija IV/2
  10 - 12 Fizika tla III/B
  12 - 14 Kemija tla IV/3
  14 - 15 Fizika tla (1. skupina) lab. ped.
  15 - 16 Fizika tla (2. skupina) lab. ped.
Srijeda 13 - 15 Gnojiva i gnojidba (1. turnus) lab. ib.
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
  12 - 13 Kemija tla (1. skupina) lab. ped.
  13 - 14 Kemija tla (2. skupina) lab. ped.
  15 - 17 Mikrobna ekologija (1. turnus) lab. mikro.
Petak 8 - 10 Mikrobna ekologija (1. turnus) lab. mikro.
  10 - 14 Mikrobna ekologija II/1

MS-AE:Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi

Ponedjeljak 8 - 10 Postanak tla I/1
  10 - 14 Gnojiva i gnojidba IV/50
Utorak 8 - 10 Ekofiziologija IV/2
  8 - 9 Fizika tla (1. skupina) lab. ped.
  9 - 10 Fizika tla (2. skupina) lab. ped.
  10 - 12 Fizika tla III/B
  10 - 11 Kemija tla (1. skupina) lab. ped.
  11 - 12 Kemija tla (2. skupina) lab. ped.
  12 - 14 Kemija tla IV/3
Srijeda 13 - 15 Gnojiva i gnojidba (2. turnus) lab. ib.
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Osnove biometrike ((vj.)) IV/3
  10 - 12 Osnove biometrike VI/B
  15 - 17 Mikrobna ekologija (2. turnus) lab. mikro.
Petak 8 - 10 Mikrobna ekologija (2. turnus) lab. mikro.
  10 - 14 Mikrobna ekologija II/1

MS-Agrobiznis i ruralni razvitak

Ponedjeljak 8 - 12 Projektni menadžment i projekti u agrobiznisu V/2
  12 - 14 Ruralna sociologija I/1
  14 - 16 Upravljanje troškovima u agrobiznisu V/2
Utorak 8 - 12 Strateški menadžment u agrobiznisu Zavod
  12 - 14 Istraživanje tržišta V/2
  14 - 16 Istraživanje tržišta V/2
Srijeda 8 - 12 Upravljanje ljudskim resursima u agrobiznisu Zavod
  12 - 14 Ruralna sociologija (1. skupina) IV/3
  14 - 16 Upravljanje troškovima u agrobiznisu III/C
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VI/A
  10 - 14 Agrarna i ruralna politika 2 V/2
Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B

MS-Biljne znanosti

Ponedjeljak 10 - 12 Globalna ekologija VI/B
  12 - 14 Biljna biotehnologija (4. skupina) lab. opl.
  14 - 16 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
Utorak 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
  10 - 12 Biljna biotehnologija (3. skupina) lab. opl.
  12 - 14 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
Srijeda 8 - 12 Biljna biotehnologija III/A
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VI/A
  10 - 12 Biljna biotehnologija (1. skupina) lab. opl.
  12 - 14 Biljna biokemija III/B
  14 - 16 Biljna biotehnologija (2. skupina) lab. opl.
  16 - 18 Globalna ekologija VI/B
Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
  10 - 12 Osnove biometrike VI/B
  12 - 14 Biljna biokemija III/A

MS-Ekološka poljoprivreda i agroturizam

Ponedjeljak 8 - 10 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja III/C
  10 - 12 Globalna ekologija VI/B
Utorak 8 - 10 Osnove biometrike ((vj.)) V/2
  10 - 12 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja IV/2
  12 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća IV/56
  14 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća (1. skupina) Vrt
Srijeda 8 - 10 Organsko-biološka proizvodnja povrća (2. skupina) Vrt
  10 - 12 Načela integrirane zaštite bilja (1. turnus) IV/2
  12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja III/A
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VI/A
  10 - 12 Osnove biometrike VI/B
  12 - 16 Ruralni turizam IV/B
  16 - 18 Globalna ekologija VI/B
Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B

MS-Fitomedicina

Ponedjeljak 8 - 10 Fitobakteriologija i fitovirologija (1. skupina) prak. fp.
  10 - 12 Specijalna herbologija (1. skupina) prakt. herb.
  10 - 12 Fitobakteriologija i fitovirologija (2. skupina) prak. fp.
  12 - 16 Specijalna herbologija IV/2
  16 - 18 Primijenjena entomologija III/B
Utorak 8 - 10 Specijalna herbologija (2. skupina) prakt. herb.
  8 - 10 Fitomikologija (1. skupina) prak. fp.
  12 - 14 Fitomikologija (2. skupina) prak. fp.
  12 - 14 Specijalna herbologija (3. skupina) prakt. herb.
  14 - 16 Fitomikologija (3. skupina) prak. fp.
  14 - 16 Primijenjena entomologija (5. skupina) prakt. p. zool.
Srijeda 8 - 10 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
  10 - 12 Načela integrirane zaštite bilja (2. turnus) IV/2
  12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja III/A
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Primijenjena entomologija III/C
  10 - 12 Osnove biometrike VI/B
  12 - 15 Fitomikologija III/C
  15 - 17 Primijenjena entomologija (1. skupina) prakt. p. zool.
Petak 8 - 11 Fitobakteriologija i fitovirologija III/C
  11 - 13 Primijenjena entomologija (2. skupina) prakt. p. zool.
  12 - 14 Fitobakteriologija i fitovirologija (3. skupina) prak. fp.
  13 - 15 Primijenjena entomologija (3. skupina) prakt. p. zool.
  15 - 17 Primijenjena entomologija (4. skupina) prakt. p. zool.

MS-Genetika i oplemenjivanje životinja

Ponedjeljak 8 - 12 Citologija op. st.
  12 - 16 Molekularna genetika životinja op. st.
Utorak 8 - 12 Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA op. st.
Srijeda 8 - 10 Uvod u SAS i R op. st.
  10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (3. skupina) II/2
  10 - 12 Uvod u SAS i R (1. skupina) op. st.
  12 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama II/2
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Uvod u SAS i R (2. skupina) op. st.
  10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (1. skupina) III/C
Petak 8 - 10 Molekularna genetika životinja (2 skupina) lab. gen.
  10 - 12 Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA (2 skupina) lab. gen.
  12 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (2. skupina) IV/57

MS-H:Povrćarstvo

Ponedjeljak 12 - 16 Biološki i ekološki čimbenici uzgoja povrća IV/B
Utorak 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
  12 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća IV/56
Srijeda 8 - 10 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (1. skupina (1-13)) lab. ib.
  12 - 16 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi III/B
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Osnove biometrike ((vj.)) IV/3
  10 - 12 Organsko-biološka proizvodnja povrća Vrt
  12 - 14 Biljna biokemija III/B
Petak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
  12 - 14 Biljna biokemija III/A

MS-Hranidba životinja i hrana

Ponedjeljak 8 - 12 Opća hranidba životinja I/A
  12 - 14 Hranidba preživača (2. skupina) lab. hž.
Utorak 9 - 11 Hrana za životinje (2. skupina) lab. hž.
  9 - 11 Kemija i kontrola hrane za životinje lab. hž.
  11 - 15 Metode vrednovanja hrane za životinje lab. hž.
Srijeda 10 - 12 Hrana za životinje knj. hranidba
  12 - 14 Kemija i kontrola hrane za životinje knj. hranidba
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Biokemija - odabrana poglavlja I/A
  10 - 12 Hrana za životinje (1. skupina) lab. hž.
  12 - 14 Biologija probave i metabolizam V/1
Petak 10 - 12 Hranidba preživača I/A
  12 - 14 Hranidba preživača I/A

MS-H:Ukrasno bilje

Ponedjeljak 10 - 12 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (2. skupina (11-20)) lab. ib.
  12 - 14 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura (1. skupina) knj. UB
  14 - 16 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi (1. skupina) knj. UB
  16 - 18 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi (2. skupina) knj. UB
Utorak 10 - 12 Osnove biometrike ((vj.)) V/2
  12 - 14 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi (3. skupina) Ured
  12 - 14 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (1. skupina (1-10)) lab. ib.
  14 - 18 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi knj. UB
Srijeda 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
  10 - 12 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
  10 - 12 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura (3. skupina) knj. UB
  12 - 16 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi III/B
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
  16 - 18 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura (4. skupina) knj. UB
Četvrtak 10 - 12 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura (2. skupina) Ured
  12 - 14 Biljna biokemija III/B
  14 - 18 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura knj. UB
Petak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
  12 - 14 Biljna biokemija III/A
  14 - 16 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi (4. skupina) knj. UB

MS-H:Vinogradarstvo i vinarstvo

Ponedjeljak 8 - 10 Osnove biometrike ((vj.)) V/1
  10 - 12 Biologija i ekologija vinove loze VII/1
  12 - 16 Ampelografija VII/1
Utorak 8 - 10 Tehnologija vina (1. i 2. skupina) Jazbina
  8 - 10 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (1. skupina (1-10)) lab. ib.
  12 - 14 Ampelografija (1. skupina) Jazbina
  14 - 16 Ampelografija (2. skupina) Jazbina
Srijeda 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
  10 - 12 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
  12 - 16 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi III/B
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 12 - 14 Biljna biokemija III/B
  14 - 16 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (2. skupina (11-20)) lab. ib.
Petak 8 - 10 Tehnologija vina VII/1
  10 - 12 Osnove biometrike VI/B
  12 - 14 Biljna biokemija III/A

MS-H:Voćarstvo

Ponedjeljak 8 - 12 Primijenjene tehnologije uzgoja voća II/2
  12 - 16 Rasadničarstvo voćarskih kultura II/2
Utorak 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
  10 - 12 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
  10 - 12 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (1. skupina (1-10)) lab. ib.
Srijeda 10 - 12 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (2. skupina (11-20)) lab. ib.
  12 - 16 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi III/B
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 12 - 14 Biljna biokemija III/B
  14 - 16 Osnove biometrike ((vj.)) V/1
Petak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
  12 - 14 Biljna biokemija III/A

MS-Krajobrazna arhitektura

Ponedjeljak 11 - 13 Krajobrazno planiranje - Studio IV/1
  13 - 14 Urbanističko planiranje IV/C
  14 - 16 Urbanističko planiranje IV/C
Utorak 8 - 12 Ekološka psihologija IV/B
Srijeda 8 - 10 Krajobrazno oblikovanje - studio 1 Crtaonica
  10 - 12 Krajobrazno oblikovanje - studio 1 Crtaonica
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 12 - 16 Teorija zaštitnog planiranja Crtaonica
Petak 11 - 13 Krajobrazno planiranje - Studio IV/1

MS-Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi

Ponedjeljak 13 - 17 Nastava MS-OIEP II/A
Utorak 12 - 16 Nastava MS-OIEP II/A
Srijeda 12 - 16 Nastava MS-OIEP II/A
Četvrtak 12 - 16 Nastava MS-OIEP II/A
Petak 12 - 16 Nastava MS-OIEP II/A

MS-Proizvodnja i prerada mesa

Ponedjeljak 8 - 12 Osnove rasta domaćih životinja IV/C
  12 - 16 Uzgoj goveda i sustavi proizvodnje goveđeg mesa spec. st.
Utorak 12 - 14 Uzgoj koza i sustavi proizvodnje kozjeg mesa spec. st.
Srijeda 8 - 12 Uzgoj ovaca i sustavi proizvodnje ovčjeg mesa spec. st.
  12 - 16 Uzgoj i sustavi proizvodnje mesa peradi i jaja V/1
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Biokemija - odabrana poglavlja I/A
  12 - 14 Biologija probave i metabolizam V/1
  14 - 15 Uzgoj ovaca i sustavi proizvodnje ovčjeg mesa spec. st.

MS-Proizvodnja i prerada mlijeka

Ponedjeljak 8 - 10 Mljekarska mikrobiologija II/A
  10 - 12 Mljekarska mikrobiologija IV/57
  12 - 14 Hranidba preživača (2. skupina) lab. hž.
Utorak 10 - 12 Kemija i fizika mlijeka (1. skupina) lab. mlijeko
  12 - 14 Kemija i fizika mlijeka I/A
Srijeda 8 - 10 Kemija i fizika mlijeka (2. skupina) lab. mlijeko
  10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (3. skupina) II/2
  12 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama II/2
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Biokemija - odabrana poglavlja I/A
  10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (1. skupina) III/C
  14 - 16 Biologija laktacije op. st.
Petak 8 - 10 Hranidba preživača (1. skupina) I/A
  10 - 12 Hranidba preživača I/A
  12 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (2. skupina) IV/57

MS-PT:Mehanizacija

Utorak 8 - 12 Poljoprivredna tehnika 2 IV/3
  12 - 16 Poljoprivredno inženjerstvo V/1
Srijeda 8 - 11 Izabrana poglavlja procesne tehnike IV/50
  12 - 14 Matematika 2 IV/57
  14 - 16 Izabrana poglavlja procesne tehnike (1. skupina) lab. teh.
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Tehnička fizika u poljoprivredi lab. vin. i teh.
  10 - 12 Osnove biometrike VI/B
  12 - 14 Osnove biometrike ((vj.)) IV/3
  14 - 16 Izabrana poglavlja procesne tehnike (2. skupina) lab. teh.

MS-PT:Melioracije

Utorak 8 - 12 Poljoprivredna tehnika 2 IV/3
  12 - 16 Poljoprivredno inženjerstvo V/1
Srijeda 8 - 11 Izabrana poglavlja procesne tehnike IV/50
  12 - 14 Matematika 2 IV/57
  14 - 16 Izabrana poglavlja procesne tehnike (1. skupina) lab. teh.
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 8 - 10 Tehnička fizika u poljoprivredi lab. vin. i teh.
  10 - 12 Osnove biometrike VI/B
  12 - 14 Osnove biometrike ((vj.)) IV/3
  14 - 16 Izabrana poglavlja procesne tehnike (2. skupina) lab. teh.

MS-Ribarstvo i lovstvo

Ponedjeljak 8 - 12 Opća hranidba životinja I/A
  12 - 18 Limnologija i oceanologija (1. i 2. skupina) Bijela vila
Utorak 12 - 14 Lov Bijela vila
  14 - 16 Ihtiologija (2. skupina) Bijela vila
Srijeda 8 - 12 Biljne vrste u lovištu IV/3
  12 - 14 Biljne vrste u lovištu (1. skupina) prakt. spb.
  14 - 16 Lov Lovište
  15 - 16 Studentska tribina - MS VI/B
Četvrtak 8 - 12 Ihtiologija (1. skupina) Bijela vila
  12 - 16 Biologija i ekologija divljači Bijela vila
  12 - 14 Biologija probave i metabolizam V/1
  12 - 15 Info sustavi u poljoprivredi Zavod

MS-AE:Agroekologija

Ponedjeljak 8 - 10 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (1. skupina) lab. ib.
  8 - 12 Gospodarenje melioracijskim sustavima Zavod
  10 - 12 Globalna ekologija VI/B
  12 - 16 Kvaliteta i zaštita tla knj. ped.
  12 - 15 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva IV/56
  14 - 18 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji III/C
Utorak 8 - 12 Geomorfologija knj. ped.
  12 - 16 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima IV/2
  17 - 19 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane PBF/5
Srijeda 8 - 10 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (2. turnus) lab. mikro.
  12 - 16 Sanacija i obnova oštećenih tala IV/50
  12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
  12 - 14 Interakcije herbicida u tlu prakt. herb.
Četvrtak 8 - 12 Ishrana bilja i kvaliteta hrane IV/57
  12 - 14 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (2. skupina) lab. ib.
  14 - 16 GIS i prirodni resursi IV/1
  16 - 18 Globalna ekologija VI/B
Petak 8 - 10 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva lab. teh.
  12 - 16 Zaštita okoliša od suvišnih voda V/1
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4

MS-AE:Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi

Ponedjeljak 8 - 10 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (1. skupina) lab. ib.
  10 - 12 Globalna ekologija VI/B
  12 - 14 Mikrobiologija i biotehnologija vina I/A
  12 - 15 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva IV/56
  14 - 18 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji III/C
Utorak 12 - 16 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima IV/2
  17 - 19 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane PBF/5
Srijeda 8 - 10 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (2. turnus) lab. mikro.
  12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
  12 - 16 Sanacija i obnova oštećenih tala IV/50
  16 - 18 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane PBF/5
Četvrtak 8 - 12 Ishrana bilja i kvaliteta hrane IV/57
  12 - 14 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (2. skupina) lab. ib.
  12 - 14 Mikrobiologija i biotehnologija vina lab. mikro.
  16 - 18 Globalna ekologija VI/B
Petak 8 - 10 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva lab. teh.
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4

MS-Agrobiznis i ruralni razvitak

Ponedjeljak 10 - 12 Globalna ekologija VI/B
  12 - 14 Regionalni marketing Zavod
Utorak 10 - 12 Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije IV/56
  12 - 16 Socioekonomske i rodne analize Zavod
  14 - 16 Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije IV/57
Srijeda 8 - 12 Ekonomika infrastrukture u agrobiznisu V/2
  12 - 14 Financijski menadžment u agrobiznisu V/2
  14 - 16 Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu Zavod
Četvrtak 8 - 12 Upravljanje rizikom u poljoprivredi V/1
  12 - 15 Info sustavi u poljoprivredi Zavod
  14 - 18 Ponašanje potrošača na tržištima hrane V/2
  16 - 18 Globalna ekologija VI/B
Petak 8 - 10 Fondovi EU i ruralni razvoj V/2
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4

MS-Biljne znanosti

Ponedjeljak 8 - 12 Oplemenjivanje bilja za ekološku poljoprivredu knj. opl.
  8 - 12 Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje prakt. spb.
Utorak 8 - 12 Krmne kulture prakt. spb.
  10 - 14 Kvantitativna genetika u biljnim znanostima knj. opl.
  12 - 16 Zrnate mahunarke u ratarstvu prakt. spb.
Srijeda 8 - 12 Biljne vrste u lovištu IV/3
  12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja lab. zool.
  12 - 14 Biljne vrste u lovištu (1. skupina) prakt. spb.
  12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja III/A
  14 - 18 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura II/2
Četvrtak 8 - 9 Daljinska istraživanja u poljoprivredi knj. spb.
  9 - 10 Daljinska istraživanja u poljoprivredi IV/1
  10 - 14 Korjenasto-gomoljaste kulture 312
  12 - 14 Biljne vrste u lovištu (2. skupina) prakt. spb.
  14 - 16 Biljne vrste u lovištu (3. skupina) prakt. spb.
Petak 8 - 12 Uljarice 312
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  12 - 16 Molekularno oplemenjivanje bilja knj. opl.

MS-Ekološka poljoprivreda i agroturizam

Ponedjeljak 8 - 12 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda IV/56
  8 - 12 Ekološko maslinarstvo (skupine) lab. voć.
  10 - 12 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda lab. teh.
  12 - 15 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva IV/56
  12 - 14 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda lab. teh.
  12 - 14 Ruralna sociologija I/1
  14 - 16 Prerada voća i povrća lab. vin. i teh.
Utorak 8 - 11 Ekološko maslinarstvo IV/57
  8 - 10 Prerada voća i povrća I/1
  8 - 12 Krmne kulture prakt. spb.
  10 - 12 Repelentno i insekticidno bilje I/A
  12 - 16 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima IV/2
  12 - 16 Ekološko maslinarstvo (skupine) lab. voć.
  14 - 16 Lovstvo IV/3
Srijeda 8 - 12 Biljne vrste u lovištu IV/3
  12 - 14 Ruralna sociologija (1. skupina) IV/3
  12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
  14 - 18 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura II/2
Četvrtak 8 - 10 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva II/A
  10 - 12 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva lab. teh.
  10 - 12 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva lab. vin. i teh.
  12 - 16 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost I/A
  16 - 18 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost I/A
Petak 8 - 10 Lovstvo Lovište
  10 - 12 Lovstvo Lovište
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4

MS-Fitomedicina

Ponedjeljak 8 - 10 Biljna karantena III/A
  10 - 13 Poljoprivredno savjetodavstvo u fitomedicini II/A
  12 - 16 Specijalna herbologija IV/2
  12 - 14 Biljna karantena lab. zool.
Utorak 8 - 16 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja lab. zool.
  8 - 10 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (1. skupina) IV/50
  10 - 12 Forenzična entomologija (2. skupina) knj. zool.
  12 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća IV/56
  12 - 14 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (2. skupina) IV/50
  14 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća Vrt
Srijeda 8 - 12 Biljna biotehnologija (1. skupina) lab. opl.
  8 - 12 Biljna biotehnologija III/A
  8 - 10 Ekologija korova prakt. herb.
  10 - 12 Legislativa u zaštiti bilja prakt. herb.
  10 - 12 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji III/C
  10 - 12 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji (1. skupina) prak. fp.
  12 - 14 Interakcije herbicida u tlu prakt. herb.
  12 - 14 Biljna biotehnologija (1. skupina) lab. opl.
  12 - 14 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji (2. skupina) prak. fp.
  14 - 16 Specijalna herbologija (2. skupina) prakt. herb.
Četvrtak 8 - 10 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VI/A
  10 - 12 Forenzična entomologija IV/B
  12 - 14 Specijalna herbologija (1. skupina) prakt. herb.
  14 - 16 GIS i prirodni resursi IV/1
Petak 8 - 12 Fitofarmacija u hortikulturi II/2
  8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
  12 - 14 Specijalna herbologija (3. skupina) prakt. herb.
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  14 - 16 Ekologija štetnika i načela prognoze knj. zool.

MS-Genetika i oplemenjivanje životinja

Utorak 8 - 12 Kvantitativna genetika II/A
  12 - 14 Programiranje u programima SAS i R op. st.
  12 - 16 Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka I/1
Srijeda 8 - 12 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja I/1
Četvrtak 8 - 10 Biokemija - odabrana poglavlja I/A
  10 - 12 Genetika mesa op. st.
  12 - 14 Pisanje i izlaganje znanstvenog rada op. st.
  12 - 16 Biologija i ekologija divljači Bijela vila
Petak 9 - 12 Oplemenjivanje životinja op. st.
  12 - 14 Programiranje u programima SAS i R op. st.
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  14 - 16 Genetika i oplemenjivanje medonosnih pčela Bijela vila

MS-H:Povrćarstvo

Utorak 8 - 10 Agrobiotopi zaštićenih prostora Vrt
  12 - 14 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća Vrt
  14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
Srijeda 8 - 12 Fiziološki procesi ubranog voća i povrća lab. vin. i teh.
  8 - 12 Biljna biotehnologija III/A
  8 - 12 Biljna biotehnologija (1. skupina) lab. opl.
  12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja lab. zool.
  12 - 14 Biljna biotehnologija (1. skupina) lab. opl.
  12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja III/A
Četvrtak 8 - 10 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VI/A
  8 - 10 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva II/A
  10 - 12 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva lab. vin. i teh.
  10 - 14 Korjenasto-gomoljaste kulture 312
  12 - 16 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost I/A
  16 - 18 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost I/A
Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
  8 - 12 Fitofarmacija u hortikulturi II/2
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4

MS-Hranidba životinja i hrana

Ponedjeljak 12 - 14 Precizna hranidba ovaca i koza knj. hranidba
Utorak 8 - 12 Krmne kulture prakt. spb.
  8 - 10 Hranidba goveda u proizvodnji mesa knj. hranidba
Srijeda 8 - 12 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja I/1
  10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama II/2
  12 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama II/2
Četvrtak 8 - 10 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VI/A
  10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama III/C
  12 - 16 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva II/2
  12 - 14 Pisanje i izlaganje znanstvenog rada op. st.
Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
  8 - 12 Uljarice 312
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  12 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama IV/57

MS-H:Ukrasno bilje

Utorak 8 - 12 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća V/1
  12 - 14 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća Vrt
  12 - 14 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća lab. teh.
  12 - 14 Dorada hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu lab. vin. i teh.
  14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
  15 - 17 Uređenje interijera biljem Crtaonica
Srijeda 8 - 12 Oplemenjivanje biljnih vrsta za ornamentalnu primjenu knj. opl.
  8 - 12 Biljna biotehnologija III/A
  8 - 12 Biljna biotehnologija (1. skupina) lab. opl.
  12 - 14 Dorada hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu lab. vin. i teh.
  12 - 14 Biljna biotehnologija (1. skupina) lab. opl.
  14 - 16 Proizvodnja jagodastog voća knj. voć
  14 - 18 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura II/2
Četvrtak 8 - 10 Ukrasne voćne vrste Zavod
  10 - 12 Proizvodnja jagodastog voća knj. voć
  10 - 12 Uvod u hortikulturnu terapiju knj. UB
  12 - 16 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost I/A
  16 - 18 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost I/A
Petak 8 - 12 Samoniklo voće V/1
  8 - 12 Fitofarmacija u hortikulturi II/2
  10 - 12 Bolesti ukrasnog bilja prak. fp.
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  12 - 14 Bolesti ukrasnog bilja IV/56

MS-H:Vinogradarstvo i vinarstvo

Ponedjeljak 8 - 12 Ekološko maslinarstvo (skupine) lab. voć.
  12 - 16 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu IV/3
  12 - 14 Mikrobiologija i biotehnologija vina I/A
Utorak 8 - 11 Ekološko maslinarstvo IV/57
  12 - 14 Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina VII/1
  12 - 16 Ekološko maslinarstvo (skupine) lab. voć.
  14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
Srijeda 8 - 10 Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina Jazbina
  8 - 12 Biljna biotehnologija (1. skupina) lab. opl.
  8 - 12 Biljna biotehnologija III/A
  12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja lab. zool.
  12 - 14 Biljna biotehnologija (1. skupina) lab. opl.
  12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja III/A
  14 - 17 Vinogradarstvo i vina svijeta (1. i 2. skupina) Jazbina
Četvrtak 8 - 10 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VI/A
  8 - 10 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća Lab. VV
  10 - 12 Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu VII/1
  12 - 14 Mikrobiologija i biotehnologija vina lab. mikro.
  12 - 14 Fiziologija dozrijevanja grožđa VII/1
  14 - 18 Vinogradarstvo i vina svijeta VII/1
Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
  8 - 12 Fitofarmacija u hortikulturi II/2
  10 - 12 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća VII/1
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4

MS-H:Voćarstvo

Ponedjeljak 8 - 12 Ekološko maslinarstvo (skupine) lab. voć.
  12 - 16 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu IV/3
Utorak 8 - 11 Ekološko maslinarstvo IV/57
  12 - 16 Ekološko maslinarstvo (skupine) lab. voć.
  14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
Srijeda 8 - 10 Specifičnosti tehnologije čuvanja i pakiranja voća V/1
  11 - 15 Komunikacijski sustavi Zavod
  12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja III/A
  12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja lab. zool.
  14 - 16 Proizvodnja jagodastog voća knj. voć
Četvrtak 8 - 10 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VI/A
  8 - 10 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća Lab. VV
  10 - 12 Proizvodnja jagodastog voća knj. voć
Petak 8 - 12 Fitofarmacija u hortikulturi II/2
  8 - 12 Samoniklo voće V/1
  8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
  10 - 12 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća VII/1
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4

MS-Krajobrazna arhitektura

Ponedjeljak 14 - 16 Etika okoliša FIL
Utorak 14 - 16 Kultura građenja IV/C
Srijeda 8 - 10 Uređivanje voda Zavod
  11 - 15 Arhitektonsko projektiranje - Studio krajobraz
Četvrtak 8 - 10 Psihologija ekološki održivog ponašanja Zavod
  8 - 10 Krš kao prostorni fenomen krajobraz
  10 - 12 Uređenje ruralnog krajobraza IV/1
  12 - 14 Uređenje ruralnog krajobraza krajobraz
Petak 9 - 13 Arhitektonsko projektiranje - Studio krajobraz
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4

MS-Proizvodnja i prerada mesa

Ponedjeljak 8 - 12 Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara spec. st.
  12 - 14 Toplinski obrađeni mesni proizvodi III/C
Utorak 8 - 12 Fermentirani mesni proizvodi spec. st.
  12 - 16 Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka I/1
Srijeda 8 - 12 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja I/1
  10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama II/2
  12 - 15 Senzorska analiza mesa i mesnih proizvoda VII/1
  12 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama II/2
Četvrtak 8 - 10 Fermentirani mesni proizvodi spec. st.
  10 - 12 Genetika mesa op. st.
  10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama III/C
  12 - 16 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva II/2
Petak 8 - 10 Hranidba preživača (1. skupina) I/A
  10 - 12 Hranidba preživača I/A
  12 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama IV/57
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  12 - 16 Molekularna genetika u animalnoj proizvodnji Zavod

MS-Proizvodnja i prerada mlijeka

Ponedjeljak 8 - 12 Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara spec. st.
  10 - 12 Laboratorijska tehnologija IV/3
Utorak 8 - 12 Senzorno ocjenjivanje mlijeka i mliječnih proizvoda k. mljekarstvo
  12 - 16 Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka I/1
Srijeda 8 - 12 Fermentirana mlijeka II/A
  12 - 16 Genotipovi i selekcija u proizvodnji mlijeka spec. st.
Četvrtak 8 - 12 Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji mlijeka i mesa knj. hranidba
  12 - 16 Tehnologija proizvodnje sladoleda k. mljekarstvo
Petak 8 - 12 Tehnologija proizvodnje vrhnja, maslaca i mliječnih deserata II/A
  10 - 12 Laboratorijska tehnologija lab. mlijeko
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4

MS-PT:Mehanizacija

Ponedjeljak 8 - 12 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda IV/56
  10 - 12 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda lab. teh.
  12 - 15 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva IV/56
  12 - 14 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda lab. teh.
  12 - 16 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu IV/3
Utorak 8 - 16 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja lab. zool.
  8 - 10 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (1. skupina) IV/50
  8 - 12 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća V/1
  12 - 14 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (2. skupina) IV/50
Srijeda 8 - 12 Automatizacija poljoprivrednih procesa I/A
  8 - 10 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća lab. teh.
  13 - 17 Hlađenje i rashladni sustavi u poljoprivredi Zavod
Četvrtak 10 - 12 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva lab. teh.
Petak 12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  12 - 16 Gospodarenje otpadom iz poljoprivrede lab. teh.

MS-PT:Melioracije

  8 - 12 Gospodarenje melioracijskim sustavima Zavod
Utorak 10 - 12 Fizika tla III/B
  14 - 15 Fizika tla lab. ped.
Srijeda 8 - 12 Automatizacija poljoprivrednih procesa I/A
  10 - 12 Hidrotehnika u poljoprivredi V/1
  12 - 16 Sanacija i obnova oštećenih tala IV/50
  13 - 17 Hlađenje i rashladni sustavi u poljoprivredi Zavod
Četvrtak 8 - 10 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VI/A
Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4

MS-Ribarstvo i lovstvo

Ponedjeljak 8 - 12 Nove tehnologije u akvakulturi Bijela vila
  10 - 12 Globalna ekologija VI/B
  12 - 16 Molekularna genetika životinja op. st.
Utorak 8 - 12 Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA op. st.
  8 - 12 Ekološka psihologija IV/B
  12 - 16 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima IV/2
Srijeda 10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama II/2
  10 - 12 Hrana za životinje knj. hranidba
  12 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama II/2
  12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
Četvrtak 8 - 10 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu VI/A
  10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama III/C
  10 - 12 Hrana za životinje lab. hž.
  12 - 16 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva II/2
  16 - 18 Globalna ekologija VI/B
Petak 8 - 10 Hranidba preživača (1. skupina) I/A
  8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
  10 - 12 Hranidba preživača I/A
  12 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama IV/57
  12 - 14 Engleski jezik II IV/4

Inter-EnAgro

Ponedjeljak 9 - 12 Quantitative methods for agriculture and environment science Dep
  12 - 16 Environmental soil science prakt. spb.
Srijeda 8 - 10 Agroclimatology and climate change Dep
  10 - 12 Mineralogy and petrology knj. ped.
  12 - 14 Hydrology and water resources Dep
Četvrtak 12 - 14 Agri-environmental law and policy Dep
  14 - 18 Analytical chemistry and laboratory methods Dep

Inter-EnAgro

Ponedjeljak 10 - 12 Environmental risk analysis and management Dep
  12 - 14 Livestock production and the environment Dep
Utorak 8 - 12 Aquatic ecosystems and biodiversity Dep
  12 - 14 Water management in agriculture Dep
Srijeda 8 - 12 Field crops management Dep
  12 - 14 Plant pest management Dep
Četvrtak 12 - 14 Spatial analysis and GIS IV/1
  14 - 16 Herbicides Dep
Petak 8 - 10 Management of plant diseases Dep