Prijave Potrebni dokumenti Pripreme Razredbeni postupak Liste uspješnosti Razredbeni ispit Upis

Razredbeni ispit

Akademska godina 2019./2020.

Razredbeni ispit za studije:

Agrobiznis i ruralni razvitak i Krajobrazna arhitektura

Razredbeni postupak za studij Agrobiznis i ruralni razvitak održat će se u
ponedjeljak, 23.09.2019. :: 9 sati :: Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo - V. paviljon 2. kat

Pristupnici su obvezni doći na razredbeni ispit bez posebnog poziva. Pristupnici moraju donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. Ako pristupnik ne dođe na ispit u određeno vrijeme, ne predoči osobnu iskaznicu, odnosno putovnicu smatrat će se da je odustao od ispita.

za studije:

  • Agroekologija, Biljne znanosti, Ekološka poljoprivreda i agroturizam, Genetika i oplemenjivanje životinja, Hortikultura, Hranidba životinja i hrana, Obnovljivi izvori energije, Poljoprivredna tehnika, Proizvodnja i prerada mesa, Proizvodnja i prerada mlijeka, Ribarstvo i lovstvo nema provjere znanja na razredbenom ispitu: više
  • Fitomedicina nema provjere znanja na razredbenom ispitu: više

Provjera znanja

Na razredbenom ispitu za studij Agrobiznis i ruralni razvitak provodi se provjera znanja iz:

  • agrarne ekonomike (najviše 500 bodova).

Da bi prešao razredbeni prag pristupnik mora ostvariti 60% bodova. Pristupnik koji na razredbenom ispitu ostvari manje od 60% bodova isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka.

Na razredbenom ispitu za studij Krajobrazna arhitektura provodi se provjera:

  • likovnih i grafičkih sposobnosti (ocjena grafičko-likovnih sposobnosti prostornog oblikovanja i predodžbe te preslike krajobraznih struktura kroz provjeru vizualne memorije, zapažanja i prikazivanja projekcije i volumena na plohu)  (najviše 300 bodova)
  • predispozicije za kreativnost kroz rješenje jednoga prostornog problema (ocjena postavljanja problema, analize situacije, jasnoća opisnog i grafičkog izražavanja te kvalitete rješenja)  (najviše 300 bodova).

Da bi prešao razredbeni prag pristupnik mora ostvariti 60% bodova (180 bodova) u svakom testu. Pristupnik koji na razredbenom ispitu ostvari manje od 60% bodova (180 bodova) u svakom testu isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka.

Nakon uvida u dokumentaciju pristupnika, a na temelju preporuke voditelja studij, razredbeno povjerenstvo može donijeti odluku o obvezi upisivanja dodatnih (razlikovnih) predmeta pri upisu na diplomski studij radi stjecanja potrebnih ulaznih kompetencija. Pristupnik kojem se odredi obveza polaganja razlikovnih predmeta ukupnog opterećanje većeg od 18 ECTS-a dužan je upisati razlikovnu godinu u statusu izvanrednog studenta.

Žalbe

Žalba na razredbeni postupak može se podnijeti isključivo u pisanom obliku putem pisarnice fakulteta u roku od 24 h od objave rang liste. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata od podnošenja žalbe.