Prijave Razredbeni postupak Dodatne provjere Rezultati Primjeri dodatne provjere znanja Upis Upis Hrvata izvan Republike Hrvatske

Razredbeni postupak

Studiji:
Agrarna ekonomika, Agroekologija, Animalne znanosti, Biljne znanosti, Ekološka poljoprivreda, Fitomedicina, Poljoprivredna tehnika

Maksimalno je moguće ostvariti 1000 bodova i to na temelju:

    Bodova

a)

uspjeha u srednjoj školi (prosjek  svih ocjena)

do 400

b)

položenih ispita na državnoj maturi

do 600 
  Za studije: Agroekologija, Animalne znanosti, Biljne znanosti, Ekološka poljoprivreda, Fitomedicina i Poljoprivredna tehnika  
  Hrvatski jezik* razina B  do 50
    do 50
  Matematika razina B  do 250
  Strani  jezik   razina B do 50
  Biologija ili Kemija** do 250
  Za studij: Agrarna ekonomika  
  Hrvatski jezik* razina A do 150
  Matematika razina B  do 250
  Strani  jezik   razina B do 100
  Biologija ili Kemija ili Politika i gospodarstvo** do 100

c)

dodatnih učeničkih postignuća

 
  osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH  Agro, Matematika, Kemija, Biologija, Hrvatski jezik, Strani jezik  ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika, Kemija, Biologija, Hrvatski jezik, Strani jezik  
  Izravan upis 1000

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.
** Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

Studij: Hortikultura

Maksimalno je moguće ostvariti 1000 bodova i to na temelju:

    Bodova

a)

uspjeha u srednjoj školi (prosjek  svih ocjena)

do 300

b)

položenih ispita na državnoj maturi

do 700
  Hrvatski jezik* razina B  do 100
  Matematika razina B  do 250
  Strani  jezik   razina B do 100
  Biologija ili Kemija** do 250

c)

dodatnih učeničkih postignuća

 
  osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH  Agro, Matematika, Kemija, Biologija, Hrvatski jezik, Strani jezik ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika, Kemija, Biologija, Hrvatski jezik, Strani jezik  
  Izravan upis 1000

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.
**Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

Studij: Krajobrazna arhitektura

Maksimalno je moguće ostvariti 1000 bodova i to na temelju:

      Bodova

a)

uspjeha u srednjoj školi (prosjek  svih ocjena)

  do 200

b)

položenih ispita na državnoj maturi

  do 300
  Hrvatski jezik* razina A    do 100
  Matematika razina B    do 50
  Strani  jezik   razina B   do 100
  Biologija ili Likovna umjetnost**   do 50
       

c)

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

   
    prag bodova
  Provjera likovne sposobnosti 40% do 200
  Provjera predispozicije za kreativnost rješenjem jednoga prostornog problema 40% do 200
  Provjera sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja 30% do 100

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.
** Pristupnik ne mora položiti niti jedan od dva navedena predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.