Prijave Potrebni dokumenti Pripreme Razredbeni postupak Liste uspješnosti Razredbeni ispit Upis

Razredbeni postupak

Akademska godina 2019./2020.

Studiji: Agroekologija, Biljne znanosti, Ekološka poljoprivreda i agroturizam, Genetika i oplemenjivanje životinja, Hortikultura, Hranidba životinja i hrana, Poljoprivredna tehnika, Proizvodnja i prerada mesa, Proizvodnja i prerada mlijeka, Ribarstvo i lovstvo

Razredbeni postupak temelji se na:

 • vrednovanju uspjeha preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija)
 • sukladnosti s preddiplomskim studijima Agronomskog fakulteta u Zagrebu za pojedine diplomske studije.

Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 500 bodova na osnovi prosječne ocjene preddiplomskog studija i 500 bodova na osnovi sukladnosti s preddiplomskim studijima na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Sukladnost utvrđuje razredbeno povjerenstvo zajedno s voditeljem diplomskog studija na koji se pristupnik prijavio uvažavajući sljedeće pravilo:

završeni preddiplomski studij broj bodova
preddiplomski sveučilišni studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 500
neki drugi preddiplomski sveučilišni studij iz biotehničkog područja 450
preddiplomski sveučilišni studij iz nekog drugog područja srodnog studijskom programu 400
preddiplomski stručni studij iz biotehničkog područja 350
preddiplomski stručni studij iz nekog drugog srodnog studijskom programu 300

Nakon uvida u dokumentaciju pristupnika, a na temelju preporuke voditelja studij, razredbeno povjerenstvo može donijeti odluku o obavezi upisivanja dodatnih (razlikovnih) predmeta pri upisu na diplomski studij radi stjecanja potrebnih ulaznih kompetencija.

Studij Agrobiznis i ruralni razvitak

Razredbeni postupak temelji se na:

 • vrednovanju uspjeha preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija)
 • provjeri znanja na razredbenom ispitu.

Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 500 bodova na osnovi prosječne ocjene preddiplomskog studija i 500 bodova na osnovi provjere znanja na razredbenom ispitu.

Pristupnik koji je završio preddiplomski sveučilišni studij Agrarna ekonomika na Agronomskom fakultetu u Zagrebu oslobađa se provjere znanja na razredbenom ispitu i dodjeljuje mu se 500 bodova.

Studij Fitomedicina

Razredbeni postupak temelji se na:

Osnovni uvjet
Diplomski studij Fitomedicina mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja poljoprivrede i pri tom stekli minimalno 12 ECTS bodova iz predmeta kojima se stječu znanja iz zaštite bilja (predmeti u kojima se stječu znanja iz fitofarmacije, entomologije (poljoprivredne zoologije), fitopatologije, herbologije i aplikacije pesticida).

Sastavljanje rang liste kandidata koji zadovoljavaju osnovni uvjet

1. Kandidati mogu ostvariti do 500 bodova temeljem završenog preddiplomskog studija

Završen preddiplomski studij uz uvjet 12 ECTS-a iz zaštite bilja Ostvareni bodovi
Tablica 1. Dodjela bodova temeljem završenog preddiplomskog studija
preddiplomksi studij Zaštita bilja, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 500
ostali preddiplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Poljoprivrednom fakultetu Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku te sveučilišni studiji iz područja poljoprivrede završeni u inozemstvu 400
Stručni studiji 250

2. Kandidati ostvaruju do 500 bodova temeljem uspjeha u studiranju i vremena utrošenog na završetak preddiplomskog studija.

Bodovi se izračunavaju prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = (prosječna ocjena x 100) x F

Pri čemu je F faktor za vrijeme provedeno na preddiplomskom studiju, a određuje se na sljedeći način:

Vrijeme studiranja F
3 godine 1
4 godine 0,9
5 godina 0,8
6 godina 0,7

Studij Krajobrazna arhitektura

Razredbeni postupak temelji se na:

 • vrednovanju uspjeha preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija)
 • provjeri znanja na razredbenom ispitu.

Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 400 bodova na osnovi prosječne ocjene preddiplomskog studija i 600 bodova na osnovi provjere znanja na razredbenom ispitu.

Pristupnik koji je završio preddiplomski sveučilišni studij Krajobrazna arhitektura na Agronomskom fakultetu u Zagrebu oslobađa se provjere znanja na razredbenom ispitu i dodjeljuje mu se 600 bodova.

Studij Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi

Razredbeni postupak temelji se na:

 • vrednovanju uspjeha preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija)
 • sukladnosti s preddiplomskim studijima Agronomskog fakulteta u Zagrebu za pojedine diplomske studije.

Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 500 bodova na osnovi prosječne ocjene preddiplomskog studija i 500 bodova na osnovi sukladnosti s preddiplomskim studijima na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Sukladnost utvrđuje razredbeno povjerenstvo zajedno s voditeljem diplomskog studija na koji se pristupnik prijavio uvažavajući sljedeće pravilo:

završeni preddiplomski studij broj bodova
preddiplomski sveučilišni studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 500
neki drugi preddiplomski sveučilišni studij iz biotehničkog područja 450
preddiplomski sveučilišni studij iz nekog drugog područja srodnog studijskom programu 400
preddiplomski stručni studij iz biotehničkog područja 350
preddiplomski stručni studij iz nekog drugog srodnog studijskom programu 300

U slučaju ostvarenog istog broja bodova, prednost će se dati kandidatu koji je na preddiplomskom studiju stekao minimalno 6 ECTS-a iz područja proizvodnje i korištenja biomase i biogoriva te gospodarenja otpadom u poljoprivredi.

Studij Environment, Agriculture and Resource Management (InterEnAgro)

Razredbeni postupak temelji se na:

 • vrjednovanju uspjeha preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija)
 • sukladnosti s preddiplomskim studijima Agronomskog fakulteta u Zagrebu
 • razini znanja engleskog jezika (prema CEFR stupnju)

Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 500 bodova na osnovi prosječne ocjene preddiplomskog studija i 500 bodova na osnovi sukladnosti s preddiplomskim studijima. Sukladnost utvrđuje razredbeno povjerenstvo s voditeljem diplomskog studija.

Puna školarina za studij iznosi 17.500,00 kn. Studenti državljani Republike Hrvatske te studenti zemalja EU plaćaju 50% iznosa školarine. Agronomski fakultet odobrit će stipendiju za participiranje troškova školarine najboljim studentima državljanima RH temeljem natječaja koji će biti raspisan u rujnu.

Obavijesti

Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi i na web stranicama Fakulteta. Upute objavljene na Oglasnoj ploči Fakulteta sastavni su dijelovi ovog natječaja.

Popis literature za pripreme možete pogledati ovdje.