Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sjeme i sadni materijal

Sjeme sorata soje: Zagrepčanka, Sanja

Zavod proizvodi predosnovno sjeme za proizvodnju OS i nižih kategorija

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
prof. dr. sc. Ana Pospišil

Sjeme sorte ozimog krmnog graška; Maksimirski ozimi, Maksimirski rani, Ozimi šampion

Zavod proizvodi predosnovno sjeme za proizvodnju OS i nižih kategorija

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
izv. prof. dr. sc. Darko Uher

Sorte soje: Hrvatica, Ružica, Buga, Dubravka

Održavanje predosnovnog sjemena sorata soje Hrvatica, Ružica, Buga i Dubravka.

Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
prof. dr. sc. Ivan Pejić