Analitički laboratorij Zavoda za melioracije Misija Soil Proficiency Test Opremljenost Ispitivanja Kontakt Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja Opremljenost Analize - ispitivanja Kontakt

Soil Proficiency Test

Laboratorij nudi program međulaboratorijske usporedbe iz područja analiza tla - Soil Proficiency Test.

Cilj međulaboratorijskih usporedbi je osiguravanje redovite neovisne ocjene rada laboratorija unutar određenog područja za dana ispitivanja, utvrđivanje stupnja sukladnosti rezultata laboratorija te standardiziranje metoda.

Uspješnost se ocjenjuje bodovanjem proizašlim iz statističke analize rezultata, a identitet sudionika poznat je samo organizatoru.

SPT letak