Ključni brojevi Strateški plan razvoja Godišnja izvješća Povijest Pravo na pristup informacijama Dokumenti i pravilnici Zakoni Obljetnice 100. obljetnica AFZ 95. obljetnica AF Galerija slika 90. obljetnica AF

Strateški plan razvoja

Povjerenstvo za strateško planiranje je na sjednici održanoj 10. ožujka 2015. prihvatilo Proceduru strateškog planiranja kojom se definiraju faze i nositelji procesa strateškog planiranja na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu.

afz_stratesko_planiranje_procedura.pdf

Za razdoblje 2016.- 2020.

Strateški plan je prihvaćen je na 5. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 17. siječnja 2017. godine.

afz_strategija_2016-20.pdf

Za razdoblje 2010.- 2015.

Strateški plan razvoja Agronomskog fakulteta 2010.- 2015. pripremilo je Povjerenstvo za strateško planiranje na temelju doprinosa Odbora za nastavu i izbor nastavnika, Odbora za znanost, Odbora za međunarodnu suradnju te Odbora za financije i investicije, kao i na temelju pisanih doprinosa i održanih rasprava među zaposlenicima i studentima.

Strateški plan je prihvaćen na 11. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 13. srpnja 2010. godine.

afz_strategija2010-15