Zdravstvena zaštita Sistematski pregled Studenti s invaliditetom

Podrška studentima s invaliditetom tijekom studiranja na Agronomskom fakultetu

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (NN, MU, 6/07, 3/08 i 5/08) uvela je socijalni model invaliditeta prema kojem su prepreke iz okoline one koje oštećenje osobe pretvaraju u invaliditet, odnosno nemogućnost sudjelovanja u aktivnostima na ravnopravnoj osnovi s drugima. Obveza je društva da uklanja te prepreke, odnosno osigura prilagodbe i potporu kako oštećenje osobe ne bi onemogućavalo njezino sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez oštećenja.

Ne postoji jedinstvena i međunarodno prihvaćena definicija studenata s invaliditetom.  Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr/uredssi) referentni je centar koji kandidatima i studentima s invaliditetom pruža informacije u prostorima Ureda i drugim prostorima Sveučilištima, telefonom, e-poštom te putem internetske stranice i tiskanog materijala. Ured i podrška studentima na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u vidu koordinatora za SSI namijenjen je svim studentima koji zbog bolesti ili oštećenja vida i sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i bolestima, specifičnim teškoćama s učenjem kao primjerice s disleksijom, disgrafijom i ADHD–om te ostalim zdravstvenim stanjima i teškoćama koje mogu utjecati na tijek studiranja.

Vodič za studente s invaliditetom i ostalim većim zdravstvenim teškoćama

Prava studenata s invaliditetom

 1. Prednost pri upisu na studij (Sporazum o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja, 2007. MOBMS, MZOŠ, Rektorski zbor).
 2. Pravo na prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature
 3. Prednost pri ostvariavanju prava na smještaj u studentske domove (odluka MZOŠ za svaku godinu)
 4. Potpora u troškovima prijevoza od strane MZOŠ
 5. Stipendije za SSI (državna stipendije, u okviru međunarodne razmjene studenata, Grad Zagreb i zaklade).

Opći akti  o obrazovanju studenata s invaliditetom

 1. Ustav Republike Hrvatske (čl. 57. ističe da država posvećuje posebnu skrb zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život)
 2. UN-ova Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (čl. 24. Konvencije jamči se osobama s invaliditetom pravo na obrazovanje bez diskriminacije i na osnovi jednakih mogućnosti, odnosno na ravnopravnoj osnovi s drugima)
 3. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (čl. 77. jamči ravnopravnost svih pristupnika prilikom postupka odabira pristupnika za upis na visoka učilišta, a u čl. 88. svim studentima osigurava pravo na kvalitetan studij i obrazovni proces kako je to predviđeno studijskim programom)
 4. Zakon o suzbijanju diskriminacije (Tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije po osnovi invaliditeta je Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom www.posi.hr)
 5. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. (naglašava nužnost osiguravanja uvjeta za povećanje dostupnosti kvalitetnog obrazovanja mladima s invaliditetom).
 6. Sveučilišta u Republici Hrvatskoj u svoje su statute unijela ustavne odredbe o zabrani diskriminacije na bilo kojoj osnovi te odredbu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju o pravu studenata na kvalitetan studij, što svakako uključuje i studente s invaliditetom).

Podrška studentima na Sveučilištu u Zagrebu

 • Ured za studente s invaliditetom, Rektorat Sveučilišta u Zagrebu, Trg Maršala Tita 14, Zagreb
  e-mail: uredssi@unizg.hr
  web stranica
 • Studentski centar – ured – posluje prema dogovoru, Savska 25, Zagreb
 • Savjetovališni centar za studente, Rektorat Sveučilišta, Trg Maršala Tita 14, Zagreb (ddrusany@unizg.hr)

Podrška studentima na Agronomskom fakultetu

Osobe kojima se studenti mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita te ostalih pitanja vezanih uz studente s invaliditetom:

Koordinator za studente s invaliditetom na Fakultetu

prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica
IV paviljon, prizemlje
e-mail: rcaput (AT) agr.hr

Studentska služba

Lovorka Kovačić, prof.
V paviljon, prizemlje
tel.: 239 4094
e-mail: lkovacic (AT) agr.hr