Studiranje i život na AFZ Pravila ponašanja i studiranja u akademskoj zajednici Studenti tutori Izvannastavne aktivnosti AAI identitet Studentska iskaznica (X-ica) Iskustva studenata Karijerno savjetovanje Pronaći posao u 21. stoljeću - mit ili stvarnost? Predstavi se kroz životopis Motivacijsko pismo-važan dio prijave za posao Intervju - prilika da poslodavcu predstavite svoja znanja i iskustva Što je osobni brand i kako ga izraditi? Emocionalna inteligencija - vladar poslovnog svijeta Dani karijera Perspektiva agronoma na tržištu rada Korisni linkovi

Studentska iskaznica (X-ica)

Studentska iskaznica (popularno zvana X-ica) je službeni identifikacijski dokument studenta i kao takvu je koriste različiti sustavi koji na licu mjesta provjeravaju studentski status. Studentsku iskaznicu izdaje ustanova visokog učilišta na koju je student upisan, sukladno pravilniku kojim se regulira status na X-ici. Upis i ažuriranje podataka o statusu, pravima i razinama studenata, provodi visoko učilište sukladno Pravilniku o uvjetima i načinima ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenta

Protokol za korištenje i izdavanje X-ice na Agronomskom fakultetu:

  • Pravo na Studentsku iskaznicu stječe se upisom na Fakultet
  • Fotografiranje za iskaznicu obavlja se osobno na dan upisa ili naknadno u Centru za podršku studentima i karijerno savjetovanje (V. paviljon prizemlje, svaki dan od 09:30 do 11:30)
  • Studentska iskaznica korisnicima se uručuje isključivo osobno
  • Studentska iskaznica dobiva se na određeno vrijeme (tekuća akademska godina) i produžuje se automatski prilikom upisa u više godine, a ukida se prestankom statusa studenta
  • Gubitak, oštećenje ili krađu studentske iskaznice student je dužan odmah prijaviti u Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje
  • Prilikom podizanja nove iskaznice potrebno je priložiti dokaz o uplati pristojbe u iznosu od 50 kn na IBAN Agronomskog fakulteta HR 1823600001101221840 primjer uplatnice
  • Provjera stanja na X-ici: http://www.srce.unizg.hr/issp (odabrati PRISTUP PODACIMA i registrirati se pomoću AAI identiteta)