Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Studiji

Agronomski fakultet organizira sveučilišne studije kroz tri obrazovna ciklusa: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski doktorski studij. Na Fakultetu postoje i tri poslijediplomska specijalistička studija.

Preddiplomski sveučilišni studij može se upisati nakon provedenog razredbenog postupka. Završetkom preddiplomskog studija moguće je zapošljavanje ili daljnji nastavak obrazovanja.

Dosadašnji dodiplomski i poslijediplomski studiji više se ne mogu upisati. Oni su organizirani samo za studente koji su već počeli studirati na spomenutim studijima. Završni rok za obranu doktorske disertacije te stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija je 15. kolovoza 2011. godine. Na temelju posebne molbe doktoranda o kojoj odlučuje nadležno tijelo sastavnice Sveučilišta, navedeni rok može se produžiti najkasnije do 5. kolovoza 2012. godine (Odluka Senata).