Odbor za osiguranje kvalitete Izvješća i planovi Aktivnosti Dokumenti Kontakt

Sustav kvalitete

Agronomski fakultet u svojoj misiji i viziji pa tako i u Strateškom planu predviđa sustav izgradnje kvalitete u svim osnovnim djelatnostima: nastavi, znanstvenom radu, međunarodnoj suradnji i poslovodstvu. Stoga je već na sjednici Fakultetskog vijeća u listopadu 2006. Ustrojen Odbor za praćenje kvalitete nastave, kao prvo tijelo službeno zaduženo za utemeljenje i razvoj sustava kvalitete, ponajprije u domeni nastavne djelatnosti. Sukladno razvoju sustava kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, krajem 2011. godine proširuju se aktivnosti izgradnje sustava kvalitete na Fakultetu i u siječnju 2012. utemeljuje se novi Odbor za osiguranje kvalitete čiji je način i organizacija rada propisan Poslovnikom o radu Odbora za  osiguranje kvalitete. Odbor razmatra i usklađuje sadržaje i promjene te predlaže rješenja u području osiguranja kvalitete rada Fakulteta i uspostavljanje kulture kvalitete, a posebice:

  • utvrđuje postupke i načine izgradnje sustava i praćenja kvalitete (razvoj mehanizama i indikatora kvalitete) sukladne pravilima Sveučilišta u Zagrebu i specifičnostima Fakulteta,
  • planira, organizira i analizira postupke vrednovanja cjelokupnog sustava visokog obrazovanja na Fakultetu, u suradnji i sukladno pravilima i uputama za upravljanje kvalitetom Sveučilišta,
  • u suradnji s Odborom za nastavu i izbor nastavnika na Fakultetu provodi aktivnosti praćenja kvalitete nastave i nastavnika koji su dio redovitog praćenja nastavnih procesa na Sveučilištu i predlaže potrebne promjene,
  • u suradnji s Odborom za znanost planira, organizira i analizira postupke vrednovanja sustava znanstveno-istraživačkog rada na Fakultetu, sukladno važećim zakonima i propisima te smjernicama Sveučilišta,
  • provodi aktivnosti praćenja znanstvene i stručne produktivnosti nastavnika i istraživača Fakulteta,
  • u suradnji s Odborom za međunarodnu suradnju prati i analizira postupke vrednovanja međunarodnih aktivnosti Fakulteta, osobito mobilnosti nastavnika i studenata i drugih oblika međunarodne suradnje,
  • u suradnji s mjerodavnim odborima Fakulteta razmatra, odnosno predlaže akte te izmjene i dopune akata vezane uz pitanja izgradnje i praćenja sustava kvalitete,
  • prikuplja podatke i informacije potrebne za unutrašnje i vanjsko vrednovanje Fakulteta,
  • prezentira rezultate nadležnim tijelima i službama (Tajništvo, Fakultetsko vijeće, vijeća studija),
  • predlaže aktivnosti i mjere za unaprjeđenje sustava kvalitete na Fakultetu.

Dodatno je proces osiguranja i izgradnje kvalitete objašnjen u Priručniku za osiguranje kvalitete, usvojenom u travnju 2012. godine.

Odbor u svom radu surađuje s Odborom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete Agronomskog fakulteta.

 

IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE