Odbor za upravljanje kvalitetom Izvješća i planovi Aktivnosti Dokumenti Kontakt

Politika kvalitete

Politika kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta (u nastavku Fakultet) predstavlja referentni okvir za uspostavu, provedbu i ostvarenje kulture kvalitete u osnovnim djelatnostima: nastavi, znanstvenom radu, međunarodnoj suradnji i poslovodstvu. Kulturu kvalitete obilježava usklađenost potreba i želja s mogućnostima svih zainteresiranih strana i ispunjenje svih njihovih očekivanja u skladu s relevantnim zakonskim i drugim važećim propisima.  

Fakultet određuje politiku kvalitete u skladu s misijom i vizijom te strateškim ciljevima sadržanim u Strateškom planu razvoja Fakulteta. Osnovni cilj Politike kvalitete je njeno povećanje u svim područjima djelovanja.

S Politikom kvalitete upoznati su svi zaposlenici i studenti te je ona zajednička vrijednost i odgovornost svih sudionika Fakulteta. Uprava stalno i odgovorno poboljšava učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom i osigurava potrebne resurse za tu svrhu. Od zaposlenika se očekuje primjena propisanog načina rada u svakodnevnom obavljanju poslova kao i stalno unapređenje načina rada.

Politika kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta temelji se na najnovijim zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO 9001, Zakonu o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, postupcima unutarnjih i vanjskih prosudbi sustava osiguranja kvalitete u skladu sa smjernicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Europskim standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).