Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ured za međunarodnu suradnju

Prodekanica za međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Renata Bažok
V paviljon, III kat
Tel: +385 (0)1 239 4061
Fax: +385 (0)1 239 3687
E-mail: rbazok (dodati @agr.hr)

Ivona Filipović, dipl. ing.

V paviljon, III kat
Tel.: +385 (0)1 239 3611
Fax.: +385 (0)1 239 3687
E-mail: umo (dodati @agr.hr)

Ivana Prosinečki, dipl. ing.

V paviljon, III kat
Tel.: +385 (0)1 239 4043
Fax.: +385 (0)1 239 3687
E-mail: iprosinecki (dodati @agr.hr)