Prijave Razredbeni postupak Dodatne provjere Rezultati Primjeri dodatne provjere znanja Upis Upis Hrvata izvan Republike Hrvatske

Upis

Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2019./2020

Upisi u I. godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u jesenskom roku provodit će se  23. rujna u dvorani VI-A (VI. paviljon, prvi kat) prema sljedećem rasporedu:

09:00 sati | Agrarna ekonomika, Animalne znanosti i Hortikultura
10:00 sati | Agroekologija, Biljne znanosti i Ekološka poljoprivreda
11:00 sati | Fitomedicina, Krajobrazna arhitektura i Poljoprivredna tehnika

Pristupnici koji po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija.

Pristupnici koji su već bili upisani na neki od redovitih studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije.

Školarine

Prilikom upisa potrebno je priložiti potvrdu o uplati školarine
(odnosi se na pristupnike koji imaju obvezu plaćanja školarine)

Školarina se plaća na IBAN Fakulteta: HR1823600001101221840
Model plaćanja: HR00
Poziv na broj primatelja: OIB (pristupnika)
Iznos pune participacije: 8400,00 kuna (plativo u 4 rate). Prilikom upisa je potrebno uplatiti prvu ratu
Opis plaćanja: Školarina/godina studija/rata, Ime i prezime pristupnika 0-29-105

primjer: Uplatnica za školarinu

Upisnina

Prilikom upisa svi pristupnici imaju obvezu uplatiti upisninu u iznosu od 350,00 kn.

Upisnina se plaća na IBAN Fakulteta: HR1823600001101221840
Model plaćanja: HR00
Poziv na broj primatelja: OIB (pristupnika)
Opis plaćanja: Upisnina za I. godinu,Ime i prezime pristupnika 0-29-105

primjer: Uplatnica za upisninu

Važna napomena: Svaki kandidat prilikom upisa OBVEZNO mora znati svoj upisni broj!!!

Na upis je potrebno donijeti:

  1. Svjedodžbu o državnoj maturi i/ili Potvrdu o položenim ispitima državne mature (kopija i izvornik na uvid)
  2. Fotografija formata 4 x 6 cm
  3. Potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice (obje strane)
  4. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kn. (primjer: Uplatnica za upisninu)
  5. Potvrda o uplati školarine (primjer: Uplatnica za školarinu).
  6. Pristupnici koji su srednju školu  završili u inozemstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji dokumenata
  7. Ispisnicu/potvrdu o plaćanju školarine  (za studente koji ne upisuju prvi puta prvu godinu studija).

Prilikom upisa studenti su obvezni pristupiti fotografiranju za izradu studentske iskaznice u dvorani V/2 u V. paviljonu, pored Studentske referade

Komplet upisnog materijala dobiva se u dvorani VI-A, po uplati upisnine i eventualne školarine.

Pristupnici su  dužni upisati se osobno te u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu od jedne godišnje participacije studenta u troškovima studija.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

Studentskoj referadi na mail referada@agr.hr ili Centru za podršku studentima i karijerno savjetovanje AFZG-a na mail cpsk@agr.hr ili broj telefona 01 239 3696

NAPOMENA: Rujanski upisni rok će se održati samo ako ostane nepopunjenih mjesta sukladno objavljenim upisnim kvotama.