Prijave Potrebni dokumenti Pripreme Razredbeni postupak Liste uspješnosti Razredbeni ispit Upis

Upis

Akademska godina 2019./2020.

Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rezultata razredbenog postupka koji će se objaviti na listi uspješnosti u utorak, 24. rujna 2019. na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnim stranicama.

Upisi u diplomske studije obavljat će se u petak, 27. rujna 2019. u dvorani VI-A po smjerovima:

27.09.2019. u 9 sati:

 • Agrobiznis i ruralni razvitak
 • Agroekologija - usmjerenje Agroekologija
 • Agroekologija – usmjerenje Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
 • Genetika i oplemenjivanje životinja
 • Hranidba životinja i hrana
 • Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
 • Poljoprivredna tehnika – usmjerenje Mehanizacija
 • Poljoprivredna tehnika – usmjerenje Melioracije
 • Proizvodnja i prerada mesa
 • Proizvodnja i prerada mlijeka
 • Ribarstvo i lovstvo

 27.09.2019. u 12 sati:

 • Ekološka poljoprivreda I agroturizam
 • Fitomedicina
 • Hortikultura – usmjerenje Povrćarstvo
 • Hortikultura – usmjerenje Voćarstvo
 • Hortikultura – usmjerenje Ukrasno bilje
 • Hortikultura – usmjerenje Vinogradarstvo i vinarstvo
 • Biljne znanosti
 • Krajobrazna arhitektura
 • Environment, agriculture and resource management (INTER-EnAgro)

Lista uspješnosti pristupnika koji su se prijavili u naknadnom terminu (od 30. rujna do 2. listopada) bit će objavljena 4. listopada 2019. u 10 sati te će se tada obaviti i upis.

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

Za upis je potrebno donijeti:

 • jednu fotografiju 4x6 cm,
 • kopiju osobne iskaznice,
 • originali dokumenata ako su prilikom prijave predane neovjerene preslike.