Prijave Razredbeni postupak Dodatne provjere Rezultati Primjeri dodatne provjere znanja Upis Upis Hrvata izvan Republike Hrvatske

Upis Hrvata izvan Republike Hrvatske

Na temelju potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu je donio Odluku o kriterijima za upis i posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u akademskoj godini 2019./2020.

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

  • na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
  • na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Prijava za upis predaje se osobno u Studentskoj referadi Agronomskog fakulteta ili šalje preporučenom poštom na adresu Agronomskog fakulteta od 3. lipnja do 28. lipnja 2019. (osim za pristupnike koji prijavljuju studijski program Krajobrazne arhitekture. Za te pristupnike vrijedi rok prijave do 24. lipnja 2019.) na obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Agronomskog fakulteta.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za 100 upisnih mjesta redovitih studenata pripadnika hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2019./2020.  prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osiguravati sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata tijekom trajanja upisanog studijskog programa.

Prijava

Odluka