Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Usluge

Konzalting

Agronomski fakultet pruža usluge izrade: razvojnih studija za unapređenje poljoprivrede u županijama, preporuke za zaštitu i sanaciju tala i voda, pedoloških karata i melioracijskih studija. Djelatnici AFZ-a pomažu u uvođenju novih tehnologija i sortimenta za različite tipove gospodarstava, programa ekološke proizvodnje i integrirane zaštite od bolesti poljoprivrednog bilja, kao i mjera zaštite od determiniranih štetnika i nematoda. Za potrebe primijenjenih i znanstvenih istraživanja pružaj usluge planiranja i statističke analize pokusa.

 

Projektiranje

U kontaktu s Hrvatskim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu i Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske izrađuje se projektna dokumentacija za podizanje trajnih nasada te izgradnju podruma, stočnih farmi, doradbenih kapaciteta u sjemenarstvu i rasadničarstvu, preradbenih mljekarskih pogona, opremanje gospodarstava mehanizacijom i sl. Pojedini zavodi sudjeluju u izradi elaborata odvodnje i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, elaborata za zaštitu kontroliranog podrijetla vina, kao i projekata krajobrazne arhitekture (uređenja parkova i gradskih površina) za potrebe raznih ministarstava, gradskih ureda, i urbanističkih zavoda.

Sjeme i sadni materijal

Na površinama pokušališta Maksimir i Jazbina proizvodi se visoko kvalitetno sjeme i sadni materijal. Djelatnici AFZ-a obavljaju kontrolu zdravstvene i genetičke ispravnosti u proizvodnji sjemena i sadnog materijala te vrše stručni nadzor matičnih nasada sorti pojedinih voćnih vrsta i vinove loze.

Nove sorte, sojevi, pasmine

Oplemenjivački razvoj sorti kultiviranog bilja (pšenice, soje, kukuruza, graška, duhana, vinove loze, djeteline i ostalih kultura) ima vrlo dugu tradiciju i reputaciju. U novije vrijeme pokrenuti su i projekti selekcije i proizvodnje bakterija (dušičnih fiksatora), mljekarskih kultura i vinskih kvasaca. U okviru Centra za travnjaštvo provodi se i selekcija goveda za brdsko-planinske uvjete.

Laboratorijske usluge

Suvremena laboratorijska oprema omogućuje provođenje različitih kemijskih, fizikalnih, mikrobioloških, morfometrijskih i molekularnih analiza različitih supstrata (tlo, voda, mineralna i organska gnojiva, žitarice, uljarice, voće, povrće, mošt, vino, med, mlijeko i mliječni proizvodi, stočna hrana, krmne smjese). Uz brojne druge laboratorije na AFZ se nalaze i referentni laboratoriji za analize mlijeka i mliječnih proizvoda, te fizikalno-kemijske analize stočne hrane.

Stalno usavršavanje stručnjaka i edukacija poljoprivrednih proizvođača

Kroz organizirane stručne skupove s temama iz različitih segmenata poljoprivredne proizvodnje, redovito se prenose znanja na stručnjake, djelatnike HZPSS i poljoprivredne proizvođače, te pomaže obiteljskim gospodarstvima u rješavanju njihovih konkretnih problema.

Pružanje savjeta poljoprivrednim proizvođačima

Djelatnici AFZ-a, kao eksperti za razna područja struke često daju savjete za optimizaciju proizvodnje kroz pojavljivanje u elektronskim medijima i pisane publikacije, ali vrlo često i izravnim posjetima proizvođačima. Povezanost proizvodnje i znanstvenih istraživanja temeljna je filozofija ovog Fakulteta. Savjetodavne usluge naših djelatnika pomogle su postizanju dobre reputacije brojnih vinogradara i vinara, uzgajivača domaćih životinja, proizvođača stočne hrane, korisnika ribolovnog prava na vodama i ribnjačarskim gospodarstvima.

Homologacija