Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Upisi u više godine studija

Akademska godina 2018./2019.

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku godinu 2018./2019. počinju u ponedjeljak, 3. rujna 2018. godine i traju do petka, 21. rujna 2018. godine (jesenski upisni rok).

Upis u više godine studija je semestralan i obavljat će se preko aplikacije Studomat (korištenjem računala).

Za upis godine putem aplikacije Studomat potrebno je prethodno se upoznati s pravilima upisa u akademsku godinu i semestar koja propisuje Fakultet. Obavijest o pravilima upisa, Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izvedbeni plan nastave za akademsku godinu (Bs | Ms) i opis predmeta svih studija (Preddiplomski studij | Diplomski studij) nalaze se na web-stranici Fakulteta.

Upis predmeta putem aplikacije STUDOMAT odvija se u dva koraka.

Preduvjet za upis putem Studomata su vraćene sve knjige u CAK. Studentima koji su dužni knjige u CAK sustav će blokirati obavljanje upisa!

1. korak (obavlja ga sam student uz pomoć računala)

 1. Provjeriti u aplikaciji Studomat jesu li svi položeni ispiti evidentirani u ISVU sustavu (u slučaju neevidentiranih ocjena u ISVU-u kontaktirati izravno predmetnog nastavnika).
 2. Provjeriti jesu li u indeksu evidentirani svi potpisi o izvršenim obavezama.
 3. PRIJE UPISA PREDMETA Ispisati prijepis ocjena sa Studomata i vlastoručno ga potpisati. Ispis je moguć samo na Studomatima na fakultetu. Na Studomatu odaberite prijepis ocjena za bolonjske studije/svrha prijepisa je upis u semestar (posljednja svrha na listi za prijepis).
 4. Izvršiti upis predmeta na osobnom računalu ili studomatu (uređaj u predvorju V. I VI. paviljona). studenti mogu obaviti upis na vlastitom računalu ili na studomatima u V. i VI. paviljonu.

Pri tome treba poštovati ova pravila:

 • Student je dužan ponovno upisati nepoložene predmete iz prethodne akademske godine. Pojedini predmet može se upisati najviše dva puta, odnosno jedna godina studija može se ponavljati naviše jednom, nakon čega student gubi status studenta.
 • Uz predmete koje nije položio u prethodnoj godini studija, student upisuje i nove predmete i to na način da njegove ukupne studijske obveze (nepoloženi predmeti i novi predmeti) iznose od 25 do 36 ECTS bodova semestralno.
 • Najprije se upisuju obavezni predmeti više godine studija, a potom izborni do dozvoljenog broja ECTS bodova. Zbroj ECTS bodova novoupisanih i nepoloženih predmeta ne smije biti veći od 36 semestralno, odnosno 72 ukupno u akademskoj godini.
 • Studentu koji redovito ispunjava svoje obveze može se omogućiti upis i više od 36 ECTS bodova s ciljem bržeg završavanja studija ili stjecanja šireg obrazovanja. Za upis većeg broja ECTS bodova potrebno je podnijeti molbu.
 • Iznimno, redoviti student može upisati i manje od 25 ECTS bodova semestralno ako nije stekao preduvjete za upis dovoljnog broja predmeta.
 • Upis predmeta može se poništiti samo tijekom prva dva tjedna nastave i to isključivo iz opravdanih razloga (npr. preklapanje rasporeda)
 • Pri upisu u završnu godinu studija važno je provjeriti iznosi li ukupan zbroj upisanih ECTS bodova tijekom studija najmanje 180 za preddiplomske studije, odnosno najmanje 120 za diplomske studije.

VAŽNO: Upisuju se samo predmeti zimskog semestra.

Cjeloviti nastavni planovi nalaze se na linku

Uz popis obveznih i izbornih predmeta, na nekim studijskim programima navedeno je koliko se ECTS bodova mora upisati iz pojedine grupe izbornih predmeta.

Na studijima Bs Zaštita bilja, Bs i Ms Krajobrazna arhitektura te Ms Proizvodnja i prerada mlijeka definirani su i posebni preduvjeti (odslušani ili položeni određeni predmet iz prethodne godine) za upis nekih predmeta (u dodatnoj tablici ispod izvedbenog plana nastave studija).

Upute za upis preko Studomata možete naći na stranicama ISVU upute

U slučaju problema s aplikacijom Studomat javiti se na mail isvu@agr.hr ili u studentsku referadu referada@agr.hr

 1. Nakon obavljenog upisa predmeta obvezno je odjaviti se iz aplikacije Studomat pritiskom na gumb "KRAJ RADA".
 2. NE upisivati predmete u indeks
 3. Uplatiti troškove školarine (iznos vidljiv u aplikaciji studomat) na IBAN račun Fakulteta. primjer: Uplatnica za školarinu
 4. Uplatiti upisninu u iznosu od 300,00 kn na IBAN račun Fakulteta. primjer: Uplatnica za upisninu

Studenti koji po prvi puta upisuju "apsolventsku godinu" (položeni svi ispiti, obavljena stručna praksa, prijavljena i prihvaćena tema diplomskog rada) oslobođeni su plaćanja školarine odlukom Fakultetskog vijeća.

Apsolventi prilikom upisa godine putem studomata trebaju odabrati Upis godine i potvrditi upis Upiši, bez odabira predmeta. Studomat će Vas zadužiti za školarinu, odaberite plaćanje u jednom obroku i javite se u referadu da Vam napravimo oslobođenje od plaćanja participacije.

2. korak (obavlja se u studentskoj referadi)

Po obavljenom upisu na Studomatu, studenti su dužni najkasnije do 21.09. 2018. do 12:00 sati doći u studentsku referadu.
Potrebno je donijeti:

 • Potvrde o uplati troškova upisa i školarine,
 • Prijepis ocjena – vlastoručno potpisan
 • Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu (za upis preddiplomskog studija)

U referadi se ostavljaju svi gore navedeni dokumenti radi upisa predmeta (tiskanja naljepnica), ovjere indeksa, odnosno završetka upisa u cijelosti.

NAPOMENA:

 1. Prilikom upisa godine upisuju se samo predmeti za zimski semestar. Nastavna godina koju studenti upisuju, način upisa (viša godina ili ponavljanje) i participacija školarine računaju se na temelju osvojenih ECTS bodova u prethodnoj nastavnoj godini te vrijede cijelu akademsku godinu do upisa sljedeće godine.
  Prilikom upisa ljetnog semestra studenti upisuju samo predmete za ljetni semestar (obavijesti o postupku upisa za ljetni semestar bit će objavljeni u veljači 2019. godine).
 2. Da bi se mogao obaviti upis godine korištenjem aplikacije "Studomat" , moraju biti evidentirani traženi osobni podaci studenta. Ako ti podaci nisu evidentirani, na ekranu se pojavljuje obavijest o nemogućnosti obavljanja upisa zbog neevidentiranih obveznih osobnih podataka. Student tada najprije mora evidentirati tražene podatke da bi mogao nastaviti s upisom godine.