Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Upisi u više godine studija

Akademska godina 2017./2018. - upisi u ljetni semestar

Upisi u ljetni semestar preddiplomskih i diplomskih studija traju od četvrtka, 1. veljače 2018. do petka, 23. veljače 2018.

Upisu su obvezni pristupiti svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija (uključuje i apsolvente).

MOLIMO STUDENTE DA NE ODGAĐAJU UPIS

 • Upis u ljetni semestar je  bez preduvjeta
 • Pri upisu se ne plaća upisnina

Studenti koji će molbom zatražiti naknadni upis obvezni su platiti dvostruki iznos upisnine (600 kuna). Naknadni upis moguć je zaključno s petkom, 2.ožujka 2018.

Upis se obavlja u dva koraka:

 1. Upis predmeta putem aplikacije STUDOMAT
 2. Predaja dokumenata u studentskoj referadi

1. Upis predmeta putem aplikacije Studomat

Obavlja ga sam student na vlastitom računalu ili na Studomatu (u predvorju V. i VI. paviljona)

a) PROVJERITI U APLIKACIJI STUDOMAT JESU LI EVIDENTIRANI SVI POLOŽENI ISPITI. U slučaju neevidentiranih ocjena, obratite se predmetnom nastavniku.

Ispisati prijepis ocjena sa Studomata i vlastoručno ga potpisati. Ispis je moguć samo na Studomatima na Fakultetu. Na Studomatu odaberite prijepis ocjena za bolonjske studije/ svrha prijepisa je upis u semestar (posljednja svrha na listi za prijepis).

Za upis u 6. semestar potrebno je imati prijavljenu temu završnog rada

b) IZVRŠITI UPIS PREDMETA

Upisuju se samo predmeti ljetnog semestra prema izvedbenom planu nastave za akademsku godinu 2017./18. Preddiplomski studij i Diplomski studij

 Pri tome treba poštovati ova pravila:

 • Student je dužan ponovno upisati nepoložene predmete iz prethodne akademske godine. Pojedini predmet može se upisati najviše dva puta, odnosno jedna godina studija može se ponavljati naviše jednom, nakon čega student gubi status studenta.
 • Uz predmete koje nije položio u prethodnoj godini studija, student  upisuje i nove predmete i to na način da njegove ukupne studijske obveze (nepoloženi predmeti i novi predmeti)  iznose od 25 do 36 ECTS bodova semestralno.
 • Najprije se upisuju obavezni predmeti više godine studija, a potom izborni do dozvoljenog broja ECTS bodova. Zbroj ECTS bodova novoupisanih i nepoloženih predmeta ne smije biti veći od 36 semestralno, odnosno 72 ukupno u akademskoj godini.
 • Studentu koji redovito ispunjava svoje obveze može se omogućiti upis i više od 36 ECTS bodova s ciljem bržeg završavanja studija ili stjecanja šireg obrazovanja. Za upis većeg broja ECTS bodova potrebno je podnijeti molbu.
 • Iznimno, redoviti student može upisati i manje od 25 ECTS bodova semestralno  ako nije stekao preduvjete za upis dovoljnog broja predmeta.
 • Upis predmeta može se poništiti samo tijekom prva dva tjedna nastave i to isključivo iz opravdanih razloga (npr. preklapanje rasporeda)
 • Pri upisu u završnu godinu studija važno je provjeriti iznosi li ukupan zbroj upisanih ECTS bodova tijekom studija najmanje 180 za preddiplomske studije, odnosno najmanje 120 za diplomske studije.

NAPOMENA: Uz popis obveznih i izbornih predmeta, na nekim studijskim programima navedeno je koliko se ECTS bodova mora upisati iz pojedine grupe izbornih predmeta. Na studijima  Bs Zaštita bilja, Bs i Ms Krajobrazna arhitektura te Ms Proizvodnja i prerada mlijeka definirani su i posebni preduvjeti (odslušani ili položeni određeni  predmet iz prethodne godine) za upis nekih predmeta (u dodatnoj tablici ispod izvedbenog plana nastave studija).

Upute za upis preko Studomata možete naći na stranicama ISVU upute

U slučaju problema s aplikacijom Studomat javiti se na mail isvu@agr.hr ili u studentsku referadu referada@agr.hr

2. Predaja dokumenata u studentskoj referadi

Po obavljenom upisu na Studomatu, studenti su dužni najkasnije do 23. veljače 2018. do 12:00 doći u studentsku referadu i donijeti:

 • Indeks (NE UPISIVATI PREDMETE U INDEKS)
 • Prijepis ocjena ispisan sa Studomata (vlastoručno potpisan)

U referadi se ostavljaju svi gore navedeni dokumenti radi upisa predmeta (tiskanje naljepnice), ovjere indeksa, odnosno završetka upisa u cijelosti.

Studenti koji nemaju indeks ostavljaju samo prijepis ocjena (vlastoručno potpisan)