Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Upisi u više godine studija

Akademska godina 2017./2018. - upisi u zimski semestar

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku godinu 2017./2018.  počinju u ponedjeljak, 10. srpnja 2017. godine i traju do petka, 21. srpnja 2017. godine (ljetni upisni rok).

Upisati se mogu:

 1. studenti I. godine preddiplomskih i diplomskih studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 60 ECTS bodova (upis u II. godinu),
 2. studenti ll. godine preddiplomskih studija koji su u prethodnim akademskim godinama ostvarili minimalno 60 ECTS bodova iz prve godine (položeni svi ispiti l. godine) i 60 ECTS bodova iz druge godine studija (upis u lll. godinu),
 3. studenti koji trebaju upisati višu godinu studija ili ponavljanje godine, a nemaju namjeru izlaziti na ispitne rokove tijekom rujna,
 4. studenti ll. godine diplomskih studija koji upisuju “apsolventsku godinu” (položeni svi ispiti, obavljena stručna praksa, prijavljena i prihvaćena tema diplomskog rada).

U jesenskom upisnom roku (04.09. – 22.09) upisivat će se studenti ponavljači i oni studenti koji će uvjete za upis u višu godinu studija steći na jesenskim ispitnim rokovima.

Upis u više godine studija je semestralan i obavlja se preko aplikacije studomat (korištenjem računala).

Za upis godine putem aplikacije Studomat potrebno je prethodno se upoznati s pravilima upisa u akademsku godinu i semestar koja propisuje Fakultet:

Upis predmeta putem aplikacije STUDOMAT

(odvija se u dva koraka)

Preduvjet za upis putem Studomata su vraćene sve knjige u CAK. Studentima koji su dužni knjige u CAK sustav će blokirati obavljanje upisa!

1. KORAK (obavlja ga sam student uz pomoć računala)

 1. Provjeriti u aplikaciji Studomat  jesu li svi položeni ispiti evidentirani u ISVU sustavu (u slučaju neevidentiranih ocjena u ISVU-u kontaktirati izravno predmetnog nastavnika).
 2. Provjeriti jesu li u indeksu evidentirani svi potpisi o izvršenim obavezama.
 3. PRIJE UPISA PREDMETA Ispisati prijepis ocjena sa Studomata i vlastoručno ga potpisati. Ispis je moguć samo na Studomatima na fakultetu. Na Studomatu odaberite prijepis ocjena za bolonjske studije/svrha prijepisa je upis u semestar (posljednja svrha na listi za prijepis).
 4. Studenti mogu obaviti upis na vlastitom računalu ili na studomatima u VI. paviljonu.
 5. Nakon obavljenog upisa predmeta obvezno je odjaviti se iz aplikacije Studomat pritiskom na gumb "KRAJ RADA".
 6. NE UPISIVATI PREDMETE U INDEKS
 7. Uplatiti troškove školarine (IZNOS VIDLJIV U APLIKACIJI STUDOMAT) na IBAN račun Fakulteta. Primjer uplatnice
  Studenti koji upisuju "apsolventsku godinu" (položeni svi ispiti, obavljena stručna praksa, prijavljena i prihvaćena tema diplomskog rada) oslobođeni su plaćanja školarine odlukom Fakultetskog vijeća.
 8. Apsolventi prilikom upisa godine putem studomata trebaju odabrati Upis godine  i potvrditi upis Upiši, bez odabira predmeta. Studomat će Vas zadužiti za školarinu, odaberite plaćanje u jednom obroku i javite se u referadu da Vam napravimo oslobođenje od plaćanja participacije.
 9. Uplatiti upisninu u iznosu od 300,00 kn na IBAN račun Fakulteta. Primjer uplatnice
  Studenti koji će molbom zatražiti upis nakon završetka upisnog roka obvezni su platiti dvostruki iznos upisnine (600 kuna).
 10. Preuzeti i popuniti UGOVOR. Ugovor se podiže u Studentskoj referadi od 9 do 12 sati.

VAŽNO!
Upisuju se samo predmeti zimskog semestra

Uz popis obveznih i izbornih predmeta, na nekim studijskim programima navedeno je koliko se ECTS bodova mora upisati iz pojedine grupe izbornih predmeta.

Na studijima  Bs Zaštita bilja, Bs i Ms Krajobrazna arhitektura te Ms Proizvodnja i prerada mlijeka definirani su i posebni preduvjeti (odslušani ili položeni određeni  predmet iz prethodne godine) za upis nekih predmeta (u dodatnoj tablici ispod izvedbenog plana nastave studija).

Upute za upis preko Studomata možete naći na stranicama ISVU upute

U slučaju problema s aplikacijom Studomat javiti se na mail isvu@agr.hr ili u studentsku referadu referada@agr.hr

2. KORAK (obavlja se u studentskoj referadi)

Po obavljenom upisu na Studomatu, studenti su dužni najkasnije do 21. 7. 2017. do 14,00 sati doći u STUDENTSKU REFERADU .

Potrebno je donijeti:

 • INDEKS,
 • POTVRDE O UPLATI TROŠKOVA UPISA I ŠKOLARINE,
 • POTVRDU O OBAVLJENOM LIJEČNIČKOM PREGLEDU (za upis u 2. godinu preddiplomskog studija)
 • OIB (potrebno za popunjavanje ugovora)
 • POPUNJEN UGOVOR
 • Vlastoručno potpisan prijepis ocjena

U referadi se ostavljaju svi gore navedeni dokumenti radi upisa predmeta (tiskanja naljepnica), ovjere indeksa, odnosno završetka upisa u cijelosti.

NAPOMENA:

a) Prilikom upisa godine upisuju se samo predmeti za zimski semestar. Nastavna godina koju studenti upisuju, način upisa (viša godina ili ponavljanje) i participacija školarine računaju se na temelju osvojenih ECTS bodova u prethodnoj nastavnoj godini te vrijede cijelu akademsku godinu do upisa sljedeće godine.

Prilikom upisa ljetnog semestra studenti upisuju samo predmete za ljetni semestar (obavijesti o postupku upisa za ljetni semestar bit će objavljeni u veljači 2018. godine). Student koji ne upiše ljetni semestar u propisanom roku izgubit će pravo studiranja na AFZ-u.

b) Da bi se mogao obaviti upis godine korištenjem aplikacije „Studomat“ , moraju biti evidentirani traženi osobni podaci studenta. Ako ti podaci nisu evidentirani, na ekranu se pojavljuje obavijest o nemogućnosti obavljanja upisa zbog neevidentiranih obveznih osobnih podataka. Student tada najprije mora evidentirati tražene podatke da bi mogao nastaviti s upisom godine.