Sveučilište u Zagrebu: Novosti

Šangajska lista - Sveučilište u Zagrebu ponovno između 401. i 500. mjesta

Objavljen Natječaj za upis na specijalistički studij 'Konferencijsko prevođenje'

Upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2019./2020.

Objavljeni natječaji za upis na poslijediplomske studije FBF-a

Simpozij 'Peptide Chemistry Day' na Sveučilištu u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Rezultati natječaja :: Zaklada Agronomskog fakulteta

Rezultati natječaja :: Zaklada Agronomskog fakulteta

Objavljeni su rezultati Natječaja za dodjelu sredstva Zaklade Agronomskog fakulteta (ZAF) za 2019. godinu. više

Obavijest o prijelazu na Agronomski fakultet s drugih srodnih sveučilišnih studija

Obavijest o prijelazu na Agronomski fakultet s drugih srodnih sveučilišnih studija

Molbe za prijelaz na preddiplomske studije s drugih srodnih sveučilišnih studija na Agronomski fakultet zaprimaju se od 19. kolovoza do 13. rujna 2019. godine poštom ili putem pisarnice ... više

Natječaj za stipendiju InterEnAgro

Natječaj za stipendiju InterEnAgro

Rok za prijavu: 10. rujna 2019. godine … više

Obrana doktorskog rada :: Mara Bogović, mag. ing. agr.

Učinak sorte i gnojidbe na funkcionalnu vrijednost batata (Ipomoea batatas L.) :: Utorak, 23.07.2019. :: 11:00 :: Velika vijećnica ... više

Izložba fotografija - Natječaj povodom 100-te obljetnice

09.07.2019. :: 12:00 sati :: aula 6. paviljona :: Fotogalerija ... više

Prijave :: Združeni diplomski studijski program Danube AgriFood Master

Prijave :: Združeni diplomski studijski program Danube AgriFood Master

Rok za prijavu: 20. kolovoz 2019. godine ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Tajana Radić

Prilagodba nacionalnog dijaloga dionika o pitanjima Zajedničke poljoprivredne politike prema standardu Europske unije :: 15.07.2019. :: 10:00 :: Velika vijećnica ... više

Predstavljanje fenotipizacijske platforme

10. srpnja 2019. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Objavljena poglavlja u knjizi :: Aquaponics Food Production Systems

Objavljena poglavlja u knjizi :: Aquaponics Food Production Systems

Doc.dr.sc. Daniel Matulić (Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju) koautor je poglavlja ... više

Predavanja :: gostujući predavači sa Sichuan Academy of Agricultural Sciences, Kina

ponedjeljak, 08. srpnja 2019. :: 9:00 sati :: dvorana VI/A ... više

Proslava 100. obljetnice Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo i 80. obljetnice pokušališta Jazbina

petak, 05. srpnja 2019. :: 11:00 sati :: dvorana 6A ... više

Otvorene prijave za "Imagine, Create, Innovate: Smart Agriculture"

Otvorene prijave za "Imagine, Create, Innovate: Smart Agriculture"

Prijavite se kao tim s 3 do 5 članova i osvojite putovanje na sajam u Amsterdam, patent za vaše rješenje i projektnu prijavu na EU fond za nastavak rada. Do 12. srpnja sastavite dvije A4 stranice opisa ideje ... više

Mentorska radionica :: PDS Poljoprivredne znanosti

četvrtak, 04.07. 2019. :: 13:00 - 15:00 sati :: dvorana VI/A ... više

Projekt Enviro SBPM

Projekt Enviro SBPM

Djelatnici Agronomskog fakulteta u suradnji sa institutima CSIRO (Australija) i University of California, Riverside (SAD) započeli projekt financiran od UKF-a ... više

Znanstveno-stručni skup "Kukci na tanjuru"

26.06.2019. :: 11:00 sati :: Velika Vijećnica ... više

Obrana teme doktorskog rada :: mr.sc. Mario Lovrinov

Biološko proizvodna obilježja četiri vrste jadranskih cipala :: 14.06.2019. :: 11:00h :: Mala vijećnica ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Iva Šikuten, mag.ing.agr

Metabolomička diskriminacija različitih geografskih grupa sorata vinove loze :: 12.06.2019. :: 13:30 :: Mala vijećnica ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Ivan Magdić, mag.ing.agr

Modeliranje toka i retencije vode na obronačnom pseudogleju u uvjetima uzgoja vinove loze :: 10.6.2019. ::12:00 :: Mala vijećnica ... više

Natječaj :: Zaklada Agronomskog fakulteta

Natječaj :: Zaklada Agronomskog fakulteta

Objavljen je Natječaj za sredstva Zaklade Agronomskog fakulteta (ZAF) najboljim studentima u 2019. godini. Natječaj je otvoren do 14. lipnja 2019. godine ... više

CEEPUS stipendije za akademsku godinu 2019./2020.

CEEPUS stipendije za akademsku godinu 2019./2020.

Studenti i djelatnici Agronomskog fakulteta mogu se prijaviti za stipendije u okviru mreža sveučilišta CEEPUS programa :: rok za prijavu: 15. lipnja 2019. ... više