Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Obrana teme doktorskog rada :: Bruno Rajković, mag.ing.agr.

Kartiranje lokusa za kvantitativna svojstva povezana s otpornošću na priježetveno proklijavanje kod pšenice (Triticum aestivum L.) :: 17.02.2021. :: 11:00 sati :: online ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Zoe Andrijanić, mag.ing.agr.

Cjelogenomska studija povezanosti za svojstva kvalitete zrna u soje [Glycine max (L.) Merr.] :: 17.02.2021. :: 10:00 sati :: online ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Domagoj Stepinac, mag. ing. agr.

Procjena i modeliranje tolerantnosti na klimatske stresove kod genotipova kukuruza u seriji ciljanih okolina :: 18.02.2021. :: 12:00 sati :: velika vijećnica ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Kristina Grozić, mag.ing.agr.

Utjecaj ishrane dušikom i borom na fenolni profil vegetativnih organa masline i njegov protugljivični učinak na Verticillium dahliae Kleb :: 16.02.2021. :: 12:00 sati :: online ... više

Rad u časopisu :: Frontiers in Plant Science

Rad u časopisu :: Frontiers in Plant Science

U suradnji grupe autora sa Zavoda za ishranu bilja, Zavoda za sjemenarstvo te Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku objavljen je rad u časopisu Frontiers in Plant Science (Q1, 5-Year Impact Factor: 5.207) ... više

Rad u časopisu :: CATENA

Rad u časopisu :: CATENA

Doc. dr. sc. Vedran Rubinić sa Zavoda za pedologiju, kao suradnik s kolegama iz više europskih država, objavio je rad u časopisu CATENA (IF: 4.333) ... više

Horizon 2020 :: Odobreno financiranje projekta GEroNIMO

Horizon 2020 :: Odobreno financiranje projekta GEroNIMO

Europska komisija je odobrila financiranje projektnog prijedloga ¨ GEroNIMO: Genome and Epigenome eNabled breedIng in MOnogastrics ¨, koji je prijavljen u sklopu natječaja H2020-SFS-2020-2 ... više

CEEPUS stipendije :: produžen natječaj

CEEPUS stipendije :: produžen natječaj

Studenti diplomskog i poslijediplomskog studija Agronomskog fakulteta mogu se prijaviti za stipendije u okviru mreža sveučilišta CEEPUS programa ... više

Obrana teme doktorskog rada: Sara Rossi, mag.ing.agr.

Utjecaj pred-fermentacijskog zagrijavanja i duljine maceracije na kemijski sastav, senzorna svojstva i koncentraciju bioaktivnih spojeva u vinima sorte 'Teran' (Vitis vinifera L.) :: 29.01.2021. :: 10:00 sati :: online ... više

Natječaj ERASMUS+ stručna praksa :: ak. god. 2020./21. (2. krug)

Natječaj ERASMUS+ stručna praksa :: ak. god. 2020./21. (2. krug)

Rok za prijavu: 30. travnja 2021. :: Dodatne informacije te predaja prijava: UMO ... više

Odobrena provedba aktivnosti “Analiza institucionalne podrške prilikom osnivanja dva tipa kratkih lanaca opskrbe (model osnivanja odozdo i odozgo)”

Odobrena provedba aktivnosti “Analiza institucionalne podrške prilikom osnivanja dva tipa kratkih lanaca opskrbe (model osnivanja odozdo i odozgo)”

U sklopu provedbenog Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže za 2020. godinu, Agronomskom fakultetu odobrena je provedba aktivnosti ... više

Nastupno predavanje :: dr.sc. Sanja Stipičević

Interakcije herbicida u tlu :: 15.01.2021. :: 10:00 sati :: Online ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Mihaela Šatvar Vrbančić, mag. ing. agr.

Iskoristivost dušika iz digestata u odnosu na mineralna dušična gnojiva :: 14.01.2021. :: 10:00 sati :: online ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Leon Josip Telak, mag.ing.agr.

Erozija i degradacija padinskih tala trajnih nasada :: 12.01.2021. :: 12:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Kolektivni godišnji odmor

Kolektivni godišnji odmor

Od 24. prosinca 2020. godine do 6. siječnja 2021. godine zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora Fakultet neće raditi ... više

Tradicionalno je ˝IN˝

Tradicionalno je ˝IN˝

Realiziran projekt udruge HAED, financiran od Grada Zagreba :: 26. listopada -14. prosinca 2020. ... više

Rezultati Natječaja :: Međunarodna online zimska škola

Rezultati Natječaja :: Međunarodna online zimska škola

Rezultati Natječaja za pohađanje CASEE međunarodne online zimske škole ''Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region'' ... više

5. AgroAdvent 2020.
-

Klub studenata Agronomskog fakulteta (KSA) i ove godine organizira AgroAdvent, no u nešto drugačijem izdanju – online! više

Natječaj :: Međunarodna online zimska škola
-

Natječaj za pohađanje CASEE međunarodne online zimske škole ''Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region'' :: Rok za prijavu: 18. prosinca 2020. godine ... više

Predavanje :: Lucia Pole, mag. ing. agr.

Važnost prilagodbe rizosfernog mikrobioma klimatskim promjenama :: 21.12.2020. :: 10:00 sati :: online ... više