Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Twinning Open Data Operational – TODO :: On-line tečaj

Twinning Open Data Operational – TODO :: On-line tečaj

rok za prijavu do petka 22. svibnja 2020. ... više

Obrana doktorskog rada: Shiming Wan, mag.ing.

Identifikacija i funkcijska analiza gena koji su uključeni u razvoj intermuskularnih kostiju wuchang deverike (Megalobrama amblycephala) :: 22.05. :: od 9:50 sati :: online ... više

Obilježavanje Dana očaranosti biljkama 2020.

Pod pokroviteljstvom Europske organizacije za biljne znanosti (EPSO) 18. svibnja proglašen je Danom očaranosti biljkama ... više

Poduzimanje mjera sukladno preporukama Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu tijekom pandemije COVID-19

Poduzimanje mjera sukladno preporukama Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu tijekom pandemije COVID-19

Mjere Agronomskog takulteta sukladno preporukama Sveučilišta u Zagrebu vezano za nastavak održavanja aktivnosti sveučilišne nastave s obzirom na pandemiju COVID-19 ... više

Poziv na sudjelovanje :: Plants

Poziv na sudjelovanje :: Plants

Izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko je postala gošća urednica posebnog broja časopisa Plants ... više

Obrana teme doktorskog rada :: lvana Plavšin, mag.biol. i mag.ing.agr.

Genomska selekcija za svojstva kvalitete zrna pšenice :: četvrtak, 14.05. :: 10 sati :: online ... više

Dani karijera 2020.

Dani karijera 2020.

Dani karijera Agronomskog fakulteta pet su se godina zaredom održavali u svibnju ... više

COVID 19: Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu

COVID 19: Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima ... više

COVID 19: Preporuke Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu

COVID 19: Preporuke Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu

Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Školom narodnog zdravlja "Andrija Štampar" ... više

Objavljena znanstvena knjiga : Plant Diseases - Current Threats and Management Trends

Objavljena znanstvena knjiga : Plant Diseases - Current Threats and Management Trends

Izv.prof.dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić u svojstvu urednika/autora (Zavod za fitopatologiju), sa izdavačem IntechOpen (London, UK) ... više

Priopćenje za javnost o rezultatima anketa o provedbi nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu

Priopćenje za javnost o rezultatima anketa o provedbi nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu

Provedenim anketama željelo se utvrditi aktualno stanje nastave iz perspektive prodekana i studenata, analizirati prednosti i nedostatke ... više

Webinari - Teams for Eduacation za visoko obrazovanje

Webinari - Teams for Eduacation za visoko obrazovanje

Microsoft je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Srcem pripremio webinare koji mogu pomoći nastavnicima, studentima i IT službama u visokom obrazovanju da lakše organiziraju i prate online nastavu ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Krešimir Kavčić, mag. ing. agr. / mag. oecol. et prot. nat.

Ekologija ponašanja i morfološke osobine divokoza Dinarske regije :: ponedjeljak, 27.04. :: 10 sati :: online više

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2019./2020.

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2019./2020.

Rok za prijavu: do 21. svibnja 2020. godine... više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Marija Duvnjak

Ekološki otisak stočarske proizvodnje :: četvrtak, 23. travnja 2020. :: 10:15 sati :: Sustav za webinare Srca ... više

Rad u časopisu :: Environmental Science & Technology

Rad u časopisu :: Environmental Science & Technology

Doc. dr. sc. Vilim Filipović i Dr. sc. Lana Filipović u suradnji sa znanstvenicima iz SAD-a i Australije ... više

CEU :: Kako objaviti obrazovne materijale u otvorenom pristupu

CEU :: Kako objaviti obrazovne materijale u otvorenom pristupu

Srce je izradilo preporuke za nastavnike kako objaviti obrazovne materijale u otvorenom pristupu, a slijedom poziva kojeg je Ministarstvo znanosti i obrazovanja ... više

Projekt "AGROS - AGRofood sustainable gOalS"

Projekt "AGROS - AGRofood sustainable gOalS"

Projekt je sufinanciran preko programa Erasmus+ (KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training), European Commission ... više

CEU :: Preporuke za odrzavanje testova u online okruženju

CEU :: Preporuke za odrzavanje testova u online okruženju

Centar za e-učenje Srca pripremio je dodatne, praktične upute za održavanje testova u online okruženju koristeći sustav Merlin ili svoju instalaciju sustava Moodle ... više

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja danas je objavilo Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu (za učitelje, nastavnike i profesore, ali dijelom i za roditelje/staratelje i učenike) ... više