Sveučilište u Zagrebu: Novosti

Dan doktorata na Medicinskom fakultetu

Veleposlanik NR Kine u Hrvatskoj posjetio Sveučilište u Zagrebu

U lipnju treće izdanje SCOOL FESTA

Predstavljeni nagrađeni radovi s međunarodne studentske projektne radionice 'Uređenje tematskoga parka Mala Hrvatska u Krakowu'

Delegacija STOA panela Europskoga parlamenta posjetila Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2016/2017. na Agronomskom fakultetu

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2016/2017. na Agronomskom fakultetu

Prijava kolegija za nagradu obavlja se slanjem prijave (poštom i u elektroničkom obliku) na adresu Dekanata Agronomskog fakulteta do 22. svibnja 2017. godine ... više

Osnivačka skupština Udruge studenata poslijediplomskih studija Agronomskog fakulteta

Osnivačka skupština Udruge studenata poslijediplomskih studija Agronomskog fakulteta

četvrtak, 11. svibnja 2017. u 13:00 sati, Velika vijećnica ... više

Priznanje "Ante Medin" :: prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić

Priznanje "Ante Medin" :: prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić

Od strane Udruge prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske županije, a povodom 19. Međunarodne manifestacije Dani masline Zadar 2017. ... više

Dani otvorenih vrata lokalnih EU projekata u Hrvatskoj

Dani otvorenih vrata lokalnih EU projekata u Hrvatskoj

9. svibanj 2017. :: 11:00 – 14:00 sati :: VI. paviljon ... više

Prezentacija :: prijedlog novog diplomskog studija Agronomskog fakulteta

Prezentacija :: prijedlog novog diplomskog studija Agronomskog fakulteta

naziv studija: Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi :: petak, 05.05.2017. :: 11:00 sati :: velika vijećnica više

Sveučilišno natjecanje u badmintonu :: studentice 3. u ekipnoj konkurenciji

Sveučilišno natjecanje u badmintonu :: studentice 3. u ekipnoj konkurenciji

U subotu, 25. 04. 2017. godine na Zagrebačkom velesajmu održano je prvenstvo Sveučilišta u Zagrebu u badmintonu ... više

Predavanje :: Prof. Elwira Śliwińska

Predavanje :: Prof. Elwira Śliwińska

"Application of flow cytometry in plant sciences" :: četvrtak, 04. svibnja 2017. :: 10:00 sati :: velika vijećnica ... više

Čestitke Agencije za znanost

Čestitke Agencije za znanost

Čestitke ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Prof. dr. sc. Jasmina Havranek ... više

Diseminacija HRZZ projekta

Diseminacija HRZZ projekta

predavanje prof.dr.sc. Jerko Gunjača :: Molekularna i morfološka karakterizacija hrvatskih tradicijskih kultivara graha :: 27. travnja 2017. :: 16:00 sati :: dvorana II/1 ... više

HAZU Znanstveni skup :: Dan planeta zemlje-Očuvanje prirodnih dobara

petak 21. travnja 2017. :: 9.30 sati :: palača HAZU ... više

Rad u prestižnom časopisu Frontiers in Plant Science

Rad u prestižnom časopisu Frontiers in Plant Science

Genetic Diversity of Croatian Common Bean Landraces ... više

Rad u prestižnom časopisu Food Chemistry

Rad u prestižnom časopisu Food Chemistry

Lidija Svečnjak, Saša Prđun, Josip Rogina, Dragan Bubalo, Igor Jerković (2017). Characterization of Satsuma mandarin (Citrus unshiu Marc.) nectar-to-honey transformation pathway using FTIR-ATR spectroscopy ... više

Radionica :: Uspostavni istraživački projekti

Radionica :: Uspostavni istraživački projekti

ponedjeljak, 24.04.2017. :: 13:00 sati :: velika vijećnica … više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Nataša Hulak

Molekularne metode u istraživanju interakcije patogenih bakterija i biljke :: srijeda, 26. travnja 2017. :: 15:15 sati :: dvorana II/2 ... više

Obrana doktorskog rada :: Marina Brčić, dipl. ing. polj.

Obrana doktorskog rada :: Marina Brčić, dipl. ing. polj.

Agronomska i energetska svojstva uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom :: srijeda, 26. 04. 2017. :: 11:00 h :: Velika Vijećnica ... više

Radionica projekta IUCLAND

Radionica projekta IUCLAND

Soil Degradation: Erosion, Salinization and Waterlogging ground water in Kyrgyzstan :: 20th April 2017 ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Tomislav Ivanušić dipl.ing.agr

Morfološka, agronomska i molekularna varijabilnost lokalnih populacija i kultivara crvene djeteline :: 24.04.2017. u 12:00 sati Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku ... više

Studentski zbor :: Izbori 2017.
-

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica održanih 28. i 29. ožujka 2017 ... više

Natječaj za akademsku mobilnost u 2017. godini (drugi krug)

Natječaj za akademsku mobilnost u 2017. godini (drugi krug)

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu :: c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) :: rok za prijavu: 4. svibnja 2017. godine ... više

Natječaj za dodjelu sredstava za poticanje prijave međunarodnih projekata za 2017. godinu

Natječaj za dodjelu sredstava za poticanje prijave međunarodnih projekata za 2017. godinu

Objavljen natječaj u svrhu pokretanje znanstveno-istraživačkih, nastavnih i strukturnih projekata, odnosno u svrhu izrade projektnog prijedloga ... više