Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Dan doktorata biotehničkog područja 2020

Dan doktorata biotehničkog područja 2020. :: 16.10. 2020. … više

"Veni Sancte Spiritus" za 352. akademsku godinu

Svečana misa održat će se u četvrtak 15. listopada 2020. u 18.30 sati u crkvi sv. Blaža, prilaz Gjure Deželića 54 ... više

AgriFoodBoost:: H2020-WIDESPREAD - početak provedbe projekta

AgriFoodBoost:: H2020-WIDESPREAD - početak provedbe projekta

1. listopada 2020. počela je provedba projekta AgriFoodBoost - Boosting Excellence in Experimental Research for Agri-Food Economics and Management ... više

Obrana doktorskog rada :: Slaven Jurić, mag.nutr.

Bioencapsulation as a sustainable delivery of active agents for plant nutrition/protection and production of functional foods :: 09.10.2020. :: 11:00 sati :: vijećnica (Prehrambeno-biotehnološki fakultet) ... više

Dan brucoša 2020.

utorak, 29. rujna 2020. godine :: dvorana VI/A više

Početak nastave u akad. god. 2020./2021. i Svečani prijam studenata I. godine studija

Početak nastave u akad. god. 2020./2021. i Svečani prijam studenata I. godine studija

Početak nastave u akademskoj godini 2020./2021.
Prva godina preddiplomskih studija :: ponedjeljak, 28. rujna
Svim ostalim studentima :: 5. listopada ... više

Rad u časopisu :: Geoderma

Rad u časopisu :: Geoderma

Objavljen rad u suradnji djelatnika Agronomskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, University of California i Czech University of Life Science u časopisu Geoderma (5yr IF 5,181) ... više

Rad u časopisu :: Computers and Electronics in Agriculture

Rad u časopisu :: Computers and Electronics in Agriculture

U suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) i Zavoda za melioracije ... više

Rad u časopisu :: Molecules

Rad u časopisu :: Molecules

U suradnji grupe autora sa Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, objavljen je rad u časopisu Molecules - Special Issue „Wine Chemistry: The Key behind Wine Quality“ (Q1; 5-Year Impact Factor: 3.589; MDPI, Switzerland) ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Domina Delač, mag. ing. agr.

Reakcija tla i vode na post-požarno malčiranje i spaljivanje biomase u Mediteranskoj Hrvatskoj :: 29.09.2020. :: 11:00 sati :: Mala vijećnica ... više

Obavijest studentima

Obavijest studentima

Zbog trenutne epidemiološke situacije mole se studenti za strpljenje i izbjegavanje nepotrebnih dolazaka na Fakultet ... više

InterEnAgro :: Rezultati Natječaja za stipendije

InterEnAgro :: Rezultati Natječaja za stipendije

Rezultati Natječaja za stipendiju za pokrivanje troškova školarine za diplomski studijski program Environment, Agriculture and Resource Management (InterEnAgro) ... više

Dobitnici Dekanove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

Dobitnici Dekanove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

Dekanovu nagradu za akademsku godinu 2017./2018. dobili su sljedeći studenti Agronomskog fakulteta ... više

Poziv na Okrugli stol "Metode i primjena senzorske analize u vrednovanju i kontroli poljoprivredno-prehrambenih proizvoda"

Agronomski fakultet 25.09.2020. od 10:00 sati u dvorani VI/A... više

Sustainable Fruit Growing: From Orchard to Table

Sustainable Fruit Growing: From Orchard to Table

Pozivaju se svi zainteresirani da predaju rukopis za ovo posebno izdanje "Sustainable Fruit Growing: From Orchard to Table" ... više

Rezultati natječaja :: Zaklada Agronomskog fakulteta

Rezultati natječaja :: Zaklada Agronomskog fakulteta

Objavljeni su rezultati Natječaja za dodjelu sredstva Zaklade Agronomskog fakulteta (ZAF) za 2020. godinu. ... više

Poziv za predaju rukopisa za Special Issue časopisa Sustainability

Poziv za predaju rukopisa za Special Issue časopisa Sustainability

pozivaju se svi zainteresirani da predaju rukopis za posebno izdanje "Marketing of Agricultural Products and Consumer Behavior in Sustainability" ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Martin Jagunić, mag. ing. agr.

Ekologija i karakterizacija G-virusa vinove loze i badnavirusa vinove loze 1 (Ecology and characterization of grapevine virus G and grapevine badnavirus 1) ::
21.09.2020. :: 9:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Pravila za provođenje ispita na daljinu

Pravila za provođenje ispita na daljinu

Pravilima za provođenje ispita na daljinu (u daljnjem tekstu: Pravila) propisuje se način provođenja ispita na daljinu na predmetima svih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija ... više

InterEnAgro :: Natječaj za stipendije

InterEnAgro :: Natječaj za stipendije

Rok za prijavu: 18. rujna 2020. godine do 12:00h ... više