Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

4. AgroAdvent 17. prosinca 2019.

Klub studenata Agronomskog fakulteta (KSA) u suradnji sa studentskim udrugama USKA, IAAS i SZ Agronomskog fakulteta organizira već tradicionalni ... više

Objavljen rad u prestižnom časopisu

Objavljen rad u prestižnom časopisu

Djelatnici Zavoda za melioracije: prof. dr. sc. Davor Romić, prof. dr. sc. Marija Romić dr. sc. Marina Bubalo Kovačić, prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek i doc. dr. sc. Monika Zovko ... više

Održana druga konferencija Digitalna poljoprivreda na Agronomskom fakultetu

Održana druga konferencija Digitalna poljoprivreda na Agronomskom fakultetu

Dana 10. prosinca 2019. godine, na Agronomskom fakultetu, pod motom ”Inspiriramo poljoprivredu” ... više

Godišnja i izborna skupština Akademije poljoprivrednih znanosti

ponedjeljak, 16. prosinca 2019. :: 14:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Održan Sajam CroAgro
-

5. - 8. 12. 2019. :: Zagrebački velesajm
Fotogalerija ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Mara Rathman, dipl.ing.agr.

Obrana teme doktorskog rada :: Mara Rathman, dipl.ing.agr.

Biološke značajke i uzgojni potencijal male kapice (Mimachlamys varia, Linnaeus, 1758) u istočnom Jadranu :: 19.12.2019. :: 9 sati :: Bijela vila ... više

Doc. dr. sc. Vilimu Filipoviću dodijeljena nagrada "2019 Soil Science Society of America Early Career award"

Doc. dr. sc. Vilimu Filipoviću dodijeljena nagrada "2019 Soil Science Society of America Early Career award"

Američko tloznanstveno društvo (Soil Science Society of America - SSSA) koje broji više od 6000 aktivnih članova dodijelilo je nagradu 2019 Soil Science Society of America Early Career award Doc. dr. sc. Vilimu Filipoviću s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Ana Nimac, mag. ing. agr.

Genetska osnova arhitekture korijena graha (Phaseolus vulgaris L.) odgovorne za tolerantnost na sušu :: 18. prosinca 2019. :: 12:00 :: Knjižnica zavoda za ishranu bilja ... više

Obrana doktorskog rada :: Siniša Matutinović, dipl. ing. agr.

Utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolizu i teksturu lećevačkog sira :: utorak, 17.12.2019. :: 13:00 :: Velika vijećnica ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Iva Hrelja, mag.ing.agr.

Prostorno-vremenska dinamika organske tvari na opožarenim tlima primjenom spektroskopije i daljinskih istraživanja :: 16.12.2019. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Predavanje :: prof.dr. sc. Davor Romić

četvrtak 12. prosinca :: 10 sati :: dvorana Knjižnice HAZU, Strossmayerov trg 14 u Zagrebu ... više

Objavljena poglavlja u knjizi :: Sustainability of European Food Quality Schemes

Objavljena poglavlja u knjizi :: Sustainability of European Food Quality Schemes

Dr. sc. Marina Tomić Maksan (Zavod za marketing u poljoprivredi) u suradnji s doc. dr. sc. Ružicom Brečić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koautorica je poglavlja ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Marija Galić, mag. ing. agr.

Dinamika disanja tla u agroekosustavu :: 16. prosinca 2019. :: 13:00 :: Velika vijećnica ... više

Natječaj  :: HDBZ

Natječaj :: HDBZ

Rok za prijavu: 10.01.2020. ... više

Informativni sastanak :: Programi studentske razmjene

srijeda, 11. prosinca 2019. godine :: 14:00 – 15:30 sati :: dvorana VI/B ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Sunčica Stipoljev, mag. oecol. et prot. nat.

Raznolikost DRB lokusa MHC gena skupine II kod divokoza (Rupicapra spp.) :: ponedjeljak, 16.12. :: 11 sati :: Bijela vila ... više

Obrana doktorskog rada :: Nikola Tomljenović, dipl. ing. agr.

Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa canina L.) :: petak, 13.12.2019. :: 14:00 :: Velika vijećnica ... više

Održana Smotra Sveučilišta u Zagrebu

Održana Smotra Sveučilišta u Zagrebu

Smotra Sveučilišta u Zagrebu je održana od 21. do 23. studenoga 2019. godine u Studentskom centru u Zagrebu ... više

Promocija :: studeni 2019.
-

Promocija :: studeni 2019. :: Datum održavanja 29.11. i 30.11. ... više

Dobrovoljno darivanje krvi

utorak, 26.11.2019. :: 9 -13 sati :: Velika vijećnica (VI pavljon) ... više