Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Obrana teme doktorskog rada :: Ana Mucalo dipl.ing.agr.

Utvrđivanje fenolnog profila cv. Plavac mali (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožđa i utjecaj na kakvoću vina :: 09. prosinca 2015. :: 12:30 sati :: dvorana IA ... više

Predavanje :: Dr. sc. Daniele Asioli

Marie Curie Fellowship: my experience :: srijeda, 2. prosinca 2015. godine :: 11:00 sati :: mala vijećnica više

Rezultati Natječaja :: Međunarodna zimska škola "Biotechnology and Food Sciences", Slovačka

Rezultati Natječaja :: Međunarodna zimska škola "Biotechnology and Food Sciences", Slovačka

Rang lista studenata prijavljenih na Natječaj za pohađanje CASEE međunarodne zimske škole „Biotechnology and Food Sciences“ koja će se održati od 15.-29. veljače 2016. godine na Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovačka ... više

Natječaj :: Zaklada Milan Maceljski

Natječaj :: Zaklada Milan Maceljski

Rok za prijavu: 10. siječnja 2016. više

Studentska tribina :: Work and Travel

srijeda, 25. studenoga 2015. :: 14:00 sati :: dvorana 6B više

Znanstvena tribina :: Tla Iloka - ishodište vrhunskih vina

srijeda, 25. studenoga 2015. :: 18:00 sati :: Velika dvorana Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb ... više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Iva Dolenčić Špehar

Endogeni enzimi mlijeka :: petak, 27. studenoga 2015. :: 14:00 sati :: dvorana II/A ... više

Doktorske i poslijedoktorske stipendije "Eugene Ionesco" 2015./16.

Doktorske i poslijedoktorske stipendije "Eugene Ionesco" 2015./16.

Rok za prijavu: 17. siječnja 2016. više

Prezentacija projekta :: InnoWheat

HR.3.2.01-0131 Inovativno oplemenjivanje pšenice - brza fenotipizacija i selekcija potpomognuta DNA biljezima :: srijeda 25.11.2015. :: 12:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Studentska tribina

18.11.2015. s početkom u 14 sati :: dvorana 6B više

Smotra Sveučilišta :: fotogalerija

Smotra Sveučilišta :: fotogalerija

12. – 14. studenoga . Studentski centar više

Obrana doktorskog rada :: Krunoslav Dugalić, dipl.ing.agr.

Promjene fizikalnih i kemijskih svojstava plodova šljiva tijekom zrenja :: 20. studenoga 2015. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Igor Kovačev

Mjerenje i kartiranje uroda u žetvi i ubiranju ratarskih usjeva :: četvrtak, 19. studenoga 2015. :: 11:00 sati :: dvorana IV/4 ... više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Krešimir Čopec

Usporedba učinkovitosti uređaja za vožnju poljoprivrednih traktora :: srijeda, 18. studenoga 2015. :: 10:00 sati :: dvorana IV/4 više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Ana Kaić

Povezanost kemijskog sastava s kvalitetom i preradbenim odlikama mesa :: ponedjeljak, 16. studenoga 2015. :: 12:00 sati :: dvorana Zavoda za specijalno stočarstvo ... više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Dubravko Škorput

Utjecaj stresa na kakvoću mesa :: ponedjeljak, 16. studenoga 2015. :: 13:00 sati :: dvorana Zavoda za specijalno stočarstvo više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Nikolina Kelava Ugarković

Utjecaj genetskih i negenetskih čimbenika na boju mesa :: ponedjeljak, 16. studenoga 2015. :: 14:00 sati :: dvorana Zavoda za specijalno stočarstvo ... više

Nastupno predavanje :: dr.sc. Vedran Rubinić

Tipski procesi postanka tla :: ponedjeljak, 16. studenog 2015. :: 8:15 sati :: dvorana I/1 više

Predstavljanje doktorskih studija na Smotri Sveučilišta

Predstavljanje doktorskih studija na Smotri Sveučilišta

Predstavljanje doktorskih studija i Vodiča kroz doktorske studije 2015./16. na Smotri Sveučilišta u Zagrebu :: Studentski centar, 12. – 14. studenoga ... više

Predavanja :: Assoc. Prof. Michelle S. Schroeder-Moreno, Ph.D. i Branka Markužić, dipl. ing. agr.

Assoc. Prof. Michelle S. Schroeder-Moreno, Ph.D. - "Experience with North Carolina Agroecology education farm" :: Branka Markužić, dipl. ing. agr. - Projekt "Gradski vrtovi" :: petak, 13. studeni 2015. godine :: 10:00 sati :: velika vijećnica ... više