Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Predavanja :: Assoc. Prof. Michelle S. Schroeder-Moreno, Ph.D. i Branka Markužić, dipl. ing. agr.

Assoc. Prof. Michelle S. Schroeder-Moreno, Ph.D. - "Experience with North Carolina Agroecology education farm" :: Branka Markužić, dipl. ing. agr. - Projekt "Gradski vrtovi" :: petak, 13. studeni 2015. godine :: 10:00 sati :: velika vijećnica ... više

Predavanje :: Assoc. Prof. Michelle S. Schroeder-Moreno, Ph.D.

Global examples of agroecology research to address soil health and food security :: ponedjeljak, 16. studeni 2015. godine :: 10:15 sati :: dvorana VI/A ... više

Obavijest studentima koji su podnijeli molbu za prelazak na "bolonju"

Obavijest studentima koji su podnijeli molbu za prelazak na "bolonju"

Za studente po starom programu koji su podnijeli molbu za prelazak na "bolonju" upisi će se održati u periodu od 11.11.2015. do 20.11.2015. u studentskoj referadi. ... više

Dan otvorenih vrata :: Fotogalerija

Dan otvorenih vrata :: Fotogalerija

održan u subotu, 07. studenoga 2015. ... više

Rad o potencijalnim izvorima cezija u zvijerima Gorskog Kotara u STOTEN-u

Rad o potencijalnim izvorima cezija u zvijerima Gorskog Kotara u STOTEN-u

Nakon višegodišnjih istraživanja, znanstvenici sa Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i spec. zoologiju, Nikica Šprem i Marina Piria, u suradnji ... više

Stručno osposobljavanje u Danskoj :: Predavanje predstavnika Landbrugets Jobservice

Stručno osposobljavanje u Danskoj :: Predavanje predstavnika Landbrugets Jobservice

utorak, 10. studeni 2015. godine :: 14:00 sati :: dvorana IV/50 više

Dan otvorenih vrata

subota, 07. studenoga 2015. ... više

Informativni sastanak :: Programi studentske razmjene

Informativni sastanak :: Programi studentske razmjene

srijeda, 11. studeni 2015. godine :: 14:00 sati :: dvorana VI/B ... više

Predavanje :: Assoc. Prof. Michelle S. Schroeder-Moreno, Ph.D.

Predavanje :: Assoc. Prof. Michelle S. Schroeder-Moreno, Ph.D.

Sustainable Agriculture Research and Education Opportunities at North Carolina State University :: srijeda, 11. studeni 2015. godine :: 14:00 sati :: dvorana VI/B ... više

Stipendije Grada Zagreba za doktorande :: akademska godina 2015./2016.

Stipendije Grada Zagreba za doktorande :: akademska godina 2015./2016.

Rok za predaju prijava: 19. studenoga 2015. ... više

Natječaj za akademsku mobilnost u 2016. godini (prvi krug)

Natječaj za akademsku mobilnost u 2016. godini (prvi krug)

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima :: b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu :: c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za konferencije) :: d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje
rok za prijavu: 18. studeni 2015. godine ... više

Nastupno predavanje :: dr. sc. Kristina Kljak

Kinetika probave hrane u preživača :: petak, 6. studenog 2015. :: 12:00 sati :: dvorana V/2 više

Obrana doktorskog rada :: Ana Lovrić, mag.ing.agr.

Učinak selekcije kod visoke i niske razine gnojidbe dušikom na prinos i pekarsku kakvoću pšenice :: 06. studenoga 2015. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Nastupno predavanje :: dr. sc. Dalibor Bedeković

Uzgoj dravske guske :: četvrtak, 05. 11. 2015. :: 12:00 sati :: dvorana II/1 ... više

Stipendije Grada Zagreba studentima :: akademska godina 2015./2016.

Stipendije Grada Zagreba studentima :: akademska godina 2015./2016.

Rok za predaju prijava: 11. studenoga 2015. ... više

Natječaj :: Međunarodna zimska škola "Biotechnology and Food Sciences", Slovačka

Natječaj :: Međunarodna zimska škola "Biotechnology and Food Sciences", Slovačka

Za studente diplomskih studija te studente završne godine preddiplomskih studija Agronomskog fakulteta :: rok za prijavu: 5. studeni 2015. godine ... više

Predavanje :: Dr.sc. Maria Carlota Vaz Patto

"Portugal at the diverse common bean world" :: srijeda, 28. listopada 2015. godine :: 12 sati :: velika vijećnica ... više

Objavljen sveučilišni udžbenik :: Fermentirana mlijeka

Objavljen sveučilišni udžbenik :: Fermentirana mlijeka

Autorica: prof. dr. sc. Dubravka Samaržija ... više

Design&Build - Zagreb 2015

Design&Build - Zagreb 2015

Predstavljanje ovogodišnje Međunarodne ljetne radionice studenata Krajobrazne arhitekture Design&Build - Zagreb 2015 na arhitektonskom simpoziju 15. Dani Orisa ... više

Obrana doktorske disertacije :: Ana Mandić, dipl.ing.

Učinak tri ciklusa rekurentne selekcije na prinos zrna i otpornost na trulež stabljike u M3S populaciji kukuruza per se i njenim test-križancima :: 30.listopada 2015. :: 11:00 :: Velika vijećnica ... više