Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Izv prof. dr. sc. Marina Piria i prof. dr. sc. Tomislav Treer objavili ihtiološke radove u Science of Total Environment

Izv prof. dr. sc. Marina Piria i prof. dr. sc. Tomislav Treer objavili ihtiološke radove u Science of Total Environment

Nakon desetljeća istraživanja ihtiofaune i praćenja kvalitete vode rijeke Save, Marina Piria i Tomislav Treer objavili su radove u prestižnom časopisu Science of Total Environment IF=4,099 više

Novi poslijediplomski studij "Priprema i provedba EU projekata"

Novi poslijediplomski studij "Priprema i provedba EU projekata"

U drugoj polovici rujna započet će interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Priprema i provedba EU projekata". Rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2015. ... više

Promocija - 10. srpanj 2015.

Promocija magistri inženjerki/ magistara inženjera agronomije :: Petak, 10.07.2015. 11 i 13 sati više

Obrana doktorskog rada :: Ana-Marija Jagatić Korenika, dipl.ing.

Utjecaj hladne maceracije na polifenolni sastav i senzorna svojstva vina kultivara Pošip, Maraština, Malvazija, Kraljevina i Škrlet (Vitis vinifera L.) :: 15. srpnja 2015. :: 12:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Obrana doktorskog rada :: Monika Zovko, dipl.ing. agr.

Procjena rizika zaslanjivanja i mobilnosti metala u poljoprivrednim tlima priobalnih riječnih dolina :: srijeda, 15. srpanj 2015. :: 09:30 :: velika vijećnica ... više

Obrana doktorskog rada :: Sanja Radman, mag. ing. agr.

Utjecaj gnojidbe dušikom i načina uzgoja na kemijski sastav dvodomne koprive (Urtica dioica L.) :: 14. srpnja 2015. :: 12:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Natječaj :: dvije stipendije za InterEnAgro

Natječaj :: dvije stipendije za InterEnAgro

Pokrivanje troškova školarine za diplomski studijski program Environment, Agriculture and Resource Management (InterEnAgro)
Rok za prijavu: 15. srpnja 2015. ... više

Natječaj za trening nastavnika u okviru LifeADA TEMPUS projekta

Natječaj za trening nastavnika u okviru LifeADA TEMPUS projekta

Otvoren je natječaj za on-line prijavu za trening nastavnika s ciljem unaprjeđenja komunikacijskih vještina, prijenosa znanja i e-učenja. :: Rok za prijavu: 10. srpnja 2015. godine ... više

Obrana doktorskog rada :: Igor Palčić, mag. ing. agr.

Utjecaj gnojidbenih tretmana na koncentracije minerala i organskih kiselina u vinu cv. Malvazije istarske (Vitis vinifera L.) s različitih terroira :: 10. srpnja 2015. :: 12:15 sati :: Velika vijećnica više

Obrana doktorskog rada: Ante Kasap, dipl. ing. agr.

Genomic evaluation of sheep populations with low connectedness among flocks :: 10. srpnja 2015. :: 10:00 sati :: velika vijećnica više

Obrana doktorskog rada :: Željko Andabaka, mag.ing. agr.

Ampelografska evaluacija autohtonih dalmatinskih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.) :: 10.srpnja. 2015. :: 14:30h :: Velika vijećnica više

Obrana doktorata :: Esma Johanna Marčelja, dipl. ing

Kondicioniranje europske plosnate kamenice (Ostrea edulis L. 1758) za izvansezonski mrijest u zatvorenom recirkulacijskom sustavu :: 10.07.2015. :: 11:00 sati :: dvorana VI/B više

Obrana teme doktorskog rada :: Darko Cenbauer, dipl. ing. agr.

Evaluacija klonskih kandidata cv. Graševina (Vitis vinifera L.) izdvojenih u kutjevačkom vinogorju :: 10.07.2015. :: 11:00h :: dvorana 1/A više

Agronomskom fakultetu odobrena bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za 2 projekta

Agronomskom fakultetu odobrena bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za 2 projekta

Dana 29. lipnja 2015. godine potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava projektima ... više

Natječaj za dodjelu dekanove nagrade

Natječaj za dodjelu dekanove nagrade

Raspisan je natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za radove studenata u akademskoj godini 2014./2015.
Rok za dostavu radova: do 20. srpnja 2015.
..... više

Natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika/cu u hrvatskoj

Natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika/cu u hrvatskoj

Natječaj je otvoren od 12. lipnja - 12. srpnja 2015. godine
..... više

Otvorenje Pčelinjaka Agronomskoga fakulteta

petak 19. lipnja :: 11 sati :: Velika vijećnica više

Natječaj ERASMUS+ :: Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse :: ak. god. 2015./16. (1. krug)

Natječaj ERASMUS+ :: Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse :: ak. god. 2015./16. (1. krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./2016. :: rok za prijavu: 15. rujna 2015. (12:00 sati) :: Dodatne informacije te predaja prijava: UMO više

Izložba "Pedeset cvjetnih godina"

Izložba "Pedeset cvjetnih godina"

Izložba će se moći razgledati do četvrtka, 1. listopada 2015. u holu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. više

Ponovni izbor predstavnika u Fakultetsko vijeće

Ponovni izbor predstavnika u Fakultetsko vijeće

Radi proceduralne pogreške ponovit će se postupak izbora predstavnika u Fakultetsko vijeće.
ponedjeljak, 15.6.2015. :: 9-12 sati :: mala vijećnica..... više