Sveučilište u Zagrebu: Novosti

Komemoracija u spomen na Johanna Georga Reißmüllera - počasnoga doktora Sveučilišta u Zagrebu

Predavanje o demokratskim vrijednostima i pluralizmu u turbulentnim vremenima

Panel-rasprava pod nazivom "Direktiva o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu EU: članci 11. i 13."

Znanstvenici s PMF-a objavili rad u časopisu Nature Communications

Objavljen natječaj za program 'Povezivanje znanstvenika' za potporu 'Stjecanje iskustva' (2A)

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Konferencija :: Mladi pred izazovom korištenja EU fondova

Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić :: 10. travnja 2014. :: 10:00 sati :: velika vijećnica više

Studentska tribina

Predstavljanje ponuda za apsolventska putovanja, te odabir najbolje. Potom razgovor o studentskim pitanjima i prijedlozima :: Srijeda, 9.4.2014. :: 15h :: dvorana VI/B više

Obrana teme doktorskog rada :: Jana Šic Žlabur, prof. biol. i kem.

Utjecaj bioaktivnih komponenata stevije (Stevia rebaudiana Bertoni) na kvalitetu voćnog soka :: 11.travanj 2014. :: 9:00 :: Velika vijećnica više

Radionica za nastavnike :: Praćenje rada i ocjenjivanje studenata

Radionica je u skladu s ciljem 3.4 područja Studenti Akcijskog plana unaprjeđenja kvalitete vezanog uz izradu jasnih kriterija ocjenjivanja na ispitima.
Srijeda, 16. travnja :: 13:00 - 16:00 sati :: velika vijećnica više

Obrana teme disertacije :: Milinović Bernardica, dipl.ing.agr.

Utjecaj podloge na rast, rodnost i kvalitetu ploda sorte trešnje (Prunus avium L.) "Kordia i Regina" :: 09. travnja 2014. :: 12:00 sati :: Velika vijećnica više

Radionica :: Aktivno traženje posla (molba i životopis)

2. travanj 2014. :: 14:00 sati :: dvorana VI/B više

Obrana teme disertacije :: Krunoslav Dugalić, dipl.ing.agr.

Promjene fizikalnih i kemijskih svojstava plodova šljiva tijekom zrenja :: 04. travnja 2014. :: 12:00 sati :: Velika vijećnica više

Predavanje :: dr.sc. Vojtěch Kašpar

Activities and study programes at Faculty of Fisheries and Protection of Waters from Ceske Budejovice, Czech Republic :: 2.4.2014 :: 12:00 sati :: Velika vijećnica više

Obrana teme disertacije :: Darija Bilandžija, dipl.ing.agr.

Emisija ugljikovog dioksida pri različitim načinima obrade tla :: 28. ožujka 2014. :: 13:00 sati :: Velika vijećnica više

Radionica :: Priprema nastave na studiju na engleskom jeziku InterEnAgro

utorak, 25. ožujak 2014. :: 13:00 :: velika vijećnica više

Radionica za studente :: Upravljanje karijernim promjenama

Srijeda, 26. ožujka :: dvorana VI/B :: 14:00 - 17:00 sati. Radionicu će voditi Ivana Rajić-Stojanović, prof. psih. iz sveučilišnog Centra za savjetovanje i podršku studentima. više

Obrana teme disertacije :: Zrinka Drmić dipl. ing. polj.

Sugar - beet weevil (Bothynoderes punctiventris Germar 1824., Col.: Curculionidae): life cycle, ecology and area wide control by mass trapping :: 27. ožujka 2014. :: 14:00 sati :: Velika vijećnica više

Predavanje :: prof. dr. sc. Predrag Simonović

Autohtone linije pastrva (rod Salmo) na nivou zapadnog Balkana: Implikacije na ribarstveno upravljanje :: 27.3.2014 :: 8:30 sati :: Velika vijećnica više

Radionica na temu prezentacijskih, komunikacijskih i timskih vještina

Radionica na temu prezentacijskih, komunikacijskih i timskih vještina

28. - 30. ožujka 2014. :: Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) više

Natječaji za mobilnost istraživača iz sredstava Interventnog fonda

Natječaji za mobilnost istraživača iz sredstava Interventnog fonda

Natječaj za Potporu Konferencije i Potporu Suradnja; Natječaj za Potporu Doktorandima. Rok za prijavu: 30. ožujak 2014. godine. više

Predavanje za studente :: BHV Education Work&Travel USA i Internship USA

Petak, 21. ožujak 2014. :: 11:00 sati :: velika vijećnica više

Predavanje :: Prof. dr. sc. Franci Celar

Biološko suzbijanje biljnih patogena :: petak, 21.3.2014. :: 9:00 sati :: dvorana III/B više

Otkrivena nova vrsta zvončića na otoku Visu

Otkrivena nova vrsta zvončića na otoku Visu

Znanstvenici predvođeni doc. dr. sc. Sandrom Bogdanovićem s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu otkrili su i opisali novu biljnu vrstu koja pripada rodu zvončića (Campanula). više

Obrana teme doktorskog rada: Ante Kasap, dipl.ing.agr.

Genomic evaluation of sheep populations with low connectedness among flocks, 20.ožujak 2014., 9:00h, dvorana VI/A više