Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Dani karijera na Agronomskom fakultetu
-

20. i 21.05.2015. :: od 9:00 sati :: dvorana 6B
Perspektiva agronoma na tržištu rada više

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Natječaj za izbor i zapošljavanje

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta više

Veslanje :: brončani na Sveučilištnoj utrci osmeraca

Veslanje :: brončani na Sveučilištnoj utrci osmeraca

Sveučilišta utrka osmeraca :: subota, 16. svibnja 2015. :: jezero Jarun
studentice i studenti novaci osvojili je 3. mjesto i brončanu medalju više

Obrana doktorskog rada :: Ivan Juran, dipl. ing. agr.

Velika (Ceutorhynchus napi Gyllenhal, 1837) i mala (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802) repičina pipa – biologija, ekologija i suzbijanje :: 25. svibnja 2015. :: 12:00 sati :: Velika vijećnica više

Obrana teme doktorskog rada :: Mr.sc. Jasmina Družić, dipl.ing. agr.

Bioaktivne komponente u plodovima i kemotipizacija eteričnih ulja gorke (Citrus aurantium L.) i sorata slatke naranče (Citrus sinensis L. Osbeck) :: 22. svibnja 2015. :: 08:30 sati :: Dvorana VI B više

Obrana teme doktorskog rada :: Marina Tomić, mag. ing. agr.

Primjena teorije planiranog ponašanja u etnocentričnom kupovnom ponašanju :: 21. svibanj 2015. :: 11:00 sati :: mala vijećnica više

Obrana doktorskog rada :: Jana Šic Žlabur, prof. biol. i kem.

Utjecaj bioaktivnih komponenata stevije (Stevia rebaudiana Bertoni) na kvalitetu vocnog soka :: 21. svibnja 2015. :: 12:00 sati :: Velika vijecnica više

Obrana doktorskog rada :: Igor Bogunović, dipl. ing.

Promjene fizikalnih značajki pseudogleja pri različitim načinima obrade na nagnutim terenima :: 20.05.2015. :: 10:00h :: velika vijećnica više

Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. godini (drugi krug)

Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. godini (drugi krug)

b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu :: c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za konferencije) :: rok za prijavu: 1. lipnja 2015. godine više

Dan očaranosti biljkama 2015.

Treći međunarodni Dan očaranosti biljkama :: ponedjeljak, 18.05.2015. :: 12:00-18:00 sati :: VI paviljon više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Martina Grdiša

Metode ispitivanja sastavnica kakvoće sjemena :: ponedjeljak, 18. svibnja 2015. :: 14:00 :: dvorana I/1 više

Dani karijera na Agronomskom fakultetu

14.05.2015. :: 09:30 sati :: dvorana VI/B
Tematska predavanja: Krajobrazna arhitektura više

Predavanje :: Assoc. Prof. Dr. Helena Grčman

Soil Sealing: Impact assessment of highway siting on agricultural land :: ponedjeljak, 11. svibnja 2015. godine :: 11:00 sati :: velika vijećnica više

Obrana doktorskog rada :: Nikola Bilandzija, dipl. ing. agr.

Potencijal vrste Miscanthus x giganteus kao energetske kulture u različitim tehnološkim i agroekološkim uvjetima :: 15. svibnja 2015. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica više

Obrana doktorskog rada :: Kristijan Valkaj, dipl. ing. agr.

Međimurski sir turoš u odnosu na varaždinsku prgicu i bjelovarski kvargl - kvalitativne razlike :: 15. svibnja 2015. :: 12:00 sati :: Mala vijećnica više

Obrana doktorskog rada :: Lidija Svečnjak,  mag. ing. agr.

Infracrvena spektroskopija u identifikaciji botaničkog i zemljopisnog podrijetla meda :: 13. svibnja 2015. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica više

Dani karijera na Agronomskom fakultetu

Dani karijera na Agronomskom fakultetu

Peta radionica: "Emocionalna inteligencija u poslu" :: srijeda, 13:05.2015. :: 15:00 sati :: dvorana 6B više

Promocija knjige :: Endemi u hrvatskoj flori

srijeda, 13. svibnja 2015. :: 18 sati :: izložbeni paviljon Botaničkog vrta u Zagrebu, Marulićev trg 9a više

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Natječaj za izbor i zapošljavanje

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta više