Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Priopćenje za javnost o rezultatima anketa o provedbi nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu

Priopćenje za javnost o rezultatima anketa o provedbi nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu

Provedenim anketama željelo se utvrditi aktualno stanje nastave iz perspektive prodekana i studenata, analizirati prednosti i nedostatke ... više

Webinari - Teams for Eduacation za visoko obrazovanje

Webinari - Teams for Eduacation za visoko obrazovanje

Microsoft je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Srcem pripremio webinare koji mogu pomoći nastavnicima, studentima i IT službama u visokom obrazovanju da lakše organiziraju i prate online nastavu ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Krešimir Kavčić, mag. ing. agr. / mag. oecol. et prot. nat.

Ekologija ponašanja i morfološke osobine divokoza Dinarske regije :: ponedjeljak, 27.04. :: 10 sati :: online više

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2019./2020.

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2019./2020.

Rok za prijavu: do 21. svibnja 2020. godine... više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Marija Duvnjak

Ekološki otisak stočarske proizvodnje :: četvrtak, 23. travnja 2020. :: 10:15 sati :: Sustav za webinare Srca ... više

Rad u časopisu :: Environmental Science & Technology

Rad u časopisu :: Environmental Science & Technology

Doc. dr. sc. Vilim Filipović i Dr. sc. Lana Filipović u suradnji sa znanstvenicima iz SAD-a i Australije ... više

CEU :: Kako objaviti obrazovne materijale u otvorenom pristupu

CEU :: Kako objaviti obrazovne materijale u otvorenom pristupu

Srce je izradilo preporuke za nastavnike kako objaviti obrazovne materijale u otvorenom pristupu, a slijedom poziva kojeg je Ministarstvo znanosti i obrazovanja ... više

Projekt "AGROS - AGRofood sustainable gOalS"

Projekt "AGROS - AGRofood sustainable gOalS"

Projekt je sufinanciran preko programa Erasmus+ (KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training), European Commission ... više

CEU :: Preporuke za odrzavanje testova u online okruženju

CEU :: Preporuke za odrzavanje testova u online okruženju

Centar za e-učenje Srca pripremio je dodatne, praktične upute za održavanje testova u online okruženju koristeći sustav Merlin ili svoju instalaciju sustava Moodle ... više

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja danas je objavilo Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu (za učitelje, nastavnike i profesore, ali dijelom i za roditelje/staratelje i učenike) ... više

Alati i servisi za nastavu na daljinu

Alati i servisi za nastavu na daljinu

Video poduke o tehnologiji za potrebe održavanja nastave na daljinu ... više

Posljedice potresa na Fakultetu

Posljedice potresa na Fakultetu

Posljedice potresa na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ... više

Rad u časopisu :: Agricultural Water Management

Rad u časopisu :: Agricultural Water Management

Performance of grapevine grown on reclaimed Mediterranean karst land: Appearance and duration of high temperature events and effects of irrigation. Agricultural Water Management ... više

Rad u časopisu :: Chemosphere

Rad u časopisu :: Chemosphere

Djelatnik Fakulteta doc.dr.sc. Ivan Širić i prof.dr.sc. Jerzy Falandysz (University of Gdansk) ... više

Preporuke Sveučilišta u Zagrebu za način polaganja ispita, ispitne rokove i mjerila ispitivanja u izvanrednim okolnostima

Preporuke Sveučilišta u Zagrebu za način polaganja ispita, ispitne rokove i mjerila ispitivanja u izvanrednim okolnostima

Predmetne preporuke rezultat su dostavljenih podataka svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu ... više

HRZZ :: Tematski natječaj za istraživačke projekte

HRZZ :: Tematski natječaj za istraživačke projekte

"Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije" (IP-CORONA-2020-04) :: Rok za prijavu na natječaj je 20. travanj 2020. godine u 13 sati ... više

Rad u prestižnom časopisu :: PLoS ONE

Rad u prestižnom časopisu :: PLoS ONE

U suradnji s kolegicama i kolegama s Instituta “Ruđer Bošković” i Veterinarskog fakulteta, doc. dr. sc. Daniel Matulić sa Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju ... više

Rad u časopisu :: Scientific Reports

Rad u časopisu :: Scientific Reports

Djelatnici i profesori u mirovini Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju, u suradnji ... više

Adobe Connect besplatno

Adobe Connect besplatno

Adobe je odlučio ponuditi opciju besplatnog korištenje Adobe Connect virtualnih soba u trajanju od 90 dana ... više

CEU :: Preporuke za odrzavanje nastave online

CEU :: Preporuke za odrzavanje nastave online

Zelimo Vam ponovo skrenuti paznju na niz uputa i preporuka koje smo pripremili za odrzavanje nastave online ... više