Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Predavanje :: Assoc. Prof. Dr. Helena Grčman

Soil Sealing: Impact assessment of highway siting on agricultural land :: ponedjeljak, 11. svibnja 2015. godine :: 11:00 sati :: velika vijećnica više

Obrana doktorskog rada :: Nikola Bilandzija, dipl. ing. agr.

Potencijal vrste Miscanthus x giganteus kao energetske kulture u različitim tehnološkim i agroekološkim uvjetima :: 15. svibnja 2015. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica više

Obrana doktorskog rada :: Kristijan Valkaj, dipl. ing. agr.

Međimurski sir turoš u odnosu na varaždinsku prgicu i bjelovarski kvargl - kvalitativne razlike :: 15. svibnja 2015. :: 12:00 sati :: Mala vijećnica više

Obrana doktorskog rada :: Lidija Svečnjak,  mag. ing. agr.

Infracrvena spektroskopija u identifikaciji botaničkog i zemljopisnog podrijetla meda :: 13. svibnja 2015. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica više

Dani karijera na Agronomskom fakultetu

Dani karijera na Agronomskom fakultetu

Peta radionica: "Emocionalna inteligencija u poslu" :: srijeda, 13:05.2015. :: 15:00 sati :: dvorana 6B više

Promocija knjige :: Endemi u hrvatskoj flori

srijeda, 13. svibnja 2015. :: 18 sati :: izložbeni paviljon Botaničkog vrta u Zagrebu, Marulićev trg 9a više

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Natječaj za izbor i zapošljavanje

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta više

Dani karijera na Agronomskom fakultetu

Četvrta radionica: "Kako se predstaviti na razgovoru s poslodavcem?" :: srijeda, 06.05.2015. :: 16:00 sati :: dvorana 6B više

Dani karijera na Agronomskom fakultetu

Treća radionica: "Kako tražiti (i naći) posao?" :: 29.04.2015. :: 14:00 sati :: dvorana 6B više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Iva Rechner Dika

Generiranje krajobraznog oblika :: srijeda, 22. travnja 2015. :: 13:00 sati :: Haulikov ljetnikovac više

Obrana doktorskog rada :: Dario Jareš dipl. ing. agr.

Utjecaj gustoće sklopa na lisnu površinu, komponente prinosa i kvalitetu sjemena Bc linija kukuruza :: 24. travnja 2015. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica više

Dobitnici stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2014./2015.

Dobitnici stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2014./2015.

Svečana podjela stipendija biti će u srijedu, 29. travnja 2015. u 19:30 u Francuskomu paviljonu Studentskoga centra u Zagrebu. više

Prva nagrada časopisa International Journal of Molecular Science

Prva nagrada časopisa International Journal of Molecular Science

Bivši djelatnik Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku dr.sc. Toni Safner dobio je prestižnu prvu nagradu za najbolji rad objavljen u časopisu International Journal of Molecular Science u 2015 godini. više

Dani karijera na Agronomskom fakultetu

Druga radionica: "Životopis po želji poslodavaca" :: 22.04.2015. :: 16:00 sati :: dvorana 6B više

Studentski zbor :: konačni rezultati izbora

Studentski zbor :: konačni rezultati izbora

Konačni rezultati glasovanja za studentski zbor Agronomskog fakulteta više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Daniel Matulić

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Daniel Matulić

Alternativne hranidbene komponente u akvakulturi :: utorak, 14. travnja 2015. :: 9:30 sati :: Bijela vila više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Sanja Fabek

Suvremena tehnologija uzgoja mrkve :: utorak, 14. travnja 2015. :: 10:00 sati :: dvorana IV/56 više

Prezentacija novog diplomskog studijskog programa na engleskom jeziku - INTER-EnAgro

Srijeda, 08.04.2015. :: 14:00 :: dvorana VI/B više

Dani karijera na Agronomskom fakultetu

Prva radionica: "Samoprocjena – prvi korak u razvoju karijere" :: 15.04.2015. :: 14:00 sati :: dvorana 6B više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Boris Lazarević

Fotosinteza – svjetlosne reakcije :: srijeda, 8. travnja 2015. :: 12:00 sati :: dvorana VIa više