Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Objavljen je priručnik "Osnove ukrasne hortikulture u obrazovanju i terapiji"

Objavljen je priručnik "Osnove ukrasne hortikulture u obrazovanju i terapiji"

autora izv. prof. dr. sc. Vesne Židovec, doc. dr. sc. Martine Skendrović Babojelić i Daniela Šarića, mag. soc. više

Predstavljanje uspostavnog istraživačkog projekta

"Conservation of microbial diversity associated with the production of Croatian traditional game meat sausages: biotechnological and safety characte" financiranog od Hrvatske zaklade za znanost. :: 02. ožujka 2015. :: 14:00 :: Velika vijećnica više

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Natječaj za izbor i zapošljavanje

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta..... više

Obrana teme doktorskog rada :: Marina Brčić, dipl.ing.agr.

Agronomska i energetska svojstva uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom :: 12. veljače 2015. :: 12:00 sati :: velika vijećnica više

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Natječaj za izbor i zapošljavanje

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta..... više

Obrana teme doktorskog rada :: Lucijano Jakšić, dipl.ing.

Pristup "odozdo prema gore" u određivanju prioritetnih ciljeva razvojnih programa u vinogradarstvu i vinarstvu Hrvatske :: 04. veljača 2015. :: 13:00 sati :: Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo više

Obrana teme doktorskog rada :: Sanja Radman, mag. ing. agr.

Utjecaj gnojidbe dušikom i načina uzgoja na kemijski sastav dvodomne koprive (Urtica dioica L.) :: 29. siječanj 2015. :: 10:00 sati :: velika vijećnica više

Obrana teme doktorskog rada :: Domagoj Stupić, dipl.ing.agr.

Problemi u oplodnji cv. Grk (V. vinifera L.) i utjecaj na kakvoću grožđa i vina :: 21. siječnja 2015. :: 13:00 sati :: velika vijećnica više

Obrana doktorskog rada :: Saša Paprika, dipl.ing.agr.

Varijabilnost sekvence kontrolne regije mitohondrijske DNA autohtonih hrvatskih pasmina goveda :: petak, 23. siječanj 2015. :: 12:00 :: Velika vijećnica više

Susreti industrije i istraživača

Susreti industrije i istraživača

Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo i bioekonomija i Biotehnologija :: četvrtak, 22. siječnja 2015. :: Sveučilište u Zagrebu više

Održana zadnja radionica u sklopu IPA projekta "Izobrazba kao priprema za posao u ukrasnoj hortikulturi"

Održana zadnja radionica u sklopu IPA projekta "Izobrazba kao priprema za posao u ukrasnoj hortikulturi"

U četvrtak 18. prosinca 2014. godine održana je peta radionica u sklopu IPA projekta "Izobrazba kao priprema za posao u ukrasnoj hortikulturi" ..... više

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Natječaj za izbor i zapošljavanje

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta..... više

Predavanje :: Ana Santini, MSc

Krajobrazna arhitektura I urbani dizajn u Danskoj - primjeri, iskustva i doživljaji :: ponedjeljak, 22. Prosinca 2014. godine :: 14:00 sati :: dvorana VI/A više

Stjepan Husnjak :: Sistematika tala Hrvatske

Stjepan Husnjak :: Sistematika tala Hrvatske

Hrvatska sveučilišna naklada objavila je sveučilišni udžbenik "Sistematika tala Hrvatske" koji se bavi proučavanjem klasifikacije i obilježja sistematskih jedinica pedosfere Hrvatske. više

Održana četvrta radionica u sklopu IPA projekta „Izobrazba kao priprema za posao u ukrasnoj hortikulturi

Održana četvrta radionica u sklopu IPA projekta „Izobrazba kao priprema za posao u ukrasnoj hortikulturi

U četvrtak 4. prosinca 2014. godine održana je četvrta radionica u sklopu IPA projekta "Izobrazba kao priprema za posao u ukrasnoj hortikulturi". više

Natječaj :: Hrvatsko društvo biljne zaštite

Natječaj :: Hrvatsko društvo biljne zaštite

za dodjelu nagrade iz Zaklade Milan Maceljski
Rok za prijavu: najkasnije do 10. siječnja 2015. godine. više

Potpisani ugovori za sufinanciranje ovlaštenih referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje za 2014. godinu

Potpisani ugovori za sufinanciranje ovlaštenih referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje za 2014. godinu

Ministar Tihomir Jakovina potpisao je 12. prosinca 2014. godine, u Ministarstvu poljoprivrede ugovore za sufinanciranje ovlaštenih referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje za 2014. godinu. više

Predavanja :: Prof. Irena D. Atanassova
-

Contemporary aspects of soil eco-chemistry and geochemistry in Bulgaria :: četvrtak, 11. prosinca 2014. godine :: 16:00 sati :: dvorana VI/B
Labile carbon compounds in degraded soils. Surface properties and hydrophobicity :: ponedjeljak, 15. prosinca 2014. godine :: 10:00 sati :: dvorana VI/A više

Obrana doktorskog rada :: Dunja Halapija Kazija, dip.ing.agr.

Genetička i pomološka identifikacija domaćih genotipova šljive iz Slavonije :: srijeda, 17. prosinac 2014. :: 13:00 :: Velika vijećnica više