Sveučilište u Zagrebu: Novosti

U Varaždinu održana konferencija Računalne igre 2018.

Tjedan Centra za e-učenje - prilika za nova znanja i ideje

70 godina studija stomatologije / dentalne medicine na Sveučilištu u Zagrebu

Europska noć istraživača 2018.

Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Priprema i provedba EU projekata"

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Studentice Agronomskog fakulteta dobitnice godišnje nagrade za sport

Studentice Agronomskog fakulteta dobitnice godišnje nagrade za sport

U organizaciji Hrvatskog akademskog sportskog Saveza održana je 22. ožujka 2018. godine u auli Rektorata, dodjela godišnjih nagrada u ak. god 2016/17 zaslužnim sportašima ... više

ADA Radionica :: Važnost sorte u kontekstu klimatskih promjena - slučaj kukuruza i soje u Hrvatskoj

petak, 06.04.2018. :: 10:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Vladimir Brajković, mag.ing.agr.

Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda :: 27.03.2018. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Nastupna predavanja

Dr. sc. Koraljka Modić Stanke :: "Sociospacijalne dimenzije prostora u ekološkoj psihologiji" :: srijeda, 28. ožujka 2018. :: 9:00 sati :: dvorana IV/C
Dr. sc. Ivana Hanzec :: "Opažanje i kognicija svakodnevne okoline u ekološkoj psihologiji" :: srijeda, 28. ožujka 2018. :: 11:00 sati :: Haulikov ljetnikovac ... više

Nastupna predavanja

Dr. sc. Dario Vučenović :: "Okolinski stresori i adaptivno ponašanje u ekološkoj psihologiji" :: utorak, 27. ožujka 2018 :: 9:30 sati :: dvorana IV/C
Dr. sc. Marina Štambuk :: "Psihološki aspekti življenja u gradu" :: utorak, 27. ožujka 2018. :: 10:30 sati :: dvorana IV/C ... više

Open call for the expression of interest for the INTER-EnAgro study

Open call for the expression of interest for the INTER-EnAgro study

Enrolment call: starts in September 2018 (more in July-September) ... više

Poziv studentima :: Prijave za obavljanje stručne prakse - Kalifornija 2018.

Poziv studentima :: Prijave za obavljanje stručne prakse - Kalifornija 2018.

Poziv studentima IV semestra diplomskog studija Hortikultura, usmjerenje Vinogradarstvo-vinarstvo :: Rok za prijavu: petak, 6. travnja 2018. ... više

Obrana završnog specijalističkog rada :: Josip Marić, dipl. ing. agr.

Utjecaj tehnologije uzgoja janjadi na razvijenost trupa i kakvoću janjećeg mesa :: 22. 03. 2018. :: 10:00 :: Dvorana Zavoda za specijalno stočarstvo ... više

Info Day projekta IUCLAND

Info Day projekta IUCLAND

četvrtak, 22. ožujka 2018. :: 14:00 sati :: knjižnica Zavoda za melioracije ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Danijel Mulc, dipl.ing.agr.

Utjecaj dobi jarica pri prvom pripustu na mliječnost i reprodukcijske odlike :: 15.03.2017 :: 11:00 sati :: Mala vijećnica ... više

Druga mentorska radionica Poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti

16.3. 2018. :: 12:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Natječaj ESA 2018 :: Farm Practice in the Loire Region, France

Natječaj ESA 2018 :: Farm Practice in the Loire Region, France

Rok za prijavu: 20. ožujka 2018. godine ... više

Interaktivno predavanje 'Kako napisati dobar životopis? - Papir trpi svašta'

četvrtak, 8. ožujka 2018. :: 17:00 sati :: prostorije Stabla znanja u Studentskomu centru Zagreb (Savska cesta 25) ... više

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2017./2018.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2017./2018.

Rok za prijavu na natječaj je petak, 4. svibnja 2018. do 16 sati ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Mateja Grubor, mag.ing.agr.

Utjecaj sastava i mehaničke pripreme biomase na kvalitetu bioulja i biougljena dobivenog pirolizom :: 09.03.2018. :: 11:00 sati :: Mala vijećnica ... više

Natječaj za stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2017./2018.

Natječaj za stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2017./2018.

Prijave na Natječaj traju od 28. veljače do 19. ožujka 2018. do 24 sata ... više

Natječaj :: Međunarodne ljetne škole

Natječaj :: Međunarodne ljetne škole

„International Summer School on Land degradation in Wuhan, China” :: „International Summer School on Land degradation in Shymkent City, Kazahstan” :: „International Summer School on Land degradation in Zagreb, Croatia” :: rok za prijavu: 07. ožujak 2018. godine ... više

Natječaj ERASMUS+ stručna praksa :: ak. god. 2017./2018. (3. krug)

Natječaj ERASMUS+ stručna praksa :: ak. god. 2017./2018. (3. krug)

Rok za prijavu: 1. ožujka 2018. :: Dodatne informacije te predaja prijava: UMO ... više

Radionica za mlade :: web novinarstvo

Radionica za mlade :: web novinarstvo

Udruga VANG te poziva na radionicu web novinarstva :: 06. - 09. ožujka 2018. ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Lovro Babić, mag.ing.agr

Stabilizacija dohotka u ratarskoj proizvodnji primjenom indeksnog osiguranjaj :: 23.02.2018. :: 11:00 sati :: Mala vijećnica ... više