Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Obrana teme doktorskog rada :: Mislav Kontek, mag. ing. agr.

Demineralizacija i poboljšanje energetskih svojstava biomase miskantusa uvođenjem kiselinskog predtretmana :: 29. studenog 2019. :: 12:15 :: Knjižnica zavoda za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport ... više

Obrana doktorskog rada :: Marko Maričević, mag. ing. agr.

Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzarijski palež klasa (Fusarium spp.) :: Četvrtak, 28.11.2019. :: 12:00 :: Velika vijećnica ... više

Obrana teme doktorskog rada : Sanja Kajić, mag. biol. mol.

Karakterizacija i selekcija autohtonih sojeva rizobija koje noduliraju soju :: 25.11.2019. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Dubravka Mandušić

Web 2.0. : Društvene mreže :: četvrtak, 21. studenoga 2019. :: 9:00 sati :: dvorana IV/56 ... više

Promocija sveučilišnog udžbenika ˝Vinarstvo˝, autorice Stanislave Herjavec

20.studenog 2019. :: 12:00 sati :: dvorana VI B :: Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25 ... više

Rad u prestižnom časopisu :: Journal of Food Reviews International

Rad u prestižnom časopisu :: Journal of Food Reviews International

Djelatnici Zavoda za kemiju izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković, Slaven Jurić mag.nutr. Slaven Jurić i Marko Viskić mag. appl. chem., u suradnji s kolegama prof. Milad Fathi, prof. Anet Režek Jambrak i prof. Francesco Donsi objavili su rad u časopisu Journal of Food Reviews International (IF-3,933, 5IF-3,866) ... više

Objavljen rad u uglednom časopisu

Objavljen rad u uglednom časopisu

prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek i prof.dr.sc. Davor Romić sa Zavoda za melioracije, te prof.dr.sc. Zdenko Rengel sa University of Western Australia, u sklopu FP7 Marie Curie IOF (OMS-330669) projekta objavili rad u uglednom časopisu ... više

Svečana promocija doktora znanosti

Svečana promocija doktora znanosti

nedjelja, 10. studenoga 2019. :: 10 i 13 sati :: Hrvatsko narodno kazalište ... više

Climathon Zagreb 2019 :: Studentice osvojile 1. mjesto

Climathon Zagreb 2019 :: Studentice osvojile 1. mjesto

Studentice diplomskog studija INTER-ENAGRO na ovogodišnjem Climathonu u Zagrebu osvojili 1. mjesto više

Natječaj ERASMUS+ stručna praksa :: ak. god. 2019./20. (2. krug)

Natječaj ERASMUS+ stručna praksa :: ak. god. 2019./20. (2. krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 :: Rok za prijavu: 29. studenoga 2019. :: Dodatne informacije te predaja prijava: UMO ... više

Predavanje :: Izv. prof. dr. sc. Dijana Blažeković - Dimovska

“Metode parazitološke pretrage riba” :: utorak, 5. studenog 2019. :: 10:00 sati :: Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Mirela Trdenić, dipl. ing.

Primarne arome mošta sorte 'Škrlet bijeli' (Vitis vinifera L.) pri različitoj gnojidbi :: 06. 11. 2019. :: 10:00 sati :: Mala vijećnica ... više

Video ::  "100 godina Agronomskoga fakulteta"

Video :: "100 godina Agronomskoga fakulteta"

Agronomski fakultet u Zagrebu proslavio je svoju stotu obljetnicu postojanja. više

Objavljeno poglavlje u znanstvenoj knjizi ::  Advances in Chemical Pollution, Environmental Management and Protection

Objavljeno poglavlje u znanstvenoj knjizi :: Advances in Chemical Pollution, Environmental Management and Protection

Doc.dr.sc. Igor Bogunović i prof.dr.sc. Ivica Kisić (Zavod za opću proizvodnju bilja), u suradnji s kolegama iz Španjolske autori su poglavlja pod nazivom: "Agriculture and grazing environments" ... više

Predstavljen europski projekt "građanske znanosti" MammalNet

Predstavljen europski projekt "građanske znanosti" MammalNet

Jučer (28. listopada 2019.) je na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu brojnim novinarima predstavljen europski projekt „građanske znanosti“ MammalNet, koji uključuje građane u prikupljanje podataka o distribuciji divljih sisavaca u Hrvatskoj ... više

"Veni Sancte Spiritus" za 351. akademsku godinu

Svečana misa održat će se u utorak 5. studenoga 2019. u 18 sati u zagrebačkoj katedrali ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Emilija Friganović, dipl. ing. preh. teh.

Sušenje petrovca (Crithmum maritimum L.), maslačka (Taraxacum officinale Weber) i blitve (Beta vulgaris L. ssp. cicla) kao dodataka u proizvodnji svježe tjestenine :: 04. 11. 2019. :: 12:00 :: Knjižnica zavoda za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport ... više

Agronomski fakultet pridružio se inicijativi Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj u 2019. godini

Sadnja stabala na površinama Agronomskog fakulteta održana u petak 25.10.2019. ... više

CEEPUS stipendije za ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

CEEPUS stipendije za ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

Studenti i djelatnici Agronomskog fakulteta mogu se prijaviti za stipendije u okviru mreža sveučilišta CEEPUS programa :: rok za prijavu mrežne mobilnosti: 31. listopada 2019. :: rok za prijavu Freemover mobilnosti: 30. studenoga 2019. ... više