Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Znanstvena oprema

Znanstvena oprema fakulteta nabavlja se iz raznih izvora. Najveći dio opreme nabavljen je sredstvima državnog proračuna - natječajima MZOŠ (uglavnom vezanih uz tekuće znanstvene projekte), zatim drugih ministarstava, donacijama ili iz vlastitih sredstava.

Kako bi se znanstvena oprema što racionalnije koristila i uskladila nabava nove, donesen je Pravilnik o nabavi, uporabi i održavanju znanstvene opreme. Njime su regulirana sva pitanja vezana za znanstvenu opremu fakulteta.

Postupak nabave nove znanstvene opreme

Svake godine se ažurira lista Postojeće znanstvene opreme, zaključno s 15. studenim.

Internim postupkom početkom kalendarske godine započinje se određivati Prioritetna lista, na način da se formira Predlista zahtjeva za znanstvenu opremu. Ova lista služi glavnim istraživačima radi uvida u sve zahtjeve za nabavu nove opreme, te da bi se temeljem toga omogućilo njihovo udruživanje.

Lista se izrađuje nakon što se popuni obrazac, koji se šalje svim zavodima, odn. voditeljima znanstvenih projekata.

Nabavu znanstvene opreme potrebno je provesti sukladno odredbama novog Zakona o javnoj nabavi.