Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Znanstveni novaci

Zapošljavanje mladih znanstvenika - znanstvenih novaka  se vrši putem natječaja MZOŠ. Sukladno Natječaju, donosi se Rang lista fakulteta, koja se utvrđuje temeljem Kriterija za izradu rang liste znanstvenih novaka koju je izradio Odbor za znanost prema Naputku MZOŠ, te Kriterijima Nacionalnog vijeća za znanost.

Rad znanstvenog novaka ocjenjuje mentor putem Godišnjeg izvješća o radu znanstvenog novaka, koje upućuje Odboru za znanost fakulteta.

Dokumenti