Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Agrarna ekonomika (180.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj studijskog programa Agrarna ekonomika je pružiti polaznicima najsuvremenija znanja iz multidisciplinarnog područja u kojem su objedinjene teme iz agronomije i ekonomije. U okviru navedenog podciljevi programa su upoznati studente s ulogom poljoprivrede i prehrambene industrije u gospodarskom razvoju, razviti kod polaznika sklonost prema poduzetništvu ruralnog prostora, te ih potaknuti na kritičnost u evaluaciji mjera agrarne i ruralne politike. Naglaskom na praktične vještine omogućena je primjenjivost znanja iz menadžmenta i marketinga u pokretanju i vođenju vlastitog poslovanja te zapošljivost u tijelima lokalne uprave i samouprave na radna mjesta iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Akademski naziv

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agrarne ekonomike (univ. bacc. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 27.50
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Osnove agrarne zoologije (26687)
Tomljanović, T.
R1 30
(18+8+4)
1.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Uvod u mikroekonomiju (169199)
Šakić Bobić, B.
R1 60
(35+10+15)
1.
6.00 Osnove agrikulture (169745)
Bogunović, I.
R1 60
(48+6+6)
1.
6.00 Agrikulturna kemija (63907)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.
6.00 Uvod u poslovnu matematiku (169200)
Kolarec, B.
R1 60
(48+12+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 33.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Uvod u makroekonomiku (98333)
Grgić, I.
R1 60
(32+8+20)
2.
6.00 Ratarstvo (98087)
Butorac, J.
R1 60
(33+24+3)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
3.00 Osnove botanike (143893)
Bogdanović, S.
R1 30
(16+12+2)
2.
6.00 Osnove fitomedicine (143787)
Bažok, R.
R2 60
(39+21+0)
2.
6.00 Osnove voćarstva i vinogradarstva (185430)
Skendrović Babojelić, M.
R1 60
(28+28+4)
2.
6.00 Osnove stočarstva (156986)
Kasap, A.
R1 60
(50+10+0)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 33.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Poslovna statistika 1 (132786)
Kolarec, B.
R1 60
(44+12+4)
3.
6.00 Računovodstvo u poljoprivredi (98089)
Očić, V.
R1 60
(30+24+6)
3.
6.00 Ekonomika prehrambene industrije (143836)
Hadelan, L.
R1 60
(44+8+8)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Zakonodavstvo u agrobiznisu (156987)
Franić, R.
R1 60
(40+0+20)
3.
3.00 Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi (26368)
Grgić, Z.
R1 30
(15+10+5)
3.
6.00 Tržište u agrobiznisu (185431)
Cerjak, M.
R2 60
(30+10+20)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 27.50
@ Sati
nastave
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi (26298)
Njavro, M.
R1 60
(28+18+14)
4.
6.00 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi (26177)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
4.
6.00 Marketing u poljoprivredi (132889)
Kovačić, D.
R1 60
(41+0+19)
4.
6.00 Agrarna i ruralna politika 1 (132791)
Mikuš, O.
R1 60
(30+0+30)
4.
3.00 Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu (26531)
Mikuš, O.
R1 30
(18+0+12)
4.

5. semestar, 3. godina

ECTS  Izborni predmet: Grupa 14405
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: maksimalno 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Melioracije u poljoprivredi (143828)
Šimunić, I.
R1 30
(20+8+2)
5.
6.00 Osnove poljoprivredne tehnike (132785)
Kovačev, I.
R1 60
(30+30+0)
5.
3.00 Uvod u opću mikrobiologiju (143821)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 30
(20+10+0)
5.
6.00 Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme (143832)
Filipović, D.
R1 60
(30+25+5)
5.
6.00 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (169204)
Mihaljević Žulj, M.
R1 60
(30+30+0)
5.
6.00 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (26763)
Maletić, E.
R1 60
(40+16+4)
5.
6.00 Mlinske sirovine (143834)
Jukić, Ž.
R1 60
(44+12+4)
5.
6.00 Posliježetvena tehnologija (143818)
Krička, T.
R1 60
(42+12+6)
5.
6.00 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja (156990)
Čurik, I.
R1 60
(48+12+0)
5.
6.00 Laboratorijska tehnologija (169202)
Mikulec, N.
R1 60
(28+28+4)
5.
6.00 Lovstvo (169203)
Šprem, N.
R1 60
(24+24+12)
5.
6.00 Mlijeko i mliječni proizvodi (185432)
Antunac, N.
R1 60
(32+28+0)
5.
6.00 Mediteransko voćarstvo (143829)
Benčić, Đ.
R1 60
(34+18+8)
5.
6.00 Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(46+10+4)
5.
6.00 Gljivarstvo (169201)
Širić, I.
R1 60
(38+20+2)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14406
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Agroturizam (143835)
Grgić, I.
R1 60
(34+18+8)
5.
6.00 Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u agroekonomici (156989)
Žutinić, Đ.
R1 60
(30+10+20)
5.
6.00 Uvod u ekološku poljoprivredu (197683)
Bilandžija, D.
R1 60
(36+12+12)
5.

6. semestar, 3. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Završni rad-Agrarna ekonomika (131660)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Agrarna ekonomika (143859)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt- Agrarna ekonomika (143860)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14407
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu (132812)
Kovačić, D.
R1 60
(48+0+12)
6.
6.00 Linearno programiranje u ekonomskim analizama (132933)
Ninčević, M.
R1 60
(40+14+6)
6.
3.00 E-marketing u agrobiznisu (132811)
Cerjak, M.
R2 30
(16+4+10)
6.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14408 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Vinogradarstvo 2 (143857)
Kozina, B.
R1 60
(24+30+6)
6.
6.00 Voćarstvo 2 (169744)
Duralija, B.
R1 60
(26+26+8)
6.
6.00 Gospodarenje travnjacima (143840)
Leto, J.
R1 60
(34+22+4)
6.
6.00 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja (143841)
Žutić, I.
R1 60
(30+24+6)
6.
6.00 Primjena ukrasnog bilja (143853)
Poje, M.
R1 60
(30+6+24)
6.
6.00 Osnove povrćarstva (64673)
Benko, B.
R1 60
(34+22+4)
6.
6.00 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (143994)
Bubalo, D.
R1 60
(32+24+4)
6.
6.00 Uzgoj i korištenje svinja (143856)
Luković, Z.
R1 60
(32+24+4)
6.
3.00 Primijenjena herbologija (169205)
Barić, K.
R1 30
(20+10+0)
6.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R1 60
(32+18+10)
6.
6.00 Upravljanje farmom (143854)
Konjačić, M.
R1 60
(32+20+8)
6.
3.00 Govorničke vještine (26216)
Varošanec-Škarić, G.
R1 30
(6+0+24)
6.
6.00 Ribarstvo (26430)
Matulić, D.
R1 60
(32+20+8)
6.
3.00 Jahanje (185433)
Ramljak, J.
R1 30
(8+11+2)
6.
6.00 Povijest poljoprivrede (143852)
Džidić, A.
R1 60
(44+12+4)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.
6.00 Poljoprivreda i okoliš (116376)
Mesić, M.
R1 60
(40+16+4)
6.
6.00 Uzgoj i korištenje goveda (197684)
Ivanković, A.
R1 60
(34+22+4)
6.