Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Agrobiznis i ruralni razvitak (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj studija Agrobiznis i ruralni razvitak je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, kako bi mogli interpretirati gospodarske i društvene uloge koje agrobiznis i ruralni razvitak imaju u domaćem i međunarodnom kontekstu, definirati čimbenike uspješnosti agrarne i ruralne politike, menadžmenta i marketinga te financijskog uspjeha poslovnih sustava u agrobiznisu. Cilj je osposobiti studente za primjenjivanje indikatora za mjerenje ruralnosti, boniteta poslovanja i isplativosti ulaganja, metoda napredne inferencijalne statistike, upravljanja troškovima, kontrole i ocjene efikasnosti projekata te socio-ekonomskih i upravljačkih metoda u rješavanju problema i poslovnom odlučivanju. Također, želimo ih osposobiti za samozapošljavanje i za vođenje raznovrsnih poslova u području agrobiznisa i ruralnog razvitka, jer posljednjih godina povećane su potrebe tržišta za specijalistima za menadžment i marketing u poljoprivredi koji mogu voditi stručne i znanstvene, domaće i europske projekte i studije, a državna i lokalna uprava i samouprava traže stručnjake za agrarnu politiku i ruralni razvoj.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka agrobiznisa i ruralnog razvitka
(mag. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 24.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Istraživanje tržišta (132881)
Kovačić, D.
R1 60
(40+0+20)
1.
6.00 Ruralna sociologija (98328)
Žutinić, Đ.
R1 60
(30+0+30)
1.
6.00 Agrarna i ruralna politika 2 (144067)
Franić, R.
R1 60
(20+16+24)
1.
6.00 Upravljanje troškovima u agrobiznisu (87427)
Grgić, Z.
R1 60
(30+16+14)
1.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14437
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Strateški menadžment u agrobiznisu (78523)
Njavro, M.
R2 60
(30+10+20)
1.
6.00 Projektni menadžment i projekti u agrobiznisu (87428)
Šakić Bobić, B.
R1 60
(30+20+10)
1.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
1.
6.00 Upravljanje ljudskim resursima u agrobiznisu (185471)
Juračak, J.
60
(28+14+18)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 14.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Poljoprivreda, gospodarski rast i razvitak (26381)
Hadelan, L.
R1 60
(38+8+14)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
6.00 Ruralni razvoj (98329)
Bokan, N.
R1 60
(30+0+30)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14438 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Ekonomija rada u poljoprivredi (26176)
Juračak, J.
R1 30
(10+5+15)
2.
6.00 Međunarodno poslovanje u agrobiznisu (116605)
Njavro, M.
R1 60
(35+0+25)
2.
6.00 Operacijska istraživanja u agrobiznisu (26340)
Juračak, J.
R1 60
(28+20+12)
2.
6.00 Poslovna statistika 2 (132882)
Kolarec, B.
R1 60
(30+20+10)
2.
6.00 Sociologija održivih zajednica (143734)
Bokan, N.
R1 60
(30+0+30)
2.
3.00 Studiji slučaja u agrobiznisu (26453)
Grgić, Z.
R1 30
(15+10+5)
2.
6.00 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (26190)
Franić, R.
R1 60
(24+8+28)
2.
3.00 Ekonomika resursa u agrobiznisu (185474)
Hadelan, L.
R1 30
(24+2+4)
2.
6.00 Opskrbni lanci u agrobiznisu (185476)
Mesić, Ž.
R1 60
(32+8+20)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručni projekt-Agrobiznis i ruralni razvitak (144073)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Agrobiznis i ruralni razvitak (144072)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14439 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Ekonomika infrastrukture u agrobiznisu (26178)
Franić, R.
R1 60
(28+22+10)
3.
3.00 Financijski menadžment u agrobiznisu (78530)
Očić, V.
R1 30
(20+6+4)
3.
3.00 Fondovi EU i ruralni razvoj (116612)
Mikuš, O.
R2 30
(16+2+12)
3.
3.00 Regionalni marketing (132883)
Cerjak, M.
R2 30
(22+0+8)
3.
6.00 Socioekonomske i rodne analize (144069)
Žutinić, Đ.
R1 60
(20+24+16)
3.
6.00 Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije (132885)
Žutinić, Đ.
R1 60
(28+12+20)
3.
6.00 Upravljanje rizikom u poljoprivredi (26487)
Njavro, M.
R2 60
(20+15+25)
3.
3.00 Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu (132884)
Kovačić, D.
R1 30
(12+0+18)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Globalna ekologija (144071)
Zgorelec, Ž.
R1 60
(26+14+20)
3.
3.00 Psihologija ekološki održivog ponašanja (197707)
Štambuk, M.
R2 30
(15+0+15)
3.
6.00 Ponašanje potrošača na tržištima hrane (197702)
Mesić, Ž.
R2 60
(40+6+14)
3.
3.00 Info sustavi u poljoprivredi (144070)
Blašković, L.
R1 30
(15+0+15)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Agrobiznis i ruralni razvitak (169273)
0
(0+0+0)
4.