Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Agroekologija (180.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj preddiplomskog studija Agroekologija je obrazovanje stručnjaka s potrebnim kompetencijama za organizaciju poljoprivredne proizvodnje u skladu s načelima održivog razvoja za što je nužno dobro poznavanje elemenata agroekosustava i njihovih interakcija s okolišem. Studij je utemeljen na znanjima iz prirodnih i biotehničkih znanosti, pa studenti stječu potrebna znanja i vještine za prikupljanje i interpretaciju relevantnih podataka i stvaranje zaključaka o utjecaju pojedinih biljno-uzgojnih zahvata na okoliš, njihovoj prihvatljivosti te opravdanosti u ekološkom, proizvodnom i gospodarskom smislu. Također, cilj je studente osposobiti za nastavak studiranja na diplomskom studiju, kao i za samozapošljavanje te vođenje raznovrsnih poslova unutar velikog broja stručnih i znanstvenih institucija, kao što su: Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, savjetodavna služba, znanstveni instituti, državne agencije, javne ustanove i fondovi, u proizvodnom sektoru kao i u konzalting tvrtkama za održivi razvoj i primijenjenu ekologiju.

Akademski naziv

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agroekologije (univ. bacc. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Biološke osnove plodnosti tla (143872)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 60
(44+12+4)
1.
6.00 Botanika (26596)
Britvec, M.
R1 60
(26+30+4)
1.
6.00 Agroklimatologija (169754)
Šestak, I.
R1 60
(42+14+4)
1.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Kemija s osnovama biokemije (26251)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.
3.00 Informatika (143873)
Blašković, L.; Mandušić, D.
R1 30
(15+12+3)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Fiziologija bilja (143875)
Poljak, M.
R1 60
(30+28+2)
2.
6.00 Ishrana bilja (26236)
Karažija, T.
R1 60
(42+14+4)
2.
6.00 Pedologija (143876)
Bensa, A.
R1 60
(39+18+3)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Temelji uzgoja bilja (157027)
Bogunović, I.
R1 60
(40+11+9)
2.
6.00 Poljoprivredne melioracije (143877)
Ondrašek, G.
R1 60
(36+20+4)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Osnove agroekonomike (98092)
Grgić, I.
R1 60
(42+18+0)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Osnove poljoprivredne tehnike (132785)
Kovačev, I.
R1 60
(30+30+0)
3.
6.00 Agrarna zoologija (26579)
Tomljanović, T.
R1 60
(28+24+8)
3.
6.00 Oplemenjivanje bilja (143878)
Pejić, I.
R3 60
(46+10+4)
3.
6.00 Genetika (211378)
Šarčević, H.
R1 60
(40+16+4)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Metode i dijagnostika u ishrani bilja (26300)
Čoga, L.
R1 60
(28+26+6)
4.
6.00 Mikrobiologija i biokemija tla (26307)
Sikora, S.
R1 60
(46+10+4)
4.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Osnove stočarstva (156986)
Mioč, B.
R1 60
(50+10+0)
4.
6.00 Osnove fitomedicine (143787)
Bažok, R.
R2 60
(39+21+0)
4.
6.00 Poljoprivreda i okoliš (116376)
Mesić, M.
R1 60
(40+16+4)
4.

5. semestar, 3. godina

ECTS  Izborni predmet: Grupa 14409 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Posliježetvena tehnologija (143818)
Krička, T.
R1 60
(42+12+6)
5.
6.00 Ukrasno bilje (26750)
Židovec, V.
R2 60
(24+24+12)
5.
6.00 Uvod u ekološku poljoprivredu (26756)
Kisić, I.
R1 60
(28+20+12)
5.
6.00 Voćarstvo (157028)
Skendrović Babojelić, M.
R2 60
(42+16+2)
5.
6.00 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja (156990)
Čurik, I.
R1 60
(48+12+0)
5.
3.00 Repelentno i insekticidno bilje (143880)
Grdiša, M.
R1 30
(20+8+2)
5.
6.00 Elektroničko poslovanje (169207)
Blašković, L.
30
(0+15+15)
5.
6.00 Osnove vinogradarstva (132843)
Karoglan Kontić, J.
R1 60
(38+10+12)
5.
6.00 Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(46+10+4)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.
6.00 Obnovljivi izvori energije (197685)
Voća, N.
R1 60
(48+12+0)
5.

6. semestar, 3. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Završni rad-Agroekologija (131661)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Agroekologija (143889)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt-Agroekologija (143890)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14410 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Ratarske kulture (143888)
Svečnjak, Z.
R1 60
(30+28+2)
6.
6.00 Gospodarenje travnjacima (143840)
Leto, J.
R1 60
(34+22+4)
6.
6.00 Fiziologija i anatomija životinja (143883)
Salajpal, K.
R1 60
(42+14+4)
6.
6.00 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu (132812)
Kovačić, D.
R1 60
(48+0+12)
6.
6.00 Industrijsko bilje (143885)
Pospišil, M.
R1 60
(38+16+6)
6.
6.00 Krmno bilje na oranicama (143887)
Maćešić, D.
R1 60
(24+30+6)
6.
6.00 Osnove povrćarstva (64673)
Benko, B.
R1 60
(34+22+4)
6.
6.00 Hranidba životinja (143884)
Grbeša, D.
R1 60
(30+26+4)
6.
3.00 Etika korištenja životinja (132845)
Luković, Z.
R1 30
(22+0+8)
6.
6.00 Ekologija staništa i biljnih zajednica (169208)
Vitasović Kosić, I.
60
(30+22+8)
6.
6.00 Izvorne pasmine i njihova zaštita (157048)
Mioč, B.
R1 60
(48+8+4)
6.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R3 60
(32+18+10)
6.
6.00 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi (26177)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
6.
6.00 Održive tehnologije uzgoja voća (169209)
Jemrić, T.
R3 60
(34+16+10)
6.
6.00 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda (143882)
Piria, M.
R1 60
(28+20+12)
6.
3.00 Jahanje (185433)
Ramljak, J.
R1 30
(8+11+2)
6.
6.00 Povijest poljoprivrede (143852)
Džidić, A.
R1 60
(44+12+4)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.