Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Stručni projekt-Agroekologija (143890)

ECTS bodovi 3.00
Sati nastave 30
Ocjenjivanje

Opis predmeta

Stručni projekt je obvezni predmet na preddiplomskom studiju i podrazumijeva angažiranost studenata koja je ekvivalentna 3 ECTS-a.

Vrsta predmeta

  • Preddiplomski studij / Agroekologija (obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Stručni projekt na preddiplomskom studiju je zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost izrade pisanog rada, usmenog izlaganja i timskog rada. Uključuje prikupljanje i evaluaciju potrebne literature, sudjelovanje u planiranju, izvođenju i praćenju projekta, timskom radu, analizu problema i rješenja, planiranje i upravljanje vremenom, kreiranje alternativnih rješenja, primjenu odgovarajuće tehnologije, donošenje odluka, realiziranje vlastitog rješenja i integriranje rješenjima s ostalih studenata unutar tima te prezentiranje rada. Stručni projekt podrazumijeva suradnju studenata i nastavnika u timskom okruženju.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
definirati ciljeve projekta Pisani rad. Prezentacija stručnog projekta.
organizirati projektni tim Pisani rad. Prezentacija stručnog projekta.
razviti zadani projektni zadatak Pisani rad. Prezentacija stručnog projekta.
pokazati rezultate projektnog zadatka Pisani rad. Prezentacija stručnog projekta.
analizirati završeni projekt Pisani rad. Prezentacija stručnog projekta.
predvidjeti probleme u izradi zadanog projekta Pisani rad. Prezentacija stručnog projekta.

Način rada

Obaveze nastavnika

- voditi i nadzirati rad studenata na stručnom projektu
- pratiti napredak i zalaganje studenata u izradi stručnog projekta te sugerirati potrebne promjene
- ocijeniti pisani rad i prezentaciju projekta te donijeti završnu ocjenu

Obaveze studenta

- prijaviti se za pojedinu temu stručnog projekta
- u suradnji s ostalim članovima tima izraditi pisani dio stručnog projekta na zadanu temu
- dolaziti na konzultacije i prezentirati napredak u izradi rada
- uvažiti i postupiti prema uputama mentora
- pripremiti prezentaciju i usmeno prezentira stručni projekt pred mentorima i ostalim studentima svoje generacije

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pisani rad 2/3 -
-
-
vidi opis
-
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Prezentacija stručnog projekta 1/3 -
-
-
vidi opis
-
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Ukupno 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pisani rad Odličan (5) – Rad je logički dobro strukturiran činjenično točan i pojmovno dobro definiran, podcjeline su povezane, korištena je relevantna i recentna literatura te je vidljiv pristup temi iz različitih perspektiva. Vrlo dobar (4) – Rad je dobro strukturiran, iznesene su činjenice, relevantne teorije i ažurni podaci, literatura je korektno obrađena no pristupu nedostaje kreativnosti. Dobar (3) – U radu su prikazani samo neki od relevantnih aspekata teme, literatura je obrađena korektno, ali samo djelomično. Znanstveni i stručni vokabular je bazičan. Dovoljan (2) – U radu postoje sadržajni nedostaci, osnovni pojmovi su površno objašnjeni i nema dubljeg poznavanja teme.
Prezentacija stručnog projekta Odličan (5) - Izlaganje je jasno, visoko informativno,odgovori na pitanja točni i kreativni. Vrlo dobar (4) - Izlaganje je jasno i sadržajno, odgovori na pitanja su samo korektni i ne ukazuju na dublje promišljanje o temi. Dobar (3) - Izlaganje je jasno i informativno, ali bez sposobnosti povezivanja teorije sa praksom. Sposobnost odgovaranja samo na jednostavna pitanja. Dovoljan (2) - Izlaganje je prepričavanje pročitanog teksta, odgovori na pitanja su oskudni.