Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Animalne znanosti (180.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Suvremeni nastavni proces omogućit će studentima stjecanje područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području stočarske proizvodnje. Cilj je osposobiti studente za poslove vođenja proizvodnje na vlastitom obiteljskom gospodarstvu, za samostalan rad unutra užeg stručnog područja u poduzećima koja se bave stočarskom proizvodnjom,obavljanje poslova u uredima državne i lokalne uprave u domeni stočarske proizvodnje, suradnji u istraživačkim institucijama na području poljoprivrede te u poslovima prometa poljoprivrednom opremom i proizvodima. Također je cilj stjecanje znanja dostatnih za nastavak diplomskog studija u području animalnih i srodnih znanosti.

Akademski naziv

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka animalnih znanosti (univ. bacc. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 33.50
@ Sati
nastave
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Osnove agrikulture (116358)
Mesić, M.
R1 60
(48+6+6)
1.
6.00 Uvod u animalne znanosti (143894)
Karolyi, D.
R1 60
(40+16+4)
1.
3.00 Uvod u opću mikrobiologiju (143821)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 30
(20+10+0)
1.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Kemija s osnovama biokemije (26251)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.
6.00 Agrarna zoologija (26579)
Tomljanović, T.
R1 60
(28+24+8)
1.
3.00 Informatika (143873)
Blašković, L.
R1 30
(15+12+3)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 27.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Biometrika (143892)
Kapš, M.
R1 60
(28+28+4)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Fiziologija i anatomija životinja (143883)
Salajpal, K.
R1 60
(42+14+4)
2.
6.00 Opća reprodukcija (143911)
Kostelić, A.
60
(38+18+4)
2.
3.00 Osnove botanike (143893)
Bogdanović, S.
R1 30
(16+12+2)
2.
6.00 Animalna genetika (185435)
Čubrić Čurik, V.
R1 60
(38+16+6)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Osnove proizvodnje krmnog bilja (143896)
Uher, D.
R1 30
(12+16+2)
3.
3.00 Sustavi gospodarenja travnjacima (143897)
Vranić, M.
R1 30
(12+12+6)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Uzgoj i korištenje ovaca (157052)
Mioč, B.
R1 60
(40+12+8)
3.
6.00 Uzgoj i korištenje peradi (157054)
Janječić, Z.
R1 60
(38+8+14)
3.
6.00 Hranidba životinja (143884)
Grbeša, D.
R1 60
(30+26+4)
3.
6.00 Uzgoj i korištenje goveda (197684)
Ivanković, A.
R1 60
(34+22+4)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
4.00 Uzgoj i korištenje konja (169215)
Ivanković, A.
R1 60
(32+24+4)
4.
6.00 Uzgoj i korištenje svinja (143856)
Luković, Z.
R1 60
(32+24+4)
4.
4.00 Uzgoj i korištenje koza (143898)
Mioč, B.
R1 60
(40+12+8)
4.
6.00 Ribarstvo (26430)
Matulić, D.
R1 60
(32+20+8)
4.
6.00 Kakvoća i prerada mesa (197688)
Kos, I.
R1 60
(38+18+4)
4.
4.00 Pčelarstvo (201169)
Bubalo, D.
R1 60
(30+24+6)
4.

5. semestar, 3. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 21.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Zaštita zdravlja domaćih životinja (169216)
Kostelić, A.
R1 60
(40+28+10)
5.
6.00 Lovstvo (169203)
Šprem, N.
R1 60
(24+24+12)
5.
3.00 Agroekonomika u animalnoj proizvodnji (169217)
Grgić, I.
R1 45
(30+15+0)
5.
6.00 Mlijeko i mliječni proizvodi (185432)
Antunac, N.
R1 60
(32+28+0)
5.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14413 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja (156990)
Čurik, I.
R1 60
(48+12+0)
5.
6.00 Laboratorijska tehnologija (169202)
Mikulec, N.
R1 60
(28+28+4)
5.
6.00 Objekti i oprema u stočarstvu (143901)
Ivanković, A.
R1 60
(38+14+8)
5.
3.00 Sekundarni animalni proizvodi (169218)
Vnučec, I.
R1 30
(20+4+6)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.

6. semestar, 3. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Završni rad-Animalne znanosti (131662)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Animalne znanosti (143924)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt- Animalne znanosti (143928)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14414 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Uzgoj Avertebrata (169219)
Tomljanović, T.
R1 60
(32+20+8)
6.
3.00 Osnove laktacije i strojne mužnje (143921)
Džidić, A.
R1 30
(18+12+0)
6.
6.00 Prerada mlijeka na OPG-u (143912)
Kalit, S.
R1 60
(30+18+12)
6.
6.00 Animalna higijena s etologijom i DDD-om (143908)
Kostelić, A.
60
(38+18+4)
6.
6.00 Struktura i analiza animalnog genoma (116380)
Čubrić Čurik, V.
R1 60
(32+20+8)
6.
3.00 Prerada mesa na OPG-u (143922)
Karolyi, D.
30
(22+6+2)
6.
6.00 Uzgoj i korištenje kunića (143923)
Janječić, Z.
R1 60
(44+12+4)
6.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R1 60
(32+18+10)
6.
6.00 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda (143882)
Piria, M.
R1 60
(28+20+12)
6.
3.00 Jahanje (185433)
Ramljak, J.
R1 30
(8+11+2)
6.
6.00 Mikrobiologija u animalnoj proizvodnji (185434)
Hulak, N.
R1 60
(45+0+15)
6.
6.00 Povijest poljoprivrede (143852)
Džidić, A.
R1 60
(44+12+4)
6.
6.00 Kinologija (197689)
Tomljanović, T.
R1 60
(30+22+8)
6.
6.00 Sportski i rekreacijski ribolov (169220)
Piria, M.
R1 60
(28+20+12)
6.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 15327
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: maksimalno 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Konzerviranje krme (143910)
Vranić, M.
R1 30
(19+6+5)
6.
3.00 Etika korištenja životinja (132845)
Luković, Z.
R1 30
(22+0+8)
6.
6.00 Izvorne pasmine i njihova zaštita (157048)
Mioč, B.
R1 60
(48+8+4)
6.
6.00 Upravljanje farmom (143854)
Konjačić, M.
R1 60
(32+20+8)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.