Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Biljne znanosti (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj diplomskog studija Biljne znanosti je kroz različite oblike nastave, prijenosom znanja o najnovijim dostignućima, omogućiti studentima stjecanje općih i specifičnih kompetencija koje su potrebne za vođenje poslova i daljnje znanstveno i stručno usavršavanje u području oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i biljne proizvodnje.
Ciljevi studija su osposobiti studente za primjenu znanstveno-istraživačkih metoda u: (1) programima oplemenjivanja različitih kultiviranih biljnih vrsta integrirajući klasične sa suvremenim biotehnološkim metodama i u programima oplemenjivanja za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, a u svrhu dobivanja gospodarski interesantnih, kompetitivnih kultivara, (2) tehnologiji proizvodnje najvažnijih poljoprivrednih kultura (žitarica, uljarica, mahunarki, krmnog, predivog i aromatičnog bilja), a sve u svrhu razvoja i jačanja poljoprivrednog sektora, te kao osnova za nastavak školovanja na doktorskom studiju.
Studente želimo osposobiti i za vođenje zahtjevnih procesa biljne proizvodnje na vlastitom gospodarstvu, za vođenje raznovrsnih poslova u područjima oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i tehnologije biljne proizvodnje u znanstvenim i stručnim institucijama kao što su: oplemenjivačke i sjemenarske kuće, proizvođači i prerađivači ratarskog, industrijskog, krmnog i aromatičnog bilja, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo, državne agencije, tijela državne i lokalne uprave te za izvođenje nastave u znanstveno-nastavnim institucijama i poljoprivrednim školama.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka biljnih znanosti
(mag. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
1.
6.00 Globalna ekologija (144071)
Zgorelec, Ž.
R1 60
(26+14+20)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 2.00
@ Sati
nastave
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14448 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Duhan i hmelj (26601)
Butorac, J.
R1 60
(28+22+10)
2.
3.00 Formiranje prinosa ratarskih kultura (144323)
Svečnjak, Z.
R1 30
(18+2+10)
2.
3.00 Oplemenjivanje oraničnih kultura (26343)
Bolarić, S.
R1 30
(20+6+4)
2.
6.00 Poljoprivredna fitocenologija (144324)
Leto, J.
R1 60
(40+14+6)
2.
3.00 Predivo bilje (26715)
Butorac, J.
R1 30
(13+10+7)
2.
6.00 Sjemenarstvo oraničnih kultura (144326)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(44+4+12)
2.
3.00 Konzerviranje voluminozne krme (144327)
Vranić, M.
R1 30
(18+9+3)
2.
6.00 Žitarice-zrnate škrobnate kulture (144322)
Svečnjak, Z.
R1 60
(44+12+4)
2.
3.00 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065)
Pejić, I.
R3 30
(18+8+4)
2.
6.00 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura (144320)
Bolarić, S.
R1 60
(36+22+2)
2.
6.00 Očuvanje biljnih genetskih izvora (144328)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
6.00 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove (144321)
Bolarić, S.
R1 60
(39+20+1)
2.
3.00 Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (144319)
Šarčević, H.
R1 30
(20+10+0)
2.
6.00 Travnjaštvo (144325)
Bošnjak, K.
R1 60
(37+15+8)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručni projekt-Biljne znanosti (144337)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Biljne znanosti (144336)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14449 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje (144331)
Pospišil, A.
R1 60
(40+12+8)
3.
6.00 Kvantitativna genetika u biljnim znanostima (144334)
Gunjača, J.
R1 60
(30+23+7)
3.
6.00 Zrnate mahunarke u ratarstvu (144332)
Pospišil, A.
R1 60
(38+12+10)
3.
6.00 Oplemenjivanje bilja za ekološku poljoprivredu (169280)
Vokurka, A.; Bolarić, S.
R1 60
(36+18+6)
3.
6.00 Biljne vrste u lovištu (144333)
Uher, D.
R1 60
(34+20+6)
3.
6.00 Krmne kulture (26646)
Maćešić, D.
R1 60
(26+28+6)
3.
6.00 Uljarice (144330)
Pospišil, M.
R1 60
(40+10+10)
3.
6.00 Korjenasto-gomoljaste kulture (144329)
Pospišil, M.
R1 60
(40+10+10)
3.
6.00 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura (144335)
Grdiša, M.
R1 60
(44+8+8)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
6.00 Molekularno oplemenjivanje bilja (134058)
Pejić, I.
R3 60
(34+16+10)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
3.00 Daljinska istraživanja u poljoprivredi (197704)
Kutnjak, H.
30
(12+18+0)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Biljne znanosti (169278)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14450 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.