Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Biljne znanosti (180.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj preddiplomskog programa Bs studija Biljne znanosti je omogućiti kraće, učinkovitije i fleksibilnije studiranje koje studente osposobljava za zapošljavanje u struci, ali i ostavlja dovoljno široku mogućnost daljnjeg obrazovanja za novonastale potrebe na tržištu rada. Stoga se studentima želi pružiti široka znanstvena i stručna znanja i praktično obrazovanje iz područja suvremene agrarne proizvodnje. Uz osnovna znanja iz prirodoznanstvenih i biotehničkih disciplina studenti stječu kompetencije koje su zasnovane na temeljnim agronomskim disciplinama, kao i na primjenjenim disciplinama biljne proizvodnje (ratarstva) te drugih grana poljoprivrede, ovisno o odabiru izbornih modula. Nakon završetka ovog programa, studenti će biti osposobljeni za rad u različitim područjima izravno ili neizravno vezanim za biljnu proizvodnju, organizaciju i vođenje suvremenih tehnoloških operacija unutar biljne proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu ili pripremljeni za znanstveno usavršavanje kroz diplomske studije. Svoja radna mjesta naći će na vlastitom gospodarstvu, kao voditelji i organizatori biljne proizvodnje na imanjima velikih poduzetnika ili kao suradnici u poslovima prometa poljoprivrednim proizvodima i opremom.

Akademski naziv

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka biljnih znanosti (univ. bacc. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Biološke osnove plodnosti tla (143872)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 60
(44+12+4)
1.
6.00 Botanika (26596)
Britvec, M.
R1 60
(26+30+4)
1.
6.00 Agroklimatologija (169754)
Šestak, I.
R1 60
(42+14+4)
1.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Kemija s osnovama biokemije (26251)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.
3.00 Informatika (143873)
Blašković, L.; Mandušić, D.
R1 30
(15+12+3)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Fiziologija bilja (143875)
Poljak, M.
R1 60
(30+28+2)
2.
6.00 Ishrana bilja (26236)
Karažija, T.
R1 60
(42+14+4)
2.
6.00 Pedologija (143876)
Bensa, A.
R1 60
(39+18+3)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Temelji uzgoja bilja (157027)
Bogunović, I.
R1 60
(40+11+9)
2.
6.00 Poljoprivredne melioracije (143877)
Ondrašek, G.
R1 60
(36+20+4)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Osnove agroekonomike (98092)
Grgić, I.
R1 60
(42+18+0)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Osnove poljoprivredne tehnike (132785)
Kovačev, I.
R1 60
(30+30+0)
3.
6.00 Genetika (64674)
Barić, M.
R1 60
(40+16+4)
3.
6.00 Oplemenjivanje bilja (143878)
Pejić, I.
R3 60
(46+10+4)
3.
6.00 Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(46+10+4)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Ratarske kulture (143888)
Svečnjak, Z.
R1 60
(30+28+2)
4.
6.00 Gospodarenje travnjacima (143840)
Leto, J.
R1 60
(34+22+4)
4.
6.00 Industrijsko bilje (143885)
Pospišil, M.
R1 60
(38+16+6)
4.
6.00 Krmno bilje na oranicama (143887)
Maćešić, D.
R1 60
(24+30+6)
4.
6.00 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja (144064)
Bažok, R.
R1 60
(46+14+0)
4.

5. semestar, 3. godina

ECTS  Izborni predmet: Grupa 14415 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Mlinske sirovine (143834)
Jukić, Ž.
R1 60
(44+12+4)
5.
6.00 Opće povrćarstvo (143956)
Toth, N.
R1 60
(26+26+8)
5.
3.00 Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi (26368)
Grgić, Z.
R1 30
(15+10+5)
5.
6.00 Posliježetvena tehnologija (143818)
Krička, T.
R1 60
(42+12+6)
5.
6.00 Ukrasno bilje (26750)
Židovec, V.
R2 60
(24+24+12)
5.
6.00 Uvod u ekološku poljoprivredu (26756)
Kisić, I.
R1 60
(28+20+12)
5.
6.00 Uzgoj i korištenje peradi (157054)
Janječić, Z.
R1 60
(38+8+14)
5.
6.00 Voćarstvo (157028)
Skendrović Babojelić, M.
R2 60
(42+16+2)
5.
6.00 Lovstvo (169203)
Šprem, N.
R1 60
(24+24+12)
5.
6.00 Elektroničko poslovanje (169207)
Blašković, L.
30
(0+15+15)
5.
6.00 Osnove vinogradarstva (132843)
Karoglan Kontić, J.
R1 60
(38+10+12)
5.
6.00 Tržište u agrobiznisu (185431)
Cerjak, M.
R2 60
(30+10+20)
5.
6.00 Gljivarstvo (169201)
Širić, I.
R1 60
(38+20+2)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.

6. semestar, 3. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Završni rad-Biljne znanosti (131663)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Biljne znanosti (143960)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt-Biljne znanosti (143962)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14416 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Hranidba životinja (143884)
Grbeša, D.
R1 60
(30+26+4)
6.
6.00 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (143994)
Bubalo, D.
R1 60
(32+24+4)
6.
6.00 Proizvodnja povrća (26724)
Toth, N.
R1 60
(28+24+8)
6.
6.00 Uzgoj i korištenje svinja (143856)
Luković, Z.
R1 60
(32+24+4)
6.
6.00 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje (143958)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(40+16+4)
6.
6.00 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi (26177)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
6.
3.00 Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu (26531)
Mikuš, O.
R1 30
(18+0+12)
6.
6.00 Osnove fitomedicine (143787)
Bažok, R.
R2 60
(39+21+0)
6.
3.00 Jahanje (185433)
Ramljak, J.
R1 30
(8+11+2)
6.
6.00 Povijest poljoprivrede (143852)
Džidić, A.
R1 60
(44+12+4)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.
6.00 Uzgoj i korištenje goveda (197684)
Ivanković, A.
R1 60
(34+22+4)
6.