Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Ekološka poljoprivreda (180.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj studijskog programa Ekološka poljoprivreda je omogućiti studentima, kroz suvremeni nastavni proces, stjecanje multidisciplinarnih znanja i vještina iz područja ekološke proizvodnje i zaštite okoliša te povezivanje ekološke poljoprivredne proizvodnje sa drugim gospodarskim granama. Cilj je osposobiti studente za samostalno vođenje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poslovnih subjekata koji se bave ekološkom proizvodnjom kao i obavljanje poslova u uredima državne i lokalne uprave iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja i zaštite okoliša i kontrole u sustavu praćenja ekološke proizvodnje kao i za poslove vezne uz promet poljoprivrednih proizvoda i opreme s naglaskom na promet ekoloških proizvoda. Studenti će steći opća i temeljna znanja za praćenje i uspješno pohađanje diplomskih studija iz područja poljoprivrede i srodnih biotehničkih znanosti.

Akademski naziv

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka ekološke poljoprivrede (univ. bacc. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Biološke osnove plodnosti tla (143872)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 60
(44+12+4)
1.
6.00 Botanika (26596)
Britvec, M.
R1 60
(26+30+4)
1.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Agroklimatologija (26118)
Mesić, M.
R1 60
(42+14+4)
1.
6.00 Kemija s osnovama biokemije (26251)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.
3.00 Informatika (143873)
Blašković, L.; Mandušić, D.
R1 30
(15+12+3)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Fiziologija bilja (143875)
Poljak, M.
R1 60
(30+28+2)
2.
6.00 Ishrana bilja (26236)
Karažija, T.
R1 60
(42+14+4)
2.
6.00 Pedologija (143876)
Bensa, A.
R1 60
(39+18+3)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Temelji uzgoja bilja (157027)
Bogunović, I.
R1 60
(40+11+9)
2.
6.00 Poljoprivredne melioracije (143877)
Ondrašek, G.
R1 60
(36+20+4)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Osnove agroekonomike (98092)
Grgić, I.
R1 60
(42+18+0)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Osnove poljoprivredne tehnike (132785)
Kovačev, I.
R1 60
(30+30+0)
3.
6.00 Uvod u ekološku poljoprivredu (26756)
Kisić, I.
R1 60
(28+20+12)
3.
6.00 Sustavi suzbijanja štetnih organizama (143991)
Pajač Živković, I.
R1 60
(35+16+9)
3.
6.00 Genetika (211378)
Šarčević, H.
R1 60
(40+16+4)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu (132812)
Kovačić, D.
R1 60
(48+0+12)
4.
6.00 Ekološko stočarstvo (26173)
Konjačić, M.
R1 60
(44+5+11)
4.
6.00 Hranidba životinja (143884)
Grbeša, D.
R1 60
(30+26+4)
4.
6.00 Organsko-biološki uzgoj voća (169223)
Batelja Lodeta, K.
R1 60
(40+12+8)
4.
6.00 Osnove stočarstva (156986)
Mioč, B.
R1 60
(50+10+0)
4.

5. semestar, 3. godina

ECTS  Izborni predmet: Grupa 14417 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Voćarstvo (157028)
Skendrović Babojelić, M.
R2 60
(42+16+2)
5.
6.00 Osnove vinogradarstva (132843)
Karoglan Kontić, J.
R1 60
(38+10+12)
5.
6.00 Mlijeko i mliječni proizvodi (185432)
Antunac, N.
R1 60
(32+28+0)
5.
6.00 Oplemenjivanje bilja (143878)
Pejić, I.
R3 60
(46+10+4)
5.
6.00 Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(46+10+4)
5.
6.00 Gljivarstvo (169201)
Širić, I.
R1 60
(38+20+2)
5.
6.00 Obnovljivi izvori energije (197685)
Voća, N.
R1 60
(48+12+0)
5.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14418
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: maksimalno 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (26763)
Maletić, E.
R1 60
(40+16+4)
5.
6.00 Posliježetvena tehnologija (143818)
Krička, T.
R1 60
(42+12+6)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.

6. semestar, 3. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Završni rad-Ekološka poljoprivreda (131664)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Ekološka poljoprivreda (143997)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt- Ekološka poljoprivreda (143998)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14419 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Ekološko travnjaštvo (143995)
Bošnjak, K.
R1 60
(40+12+8)
6.
6.00 Osnove povrćarstva (64673)
Benko, B.
R1 60
(34+22+4)
6.
6.00 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (143994)
Bubalo, D.
R1 60
(32+24+4)
6.
6.00 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi (26177)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
6.
6.00 Upravljanje farmom (143854)
Konjačić, M.
R1 60
(32+20+8)
6.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14420
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: maksimalno 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Osnove herbologije (169226)
Šćepanović, M.
R1 60
(36+24+0)
6.
6.00 Agrarna i ruralna politika 1 (132791)
Mikuš, O.
R1 60
(30+0+30)
6.
6.00 Osnove fitomedicine (143787)
Bažok, R.
R2 60
(39+21+0)
6.
3.00 Jahanje (185433)
Ramljak, J.
R1 30
(8+11+2)
6.
6.00 Povijest poljoprivrede (143852)
Džidić, A.
R1 60
(44+12+4)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.
6.00 Ratarstvo (144043)
Pospišil, A.
R1 60
(33+24+3)
6.