Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Fitomedicina (180.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj studijskog programa Zaštite bilja je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za različite poslove za koje su nužne kompetencije iz područja zaštite bilja (fitomedicine). Cilj je osposobiti stručnjake koji će stručno primjenjivati zakonitosti i principe zaštite bilja u praksi, produbiti i steći nove kompetencije za analizu i sintezu osnovnih i praktičnih znanja iz područja zoologije, fitopatologije, herbologije, fitofarmacije i aplikacije pesticida, ali i osnovnih agronomskih znanja. Cilj je da studenti primjenom stečenih kompetencija razvijaju kritičko i samokritičko mišljenje i pristup s ciljem rješavanja najvažnijih praktičnih problema iz područja zaštite bilja (fitomedicine), a u skladu s visokim standardima akademskog ponašanja (etika i moral) kako u struci tako i u društvu u cjelini. Studijski će program pored mogućnosti zapošljavanja u javnim, državnim i privatnim poduzećima i industriji omogućiti daljnje obrazovanje na diplomskom studiju.

Akademski naziv

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zaštite bilja (univ. bacc. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Uvod u mikrobiologiju tla (26500)
Sikora, S.
R1 30
(22+6+2)
1.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Botanika (26596)
Britvec, M.
R1 60
(26+30+4)
1.
6.00 Pedologija (143876)
Bensa, A.
R1 60
(39+18+3)
1.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
3.00 Ishrana bilja u fitomedicini (169248)
Čoga, L.
R1 30
(22+6+2)
1.
6.00 Kemija s osnovama biokemije (26251)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.
3.00 Agroekonomika u zaštiti bilja (169247)
Grgić, I.
R1 45
(30+15+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Specijalna zoologija (26738)
Grubišić, D.
R1 60
(32+22+6)
2.
6.00 Fiziologija bilja (143875)
Poljak, M.
R1 60
(30+28+2)
2.
6.00 Osnove proizvodnje ratarskih kultura (144054)
Svečnjak, Z.
R1 60
(30+30+0)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Osnove povrćarstva (64673)
Benko, B.
R1 60
(34+22+4)
2.
6.00 Osnove voćarstva i vinogradarstva (185430)
Skendrović Babojelić, M.
R1 60
(28+28+4)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Opća entomologija (132871)
Gotlin Čuljak, T.
R1 60
(35+21+4)
3.
6.00 Aplikacija pesticida (144055)
Mešić, A.
R1 60
(37+19+4)
3.
6.00 Osnove biljne patologije (144057)
Miličević, T.
R1 60
(30+18+12)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Genetika (64674)
Barić, M.
R1 60
(40+16+4)
3.
6.00 Načela fitofarmacije (185458)
Mešić, A.
R1 60
(48+8+4)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Zoocidi (144060)
Bažok, R.
R2 30
(16+8+6)
4.
3.00 Sredstva za suzbijanje biljnih patogena (144059)
Đermić, E.
R1 30
(20+10+0)
4.
6.00 Poljoprivredna entomologija (144061)
Gotlin Čuljak, T.
R1 60
(30+30+0)
4.
6.00 Biljni patogeni (26587)
Topolovec-Pintarić, S.
R1 60
(33+22+5)
4.
3.00 Herbicidi (157063)
Barić, K.
R1 30
(18+12+0)
4.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Osnove herbologije (169226)
Šćepanović, M.
R1 60
(36+24+0)
4.
3.00 Primijenjena herbologija (169205)
Barić, K.
R1 30
(20+10+0)
4.

5. semestar, 3. godina

ECTS  Izborni predmet: Grupa 14433
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Invazivni člankonošci (169250)
Pajač Živković, I.
R1 30
(22+4+4)
5.
6.00 Agroklimatologija (26118)
Mesić, M.
R1 60
(42+14+4)
5.
6.00 Ukrasno bilje (26750)
Židovec, V.
R2 60
(24+24+12)
5.
6.00 Voćarstvo (157028)
Skendrović Babojelić, M.
R2 60
(42+16+2)
5.
6.00 Osnove vinogradarstva (132843)
Karoglan Kontić, J.
R1 60
(38+10+12)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.

6. semestar, 3. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Specijalna fitopatologija (169251)
Miličević, T.
R1 60
(36+24+0)
6.
3.00 Stručna praksa-Zaštita bilja (144065)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt-Zaštita bilja (144066)
30
(0+0+0)
6.
6.00 Završni rad-Zaštita bilja (131668)
30
(0+0+30)
6.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14436
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Industrijsko bilje (143885)
Pospišil, M.
R1 60
(38+16+6)
6.
6.00 Zaštićeni prostori (144006)
Benko, B.
R1 60
(28+20+12)
6.
6.00 Temelji uzgoja bilja (157027)
Bogunović, I.
R1 60
(40+11+9)
6.