Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Fitomedicina (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj diplomskog studija Fitomedicina je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području fitomedicine. Cilj je osposobiti studente za sudjelovanje u istraživanjima znanstvenih osnova integrirane i okolišu prihvatljive te ekološke zaštite bilja od štetnika, bolesti i korova u znanstvenim područjima aplikacije pesticida, fitofarmacije, fitopatologije, herbologije i zoologije koja se provode u visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima te za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju. Također, želimo ih osposobiti za samozapošljavanje i za vođenje raznovrsnih poslova zaštite bilja unutar odjela za zaštitu bilja velikog broja stručnih i znanstvenih institucija, kao što su: Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo, znanstveni instituti, državne agencije i ministarstva, a u gospodarskom sektoru kod proizvođača i distributera sredstava za zaštitu bilja, gospodarskim subjektima koji se bave proizvodnjom biljnih vrsta za različite namjene te u savjetodavnim i distributivnim centrima i konzalting tvrtkama.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka fitomedicine
(mag. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Primijenjena entomologija (144422)
Bažok, R.
R2 60
(30+22+8)
1.
6.00 Fitobakteriologija i fitovirologija (26608)
Đermić, E.
R1 60
(40+15+5)
1.
6.00 Fitomikologija (26610)
Topolovec-Pintarić, S.
R1 60
(38+17+5)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
1.
6.00 Specijalna herbologija (157182)
Barić, K.
R1 60
(36+12+12)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 2.00
@ Sati
nastave
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14461
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Akarologija (144427)
Barić, B.
R1 30
(14+12+4)
2.
3.00 Biljni virusi prenosivi vektorima (157184)
Vončina, D.
R1 30
(24+4+2)
2.
3.00 Dizajniranje i analiza pokusa u zaštiti bilja (144423)
Bažok, R.
R2 30
(16+8+6)
2.
3.00 Epidemiologija biljnih bolesti (78534)
Topolovec-Pintarić, S.
R1 30
(22+8+0)
2.
3.00 Fitonematologija (144426)
Grubišić, D.
R1 30
(14+13+3)
2.
3.00 Urbana entomologija (144430)
Mešić, A.
R1 30
(18+10+2)
2.
3.00 Urbana fitopatologija (144428)
Miličević, T.
R1 30
(14+10+6)
2.
3.00 Molekularne tehnike u fitopatologiji (169423)
Đermić, E.
R1 30
(13+12+5)
2.
3.00 Interakcija biljka patogen (144429)
Kaliterna, J.
R1 30
(18+8+4)
2.
6.00 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove (144321)
Bolarić, S.
R1 60
(39+20+1)
2.
3.00 Štetnici i bolesti ljekovitog i aromatičnog bilja (185496)
Čačija, M.
R3 30
(16+12+2)
2.
3.00 Digitalni sustavi u preciznoj zaštiti bilja (197706)
Juran, I.
30
(18+6+6)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14462 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi (26298)
Njavro, M.
R1 60
(28+18+14)
2.
3.00 Ekološko vinogradarstvo (26174)
Karoglan Kontić, J.
R1 30
(22+6+2)
2.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185)
Han Dovedan, I.
R1 60
(24+10+26)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručni projekt-Fitomedicina (144440)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Fitomedicina (144439)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja (116648)
Bažok, R.
R2 30
(16+4+10)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14463
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji (26277)
Topolovec-Pintarić, S.
R1 30
(10+15+5)
3.
3.00 Biljna karantena (144436)
Gotlin Čuljak, T.
R1 30
(20+10+0)
3.
3.00 Ekologija štetnika i načela prognoze (78535)
Gotlin Čuljak, T.
R1 30
(20+5+5)
3.
3.00 Forenzična entomologija (169425)
Juran, I.
R1 30
(24+6+0)
3.
3.00 Legislativa u zaštiti bilja (26278)
Barić, K.
R1 30
(20+0+10)
3.
3.00 Poljoprivredno savjetodavstvo u fitomedicini (169426)
Lemić, D.
R1 30
(14+10+6)
3.
3.00 Ekologija korova (144433)
Šćepanović, M.
R1 30
(14+12+4)
3.
3.00 Interakcije herbicida u tlu (144434)
Barić, K.
R1 30
(24+6+0)
3.
6.00 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (157188)
Grubišić, D.
R1 60
(26+28+6)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14464 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Upravljanje rizikom u poljoprivredi (26487)
Njavro, M.
R2 60
(20+15+25)
3.
3.00 Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu (132884)
Kovačić, D.
R1 30
(12+0+18)
3.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Organsko-biološka proizvodnja povrća (144406)
Žutić, I.
R1 60
(36+12+12)
3.
3.00 GIS i prirodni resursi (144095)
Kutnjak, H.
R1 30
(12+18+0)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Fitomedicina (169288)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14465 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065)
Pejić, I.
R3 30
(18+8+4)
4.