Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Diplomski rad-seminar (160350)

ECTS bodovi 2.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 20
Seminar 20
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Marija Pecina
prof. dr. sc. Ivan Pejić
prof. dr. sc. Đurđica Žutinić
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa
doc. dr. sc. Goran Andlar
doc. dr. sc. Kristina Kljak
Ocjenjivanje
Predmet priprema studenta za prijavu i izradu diplomskog rada i ne ocjenjuje se.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Marija Pecina
prof. dr. sc. Marija Pecina

Opis predmeta

Diplomski studij završava polaganjem svih ispita, ispunjavanjem svih studentskih i ostalih obveza propisanih studijskim programom studija te izradom i javnom obranom diplomskog rada.

Svrha predmeta Diplomski rad – Seminar je pripremiti studenta prijavu teme i izradu diplomskog rada. Student će se upoznati sa svim bitnim aspektima u procesu izrade diplomskog rada – od prijave teme do javne obrane rada.
Teme koje se obrađuju: Pojam i svrha diplomskog rada. Akademska čestitost. Struktura i sadržaj diplomskog rada – osnovna poglavlja i kako ih pisati. Postupak i pisanje prijave teme – osnovna poglavlja i kako ih napisati. Koraci u istraživačkom radu. Jezik i stil pisanja diplomskog rada. Pravila citiranja i izrada popisa literature. Tehničko oblikovanje rada. Prezentacija diplomskog rada – vizualna i usmena.

Predmet je preduvjet za završetak diplomskog studija

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet Diplomski rad – Seminar:
- osposobljava studente za izradu diplomskog rada – od prijave teme do javne obrane rada;
- razvija sposobnost kritičkog razmišljanja i primjene metodologije znanstvenog rada;
- priprema studente za lakše praćenje stručnih i znanstvenih radova;
- je preduvjet za završetak diplomskog studija.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Odabrati temu diplomskog rada i napisati prijavu teme - seminarski rad
Isplanirati izradu diplomskog rada - seminarski rad
Primijeniti metodologiju pisanja diplomskog rada - seminarski rad
Prezentirati svoj diplomski rad - seminarski rad
Steći konačan i temeljni preduvjet za završetak diplomskog studija - seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja i organiziranje seminarske nastave, konzultacije te pomoć pri izradi seminarskih radova.
Za pojedine studijske programe nastavu izvode različiti profesori.

Obaveze studenta

Pohađanje nastave, sudjelovanje u raspravama, izrada i izlaganje seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Redovito pohađanje nastave 8 8 0,5
Izrada i prezentacija seminarskog rada 12 52 1,5
Ukupno 20 60 2

Predmet priprema studenta za prijavu i izradu diplomskog rada i ne ocjenjuje se.

Tjedni plan nastave

 1. Pojam i svrha diplomskog rada. Akademska čestitost. Struktura i sadržaj diplomskog rada – osnovna poglavlja i kako ih pisati.
 2. Postupak i pisanje prijave teme – osnovna poglavlja i kako ih napisati. Koraci u istraživačkom radu.
 3. Jezik i stil pisanja diplomskog rada. Pravila citiranja i izrada popisa literature. Tehničko oblikovanje rada.
 4. Prezentacija diplomskog rada – vizualna i usmena.
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Diplomski rad:
  - Upute za izradu diplomskog rada 2019. (pdf)
  - Predložak za pisanje diplomskog rada 2019. (docx)
  - Predložak za prezentaciju diplomskog rada 2019. (pptx)
  - Zapisnik o diplomskom radu (doc)
  - Obrazac za prijavu teme diplomskog rada (doc)

  - Dostupno na:
  http://www.agr.unizg.hr/hr/category/dokumenti/200
  > Diplomski rad
 2. 929838.Prirucnik_Citiranje-u-digitalnom-okruzenju.pdf
  > www.bib.irb.hr › 929838 › download ›
 3. Baždarić et al. 2009 Plagiranje_kao_povreda_znanstvene_i_akademske_cestitosti.
  > https://hrcak.srce.hr/38691
 4. Bilić Zulle L. 2007. Znanstvena čestitost– temelj postojanja i razvoja znanosti.
  > https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28225
 5. prirucnik_online-baze.pdf
  > onlinebaze.irb.hr › files › 1_prirucnik_online-baze