Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu (132884)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R2
Sati nastave 30
Predavanja 12
Seminar 18
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Damir Kovačić
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Damir Kovačić
dr. sc. Marina Tomić Maksan
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60 - 70%
Dobar (3) 71 -80%
Vrlo dobar (4) 81 - 90%
Izvrstan (5) 91 - 100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Prisustvovanje predavanjima i seminarima.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Damir Kovačić
prof. dr. sc. Damir Kovačić

Opis predmeta

U sklopu modula studenti će analizirati više primjera korištenja marketinga za rješavanje poslovnih problema u agrobiznisu. Primjeri su strukturirani na sličan način: analiza poduzeća i konkurencije, opis ciljeva poduzeća, određivanje poslovnog problema, donošenje poslovne odluke, izrada marketinškog programa, provedba marketinških aktivnosti te analiza rezultata. Kroz primjere su zastupljeni sve organizacijske razine (seljačka gospodarstva, poljoprivredne zadruge, obrti i trgovačka društva). Veći dio nastave organizirat će se kao grupni rad.
Seminari omogućuju studentima da samostalno pod vodstvom mentora riješe određeni marketinški problem.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za prepoznavanje poslovnog problema, vrednovanje i odabir marketinških odluka te izradu kompletnog marketinškog programa.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Seminarski radovi se odnose na izradu dva kopletna marketinška plana. Studenti izrađuju seminarske radove pojedinačno. Popis tema seminarskih radova studenti dobivaju na početku semestra, a izrađuju ih, u konzultacijama s predmetnim nastavnicima, tijekom semestra. Na kraju semestra nastavnik organizira usmenu prezentaciju seminara pred ostalim studentima.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati problem i marketinški cilj Seminarski rad II
Napraviti analizu tržišta i konkurencije (ponuda/potražnja) Seminarski rad II
Prognozirati prodaju Seminarski rad I
Seminarski rad II
Napraviti jednostavnu segmentaciju tržišta Seminarski rad I
Seminarski rad II
Opisati marketing strategiju Seminarski rad II
Definirati elemente marketinškog spleta i argumentirati menadžment odluke Seminarski rad I
Seminarski rad II

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja i pomoć pri izradi seminarskih radova

Obaveze studenta

Pohađanje nastave, izrada i prezentacija dva seminarska rada. Seminarski radovi se izrađuje u pisanom obliku i power point prezentaciji. Prezentacija seminarskog rada se održava pred ostalim studentima i predmetnim nastavnikom. Ograničena je na 20 minuta.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminarski rad I 30% <30
30 - 35
36 - 40
41 - 45
46- 50
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 1
Seminarski rad II 70% <30
30 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 60 2
UKUPNO 100% 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet – svrha i sadržaj modula, metodologija rada
 2. Uvodni dio - Zajednička analiza primjera iz marketinške prakse
 3. Seminar I - Grupna analiza primjera iz marketinške prakse
 4. Seminar I - Grupna analiza primjera iz marketinške prakse
 5. Seminar I - Grupna analiza primjera iz marketinške prakse
 6. Seminar I - Grupna analiza primjera iz marketinške prakse
 7. Prezentacija seminara I
 8. Pojedinačna analiza primjera iz marketinške prakse
 9. Pojedinačna analiza primjera iz marketinške prakse
 10. Pojedinačna analiza primjera iz marketinške prakse
 11. Pojedinačna analiza primjera iz marketinške prakse
 12. Pojedinačna analiza primjera iz marketinške prakse
 13. Prezentacija seminara II i diskusija o marketinškim aktivnostima
 14. Prezentacija seminara II i diskusija o marketinškim aktivnostima
 15. Prezentacija seminara II i diskusija o marketinškim aktivnostima

Obvezna literatura

 1. 2007., Proširenje asortimana županijske marke sira Dragec, Zagrebačka županija, Damir Kovačić, Agronomski fakultet, Zagreb
 2. 2008., Domaći kukuruzni žganci, Zagrebačka županija, Damir Kovačić, Agronomski fakultet, Zagreb
 3. 2005-2007., Stvaranje županijske marke jabuka, Zagrebačka županija, Damir Kovačić, Agronomski fakultet, Zagreb
 4. 2003-2005., Marketing plave ribe iz hrvatskog Jadrana, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH, Ante Kolega, Agronomski fakultet, Zagreb
 5. 2001-2003., Izvozni marketing domaćeg slavonskog kulena, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH, Damir Kovačić, Zagreb
 6. 2001., Brendiranje Zagorskog purana i organizacija prve prodajne pošiljke, Varaždinska županija, Damir Kovačić, Agrarno savjetovanje, Zagreb
 7. Schiebel, W. (1995.): Agrarmarketing Fallstudien, Service Fachverlag
 8. Bly, R. W. (1994): The perfect sales piece; A complete Do It yourself guide to creating brochures, catalogs, fliers and pamphlets, JohnWiley&amp;sons, Inc, New York

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Strategic Marketing Planning in Innovation Processes - BOKU