Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Genetika i oplemenjivanje životinja (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Studij Genetika i oplemenjivanje životinja je studij primjene temeljnih bioloških znanosti (genetike, biometrike, molekularne biologije, reprodukcije, animalne fiziologije, itd.) u oplemenjivanju produktivnih i reproduktivnih svojstava i u očuvanju ugroženih vrsta i pasmina životinja (divljih, domaćih i kućnih ljubimaca). Naglasak je na primjeni genetike (molekularne, kvantitativne i populacijske), uz važan udio statističko-biometrijskih metoda. Studij pruža saznanja o molekularnoj analizi DNA i analizi molekularnih, produktivnih i reproduktivnih podataka uz intenzivno korištenje računala i laboratorija. Uz teoretska znanja studentima se pruža i prilika analize praktičnih problema uz korištenje najnovijih tehnika u genetici, oplemenjivanju i reprodukciji. Tijekom studija studenti razvijaju vještine potrebne za rad kako u industriji i edukaciji, tako i u javnim službama i genetičkim laboratorijima. Male grupe omogućavaju individualni pristup i rad usmjeren prema interesima svakog studenta. Velika se značajnost pridaje i upoznavanju sa znanstvenim radom kako bi studenti uspješno konkurirali na domaćim i stranim poslijediplomskim studijima.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka genetike i oplemenjivanja životinja
(mag. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Citologija (26159)
Salajpal, K.
R1 60
(56+0+4)
1.
6.00 Molekularna genetika životinja (144442)
Čubrić Čurik, V.
R1 60
(44+12+4)
1.
6.00 Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA (144444)
Čubrić Čurik, V.
R1 60
(42+14+4)
1.
6.00 Uvod u SAS i R (144443)
Džidić, A.
R1 60
(14+42+4)
1.
6.00 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (144441)
Kapš, M.
R1 60
(30+30+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 20.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Endokrinologija i biologija spolnih organa (26604)
Salajpal, K.
R1 60
(45+15+0)
2.
6.00 Konzervacijska genetika (157195)
Čurik, I.
R1 60
(40+12+8)
2.
6.00 Populacijska genetika (157196)
Čurik, I.
R1 60
(40+12+8)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14466 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Nutrigenomika životinja (87433)
Salajpal, K.
R1 30
(22+0+8)
2.
3.00 Fiziologija stresa i adaptacija (87434)
Salajpal, K.
R1 30
(24+0+6)
2.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
6.00 Kinologija (197689)
Tomljanović, T.
R1 60
(30+22+8)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 24.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Kvantitativna genetika (169433)
Ferenčaković, M.
R1 60
(40+12+8)
3.
6.00 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja (144449)
Kostelić, A.
60
(40+20+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Genetika i oplemenjivanje životinja (144454)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Genetika i oplemenjivanje životinja (144453)
90
(0+0+0)
3.
6.00 Oplemenjivanje životinja (144447)
Kapš, M.
R1 60
(30+26+4)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14467 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Genetika i oplemenjivanje medonosnih pčela (144452)
Bubalo, D.
R1 30
(18+10+2)
3.
3.00 Genetika mesa (87436)
Karolyi, D.
R1 30
(18+6+6)
3.
3.00 Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu (132884)
Kovačić, D.
R1 30
(12+0+18)
3.
6.00 Programiranje u programima SAS i R (144451)
Džidić, A.
R1 60
(24+32+4)
3.
6.00 Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji mlijeka i mesa (26742)
Salajpal, K.
R1 60
(38+22+0)
3.
3.00 Biokemija - odabrana poglavlja (26142)
Jalšenjak, N.
R1 30
(30+0+0)
3.
6.00 Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka (98398)
Kostelić, A.
60
(40+20+0)
3.
6.00 Biologija i ekologija divljači (144093)
Šprem, N.
R1 60
(28+20+12)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
3.00 Pisanje i izlaganje znanstvenog rada (144450)
Kapš, M.
R1 30
(6+6+18)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Genetika i oplemenjivanje životinja (169289)
0
(0+0+0)
4.