Studijski program

Cvjećarstvo 1 (144003)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 28
Vježbe u praktikumu 10
Seminar 16
Terenske vježbe 6
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ines Han Dovedan
izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Miroslav Poje
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ines Han Dovedan
prof. dr. sc. Ines Han Dovedan

Opis predmeta

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje teorijskih i praktičkih znanja iz područja tehnologije uzgoja cvjećarskih kultura. Programski dijelovi predmeta su: morfološke i uzgojne značajke jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta, morfološke i uzgojne značajke geofita i trajnica, tehnologija uzgoja rezanog cvijeća u zaštićenom i na otvorenom prostoru i tehnologija uzgoja lončanica. Razmatra se i razrađuje utjecaj ekoloških čimbenika na sve faze rasta i razvoja pojedinih vrsta važnih za suvremenu cvjećarsku proizvodnju. Za temeljito poznavanje područja cvjećarstva studenti moraju upoznati morfološke značajke, načine razmnožavanja i proizvodnju glavnih cvjećarskih vrsta.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Hortikultura (obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih morfoloških karakteristika, razmnožavanja, proizvodnje i primjene glavnih rodova cvjećarskih kultura. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja iz područja tehnologije uzgoja cvjećarskih kultura.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati važnost i značajke cvjećarske proizvodnje u kontekstu domaće i internacionalne proizvodnje glavnih rodova cvjećarskih kultura. Pismeni ispit
Identificirati i nabrojiti glavne rodove cvjećarskih kultura: jednogodišnjih, dvogodišnjih, geofita, cvjetnih vrsta za rez i za uzgoj kao lončanica. Pismeni ispit
Povezati i razlikovati interakcijske odnose biljke i ekoloških uvjeta okoline u različitim fazama uzgojnog procesa. Pismeni ispit
Analizirati utjecaj geografskog i biološkog porijekla cvjećarskih kultura na njihovu proizvodnju i promjenu. Seminarski rad
Razlikovati najvažnije metode razmnožavanja cvjećarskih kultura. Pismeni ispit
Usporediti načine proizvodnje jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta, geofita, trajnica, rezanog cvijeća i lončanica. Radni zadaci tijekom nastave, seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra, provođenje usmenog ispita.

Obaveze studenta

Uredno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i vježbi u praktikumu, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra, polaganje usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) 44 44 1.5
Parcijalni ispit (P1) 15% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 0.8
Parcijalni ispit (P2) 15% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 0.8
Parcijalni ispit (P3) 15% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 0.8
Parcijalni ispit (P4) 15% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 0.8
Seminar (S) 40% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 36 1.3
UKUPNO 100% (P1+P2+P3+P4+S)/100 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Individualna izrada i prezentacija rada iz tematike uzgoja i primjene jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta, geofita, trajnica, rezanog cvijeća i zelenila. 3. tjedan, 5.- 7. tjedan, 11.-12. tjedan, 14. tjedan Tijekom ispitnih rokova
Parcijalni ispiti (P1 - P4) Sastoje se od po pet pitanja kojima se testira sposobnost studenta za povezivanjem činjenica i sposobnost zaključivanja. 4. tjedan, 10. tjedan, 13.tjedan, 15.tjedan

Tjedni plan nastave

 1. Povijesni pregled razvoja cvjećarske proizvodnje u svijetu i u Hrvatskoj
 2. Geografsko i biološko porijeklo cvjetnih vrsta
 3. Podjela cvjetnih vrsta prema duljini života biljaka, značajkama proizvodnje, uzgoja i primjene. Ukrasna svojstva cvjetnih vrsta
 4. Čimbenici okoline i njihov utjecaj na rast i razvoj cvjetnih vrsta
 5. Načini razmnožavanja cvjetnih vrsta
 6. Morfološke i uzgojne značajke jednogodišnjih cvjetnih vrsta. Rodovi: Begonia, Petunia, Lobelia, Verbena
 7. Morfološke i uzgojne značajke jednogodišnjih cvjetnih vrsta. Rodovi: Dahlia, Rudbeckia, Calistephus, Zinnia, Helianthus, Centaurea, Delphinium, Tagetes, Calendula
 8. Morfološke i uzgojne značajke dvogodišnjih cvjetnih vrsta. Rodovi: Myosotis, Viola, Dianthus, Cheiranthus, Lunaria, Althaea, Bellis, Campanula, Dianthus
 9. Morfološke i uzgojne značajke geofita. Rodovi:Tulipa, Narcissus, Hyacinthus, Crocus, Iris, Gladiolus, Dahlia, Canna, Rannunculus, Anemona
 10. Morfološke i uzgojne značajke trajnica. Rodovi: Aster, Solidago, Saxifraga, Geranium, Delphinium, Chrysanthemum, Primula
 11. Tehnologija uzgoja rezanog cvijeća u zaštićenom prostoru i na otvorenom. Rodovi: Chrysanthemum, Dianthus, Rosa,Anthurium, Alstroemeria, Cymbidium
 12. Tehnologija uzgoja rezanog cvijeća u zaštićenom prostoru i na otvorenom. Rodovi: Dendrobium, Gerbera, Gypsophila, Zantedeschia
 13. Tehnologija uzgoja rezanog cvijeća u zaštićenom prostoru i na otvorenom. Rodovi: Euphorbia, Strelitzia, Lilium
 14. Tehnologija uzgoja lončanica. Rodovi: Chrysanthemum, Euphorbia,Monstera, Cyclamen, Anthurium, Dracena
 15. Tehnologija uzgoja lončanica. Rodovi: Ficus, Kalanchoe, Pelargonium, Philodendron. Skladištenje rezanog

Obvezna literatura

 1. Pagliarini, N., Jurjević, Ž., Vinceljak-Toplak, M, Ostojić, Z., Vršek, I.: Sve o krizantemi. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, 1997.
 2. Karlović, K., Pagliarini, N., Vrdoljak, A.,Vršek, I.: Sobno i balkonsko cvijeće, Gospodarski list, Zagreb, 1999.
 3. Vinceljak-Toplak, M.: Cvjećarstvo, interna skripta, Agronomski fakultet, Zagreb
 4. Vinceljak-Toplak, M.: Lončanice, interna skripta, Agronomski fakultet, Zagreb
 5. Maree, J., Wyk, B.: Cut Flowers of the World. Timber Press, London, 2010.

Preporučena literatura

 1. Styer, R. and Koranski, D.S.: Plug & Transplant Production, Ball Publishing, Batavia, 1997.
 2. Beytes, C.: Greenhouse and Equipment. Ball Publishing, Batavia, 2011.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Park Floriculture, Czech University of Life Sciences Prague
 • Protected cultivation of ornamentals, Universität für Bodenkultur Wien
 • Physiologische Aspekte der Zierpflanzenproduktion, Leibniz Universitaet Hannover
 • Spezialgebiet der Zierpflanzenproduktion, Universitaet Hannover
 • Besonderheiten der Gärtnerischen Pflanzenproduktion, Universitaet Hannover
 • Floriculture, Part I: Physiological Aspects of Ornamental Crop Production, MSc International Horticulture Universitaet Hannover
 • Principi di orticoltura e floricoltura, Universitá di Bologna
 • Cultivation of Greenhouse Ornamental Plants, Corvinus University of Budapest, Faculty of Horticultural Science
 • Modern Ornamental Plant Production and Trade, Corvinus University of Budapest, Faculty of Horticultural Science