Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Hortikultura (180.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj je ovog studijskog programa omogućiti sveučilišnim prvostupnicima hortikulture stjecanje kompetencija s kojima će dobiti sposobnost objedinjavanja teorijskih znanja i praktičnih vještina za rad u području vinogradarstva i vinarstva, voćarstva, povrćarstva i ukrasnog bilja. Uz šire znanje iz područja tehnologije proizvodnje i prerade u hortikulturi, studenti će dobiti mogućnost nastavka obrazovanja na matičnom diplomskom studiju hortikulture (usmjerenja vinogradarstvo i vinarstvo, voćarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje) te drugim diplomskim studijima na Agronomskom fakultetu ili srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu. Cilj je studija obrazovati stručnjake osposobljene za voditelja gospodarstva u hortikulturnoj proizvodnji, u poduzećima za preradu i promet hortikulturnih proizvoda, voditelja proizvodnje u rasadnicima. Također za suradnika u poduzeću za proizvodnju i promet sredstava i opreme u hortikulturi, u poduzećima za projektiranje hortikulturnih objekata i trajnih nasada, referenta za područje poljoprivrede u tijelima lokalne uprave i državnim institucijama i sl.

Akademski naziv

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka hortikultura (univ. bacc. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Uvod u mikrobiologiju tla (26500)
Sikora, S.
R1 30
(22+6+2)
1.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Botanika (26596)
Britvec, M.
R1 60
(26+30+4)
1.
6.00 Osnove agroekonomike (98092)
Grgić, I.
R1 60
(42+18+0)
1.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Agroklimatologija (26118)
Mesić, M.
R1 60
(42+14+4)
1.
6.00 Kemija s osnovama biokemije (26251)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Smjernice ishrane bilja u hortikulturi (143999)
Herak Ćustić, M.
R1 60
(44+14+2)
2.
6.00 Fiziologija bilja (143875)
Poljak, M.
R1 60
(30+28+2)
2.
6.00 Pedologija (143876)
Bensa, A.
R1 60
(39+18+3)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Osnove fitomedicine (143787)
Bažok, R.
R2 60
(39+21+0)
2.
6.00 Poljoprivredne melioracije (143877)
Ondrašek, G.
R1 60
(36+20+4)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (26763)
Maletić, E.
R1 60
(40+16+4)
3.
6.00 Opće povrćarstvo (143956)
Toth, N.
R1 60
(26+26+8)
3.
6.00 Parkovna dendrologija 1 (144000)
Židovec, V.
R2 60
(30+14+16)
3.
6.00 Voćarstvo 1 (144002)
Jemrić, T.
R2 60
(32+20+8)
3.
6.00 Vinogradarstvo 1 (144001)
Karoglan Kontić, J.
R1 60
(34+16+10)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50
@ Sati
nastave
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Vinarstvo (144004)
Jeromel, A.
R1 60
(40+20+0)
4.
6.00 Vinogradarstvo 2 (143857)
Kozina, B.
R1 60
(24+30+6)
4.
6.00 Voćarstvo 2 (169744)
Duralija, B.
R1 60
(26+26+8)
4.
6.00 Proizvodnja povrća (26724)
Toth, N.
R1 60
(28+24+8)
4.
6.00 Cvjećarstvo 1 (144003)
Han Dovedan, I.
R1 60
(28+16+16)
4.

5. semestar, 3. godina

ECTS  Izborni predmet: Grupa 14421
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 24.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (169204)
Mihaljević Žulj, M.
R1 60
(30+30+0)
5.
6.00 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji (169227)
Sito, S.
R1 60
(31+12+17)
5.
6.00 Prerada voća i povrća (116383)
Dobričević, N.
R1 60
(30+26+4)
5.
6.00 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (26460)
Jemrić, T.
R2 60
(36+20+4)
5.
6.00 Genetika (64674)
Barić, M.
R1 60
(40+16+4)
5.
6.00 Predikatna, pjenušava i specijalna vina (26399)
Jagatić Korenika, A. M.
R1 60
(30+30+0)
5.
6.00 Mediteransko voćarstvo (143829)
Benčić, Đ.
R1 60
(34+18+8)
5.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14422
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: maksimalno 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Zakonodavstvo u agrobiznisu (156987)
Franić, R.
R1 60
(40+0+20)
5.
6.00 Posliježetvena tehnologija (143818)
Krička, T.
R1 60
(42+12+6)
5.
6.00 Elektroničko poslovanje (169207)
Blašković, L.
30
(0+15+15)
5.
6.00 Oplemenjivanje bilja (143878)
Pejić, I.
R3 60
(46+10+4)
5.
6.00 Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(46+10+4)
5.
6.00 Gljivarstvo (169201)
Širić, I.
R1 60
(38+20+2)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.
3.00 Informatika (143873)
Blašković, L.; Mandušić, D.
R1 30
(15+12+3)
5.

6. semestar, 3. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Završni rad-Hortikultura (131665)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Hortikultura (144010)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt-Hortikultura (144011)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14423 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Osnove ukrasnih i sportskih travnjaka (144009)
Bošnjak, K.
R1 30
(23+3+4)
6.
6.00 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja (143841)
Žutić, I.
R1 60
(30+24+6)
6.
6.00 Primjena ukrasnog bilja (143853)
Poje, M.
R1 60
(30+6+24)
6.
6.00 Zaštićeni prostori (144006)
Benko, B.
R1 60
(28+20+12)
6.
6.00 Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja (144007)
Kaliterna, J.
R1 60
(41+14+5)
6.
6.00 Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja (144008)
Barić, B.
R1 60
(38+16+6)
6.
6.00 Temelji uzgoja bilja (157027)
Bogunović, I.
R1 60
(40+11+9)
6.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14424
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: maksimalno 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Oprašivanje bilja pomoću insekata (144005)
Bubalo, D.
R1 30
(20+8+2)
6.
3.00 Jahanje (185433)
Ramljak, J.
R1 30
(8+11+2)
6.
6.00 Povijest poljoprivrede (143852)
Džidić, A.
R1 60
(44+12+4)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.